Jump to content

II. ПАНЕВРИТМИЯТА В «ИЗГРЕВЪТ»


Recommended Posts

II. ПАНЕВРИТМИЯТА В «ИЗГРЕВЪТ»

1. Английската кралица играе Паневритмия

Виж «Изгревът», том I, стр. 25-26. Една чудна история за преродените величия от миналото, дошли и облекли се в българско тяло, за да могат да се доберат до Учителя. А освен това, това са преродените личности, които изграждат пирамидата, на върха на която идва, слиза на Земята и застава Всемировият Учител на Вселената Беинса Дуно.

Виж «Изгревът», том I, стр. 633-634. Без тази страница вие не може да проумеете как е слязъл Учителят Беинса Дуно.

2. Пълководците на миналото

Виж «Изгревът», том I, стр. 33-34. Една поучителна история за преродените пълководци от миналото, които навремето са изпълнявали Божията Воля, а по времето на Учителя в ръцете си не държат вече меч, с който да режат главите на своите врагове, а държат цигулка. Един от тях е и Галилей Величков, който е бил цигуларят на Младежкия Окултен клас и който е свирел на цигулка по време на Паневритмията.

3. Паневритмия в Невидимия свят. Паневритмия в небето над връх Мусала

Виж «Изгревът», том I, стр. 204-206.Това е посвещение за човешкия ум, защото чрез тази случка ще му се отвори съзнанието и ще се разчупи неговата черупка и оттам ще изскочи не пиле от кокошка, а светлина в ума, за да му се осветлява пътят към Паневритмията. Без този случай вие изобщо не можете да влезете в кръга на Паневритмията. Този случай Методи Шивачев ми го е разказвал лично най-подробно при моите гостувания при него през 1969 г., когато временно бях лекар в Сливенските минерални бани и с автобуса прескачах до гр. Нова Загора, където живееха той и съпругата му Ричка.

4. Паневритмия на Изгрева

Виж «Изгревът» том I, стр. 206-209.Паневритмията, която Методи Шивачев е видял в небето над Мусала, е вече свалена от Учителя и тя се играе на поляната на Изгрева. Методи идва на Изгрева, Учителят го поставя на пейката в средата на поляната, за да наблюдава как в кръг се движи Паневритмията. И когато Учителят отива при него, за да го пита дали онова, което е видял в небето над Мусала, е едно и също с това тук, което вижда на Изгрева, то Методи казва, че не е едно и също. А отговорът на Методи е на стр. 208-209. Невероятна развръзка за смисъла на Паневритмията. Запомнете я много добре.

5. Думите на Паневритмията на Олга Славчева от Изгрева и на Асавита от Божествения свят

Виж «Изгревът», том I, стр. 210-213.

Тук е описана невероятната история как и от кого са дадени думите на Паневритмията чрез Олга Славчева. Цялата Паневритмия се основава на законите на съответствието между идея, дума, музика и движение. И това е реализирано от Учителя. Онези, които са играели Паневритмия, са знаели каква идея тя носи, те са знаели принципите на Паневритмията. Виж «Изгревът», том XIII, стр. 812-814. Музикантите в средата на кръга свирят, а кръгът наоколо се движи, като всички без изключение пеят думите на Паневритмията. Виж «Изгревът», том I, стр. 212-213. Но завистта е нещо много голямо и всички поетеси на Изгрева са желаели да се махнат думите на Олга и всяка от тях да напише нов текст. Тази завист преминава през годините и накрая се явява един, който реализира техните отколешни желания. Това ще спомена по-нататък.

6. Задачата на Ярмила от Учителя и разрешението й от трите сестри

Виж «Изгревът», том I, стр. 213-220.

а) Защо е трябвало да се създаде работна група от три сестри, за да дадат ново описание на движенията на Паневритмията, се вижда от стр. 213-214.

б) Първите опити да се преведат описанията на френски език от Анина Бертоли, която я издава на френски език, но като ги е редактирала. Виж «Изгревът», том I, стр. 214.

в) Неуспешният опит на един брат да вземе негативите, снимките и заедно с текста от трите сестри да сглоби Паневритмията. Този брат е моя милост. Виж «Изгревът», том I, стр. 215-216.

г) А какви са предсказанията на Мария Тодорова за Паневритмията, ще видите в «Изгревът», том I, стр. 216, от точка 1 до 5.

д) Новият текст, направен от Григор (Гришата) Кьосев, при което той обучи своите привърженици, които до днес, когато играят Паневритмия, то те пеят и произнасят текста на Гришата. И така в движещия се кръг едни играят и пеят думите на Олга Славчева, а другите са привърженици на Гришата и пеят неговия текст. На какво ви прилича това? Вижте «Изгревът», том I, стр. 217-219, в точка

6. А този млад брат, който се бори с майстор Борис, е моя милост. Но безуспешно, защото те бяха мнозина, безчет и безброй, а аз бях сам. Това е.

е) Въпросът с темпата на Паневритмията бе разрешен от мен с публикуването на темпата в «Изгревът», том IV, стр. 231. Но докато се дойде до този момент вижте «Изгревът», том I, стр. 219-220 в т. 7. Днес музикантите, които свирят на Паневритмия, също не спазват темпото. А защо? Защото отхвърлят «Изгревът» и не го четат. А темпата ги е определил лично Учителят и тази история е описана в «Изгревът», том IV, стр. 228-232, 232-233, от Галилей Величков.

7. Паневритмията чрез Духа Божий се оживотворява в Сила и Живот

Виж «Изгревът», том I, стр. 352-354.

Мария Златева разказва, че след Паневритмия заобикалят Учителя и Му целуват ръка, а музикантите свирят «Химн на Великата душа». Учителят дава как да се съкращават упражненията, когато участниците трябва да отидат на работа.А онази, която трябва да оправи гимнастиките, според Учителя е Ярмила Ментцлова. Но тя се проваля впоследствие. Говори се за труда на трите сестри чрез създаване на новото описание на Паневритмията.

8. За упражнението «Пентаграм»

Виж «Изгревът», том I, стр. 372. Дадени са съвети на Учителя за последното упражнение от Пентаграма.

9. Участниците в създаване на Паневритмията.

Виж «Изгревът», том I, стр. 377. Това са Асен Арнаудов и Ангел Янушев.

10. Паневритмия на Слънцето за Изгрева

Виж «Изгревът», том I, стр. 398-401. Кога и как бе създадена Паневритмията от Учителя на Изгрева. Самият процес за нейното създаване в самото начало. Участвуват всички, защото тя е колективен акт на Духа Божий.

11. Песни и танци на Слънцето

Виж «Изгревът», том I, стр. 401-404. Паневритмията-това са песни и танци на Слънцето, пристигнали при нас чрез слънчевите лъчи. Затова мелодията и текстът са свещени и неприкосновени. Животът на Всемира пристига при нас чрез светлината на Слънцето чрез слънчевите лъчи. Освен танца на Паневритмията, те слънчевите лъчи, донесоха много песни за Слънцето. Виж «Изгревът», том I, стр. 403.

12. Паневритмията на Учителя и българският народ

Виж «Изгревът», том I, стр. 494-507.

а) На какво се основава Паневритмията?

б) Ролята на Любомир Лулчев «Изгревът», том I, стр. 495-497, да издействува от секретаря на Министерството на Народната просвета проф. Борис Йоцов разрешение за курсове по Паневритмия отстрана на учителите по физкултура.

в) Ролята на Милка Периклиева за осъществяване на плана за въвеждане на Паневритмията в българските училища «Изгревът», том I, стр. 498-499.г) Опити за обучение на един клас от четвърто отделение «Изгревът», том I, стр. 501-502.

д) Обучение на учителите по физкултура по Паневритмия в Диана-Бад-«Изгревът», том I, стр. 502-504.

е) Защо не се раздадоха нотите на Паневритмията на завършилите курсисти и какво означават думите на Учителя: «Времето изтече.» «Изгревът», том I, стр. 504.

ж) Защо Милка Периклиева не си изпълни задачата «Изгревът», том I, стр. 504-505.з) Ролята на Весела Нестерова и конфликтът й с Милка Периклиева кой да бъде ръководител «Изгревът», том I, стр. 505-507.

и) Кой фактически е провалил това начинание, Милка или Лулчев «Изгревът», том I, стр. 507.

Това описание от Николай Дойнов бе направено по моя идея и изискване от мен да опише защо не се е провела Паневритмията в българските училища.

13. Кога и как бе създадена Паневритмията

Виж «Изгревът», том I, стр. 550-556.

а) Първият опит за даване на упражнения по Паневритмия е след събора през 1927 г., но понеже им е било трудно, то Учителят преустановява работата. А защо? Защото не са могли да си сменят местата при упражненията.

б) Първата песен «Изгрява Слънцето» се дава 1922 г. с движения. Когато Учителят през 1934 г. излиза на поляната и започва да дава Паневритмията, то . тази песен се включва заедно с упражненията от 1927 г. «Изгревът», том I, стр. 551.

в) Песента «Сила жива, изворна, течуща», макар че е записана, че се прави на два тласъка отдолу нагоре, то трябва да се играе като цяла фраза, наведнъж, както е музикалната фраза, без прекъсване. «Изгревът», том I, стр. 551. Описано е защо е станала с два тласъка.

г) От 1928 г. Учителят започва да дава нови упражнения, при което са знаели мелодията им. «Изгревът», том I, стр. 552.д) Ролята на Катя Грива и 5-6 други сестри, на които Учителят е предавал Паневритмията (стр. 552). Има запазени снимки от онова време, където е видно как Учителят ги обучава в салона и сестрите играят.

е) Защо Учителят играе едно упражнение, а кръгът на Паневритмията играе друго, което е видно от някои запазени снимки? «Изгревът», том I, стр. 553.ж) Цялата Паневритмия музика и движение, е от Учителя. Има само една разработка на Ангел Янушев в упражнението «Колко сме доволни». Тя започва от «Въздух дишам, благодат» («Паневритмия», София, 1941 г.) Но не всякога са я пеели и играели. Но Учителят я одобрил и е отпечатана в малката «Паневритмия» от 1941 г. «Изгревът», том I, стр. 554.

з) Етапите при изучаване на Паневритмията и групата от трите сестри за ново описание на упражненията «Изгревът», том I, стр. 555.

и) Към текста от трите сестри с приложение от Елена Андреева има скици на упражненията, направени от художничка. Те са предадени на Анина Бертоли, която ги издава на френски. И в момента те съществуват като приложение към нейната Паневритмия.

14. Протоколът за Паневритмията от 27 май 1990 г.

Намира се в «Изгревът», том I, стр. 628-631.

15. Паневритмия на Рила при поляната на езерото Бъбрека

Виж «Изгревът», том I, стр. 42-43.

Музикантите свирят в средата на кръга, Паневритмията се движи и през цялото време са застанали в една редица 50-60 коня, стоят мирно, наблюдават и размахват само опашките си, за да се предпазват от конските мухи. Това тяхно поведение според Учителя им отрежда мястото при следващия си живот да се родят като човеци. С тази картина завършваме прегледа на «Изгревът», том I.

16. Паневритмията

Виж «Изгревът», том II, стр. 263-266.

а) Как отначало се създаде Паневритмията? Първом Учителят дава мелодията, а след това упражненията. Олга Славчева написва думите.

б) Идеята за Пентаграма е дадена от Цочо Диков (Ракитски). Знаеше се от работата на 5-те сестри от Класа на Добродетелите, че Пентаграмът се движи и всяка една сестра всеки пореден месец застава на върха на Пентаграма, като представител на някоя добродетел.

в) «Слънчеви лъчи» музиката и движенията са от Учителя, а текстът е отВесела Нестерова.

г) Работната група и снимките на отделните упражнения са укрити и не се знае къде са в момента. Укриват се нарично, за да може да се отпечатат и други «Паневритмии», които имат за цел да разрушат истинската Паневритмия.

17. Последната Паневритмия с Учителя на връх Мусала:

22.VII.1940 г.

Виж «Изгревът», том IV, стр. 52-61.

Може ли да се свири Паневритмия на Мусала от една цигулка и как се чува звука и при какви условия това е едно разрешение от Учителя. Виж «Изгревът» том IV, стр. 57.

18. Паневритмия студия.

Виж «Изгревът» том IV, стр. 225-232.

Тук са посочени проблемите и условията за добро изпълнение, както и изискванията (стр. 229). Най-важният проблем е за темпата на Паневритмията, което е дадено на-стр. 231, а кой ги е определил, ще прочетете на стр. 232 в Забележката на съставителя. До днес никой не спазва темпата. А защо ли? Защото отхвърлят «Изгревът» и музикантите не са чели «Изгревът» и всички проблеми, които изнасяме, те не ги познават и не знаят, защото няма откъде да знаят. Просто няма. Нали това е целта да се загуби и затрие всичко и да не остане следа. Но се явих аз, за да го отпечатам и да запазя следата.

19. Учителят за Паневритмията

Виж «Изгревът», том IV, стр. 232-233.Тук са посочени някои изказвания на Учителя, с което се обяснява какво тя представлява и кому може да служи и че е много опасно и е велико оръжие. Ето защо трябва да се внимава накъде ще се насочи. Същото срещаме и в «Изгревът», том XVI на Пеню Ганев, стр. 756.

20. Защо не се приложи Паневритмията в българските училища

Виж «Изгревът», том IV, стр. 301-302.Причината да не се приложи Паневритмията в българските училища не е в един човек, в двама или трима души. А това са сили на противодействия, това е цяла верига и всяка халка е закачена за друга, като зад всяка халка стои човек, завързан отвътре и отвън. Това е причината от вчера, днес и утре. Ще може ли да се приложи? Може, но още не е дошло времето и човекът, който да го организира. Аз познавам кой е този човек. И той е изпратен точно за това. Но ще се чака. Не е дошло времето за това. Времето трябва да се отвори и да създаде условия затова.

21. Как да се играе Паневритмията?

Виж «Изгревът», том IV, стр. 332-333.

Тук се споменава за т. нар. «порти», т. е. между двойките трябва да има една ръка разстояние, за да не влизат през тях тъмните сили и да изсмукват енергията от Паневритмията. Посочва се как да се играе упражнението «Аум» и как да бъде ръката леко свита с длан напред. Виж «Изгревът», том XI, снимката до стр. 593 и том XX, снимка №48.

22. Илия Узунов

Виж «Изгревът», том IV, стр. 582-585.

Идеята на Илия Узунов за отпечатване на «Паневритмия», като основното е нотният текст с думите и упражненията, а отдолу да бъдат сложени снимки, които да показват отделните фази на упражнението. Аз работих с него. Но той така бе устроен, че хващаше някоя идея, но не можеше да я свали, и още повече да я реализира. Така бе устроен. И накрая се провали. Аз го спасих, като му публикувах опитностите, които бях записал от него. А неговата «Паневритмия» чака времето си, за да се публикува, защото има много работа по нея. А тя ще бъде много ценна. И ще чака реда си преди нея има други.

23. Как беше дадено паневритмичното упражнение «Лъчите»

Виж «Изгревът», том VI, стр. 54, № 37.

Всеки един присъствувал на Изгрева е взел участие в процеса на предаването от Учителя на упражненията по Паневритмия. Както кръгът има 360 градуса, така всеки един е участвувал и заемал част от този кръг. За някой, който е присъствувал за кратко време, хордата от линията на кръга може да е 1 градус, но за други да е 5, 10, 20 градуса. Тук предаваме един случай как Учителят предава упражненията от «Слънчеви лъчи». Има и други представители на Изгрева, които също са участвували, но всеки един от тях е бил на строго място и на определено време по хода на дъгата на окръжността, по която се движи колелото на Паневритмията. И като съберем техните разкази и ги подредим, ще опишем и ще свържем окръжността и кръга на Паневритмията с нейната история.

24. Как заучавахме и упражнявахме Паневритмията

Виж «Изгревът», том VI, стр. 54-55, № 38.

Наталия Чакова описва обстановката, при която са давани упражненията от Учителя, и че те почти са изучавани вечерно време под голямата лампа на Изгрева. Виж «Изгревът», том XVI, снимки 46а, 466, също и в том XX, снимки №6,7, 8,10,11,12,13, където се вижда тази голяма лампа, поставена по средата наполяната. А защо вечерно време? Тогава всички се прибират на Изгрева, коитоживеят там. А през деня работят и се движат в града.

25. Питката кашкавал и «Слънчевите лъчи» от Паневритмията

Виж «Изгревът», том VI, стр. 258-261, № 19.

Предаването на упражненията «Слънчеви лъчи» от Учителя започва със свалянето им от Невидимия свят на Земята и чрез упражненията се разрешават човешки съдби и драми на Неговите последователи стр. 260. А защо? Всеки един е част от кръга, очертаващ Изгрева. Целта е с неговия живот да се включи в кръга на Паневритмията.

26. Човекът, който искаше да разтури и спре Паневритмията

Виж «Изгревът», том VI, стр. 269-272, N° 24.

Един от многото случаи на човеците в България да спрат Паневритмията, независимо откъде идват и при кого живеят и чии са родственици. Много случаи са описани, а други чакат реда си, за да бъдат включени в «Изгревът». Но дойде времето, когато комунистическата власт я забрани след процеса срещу Братството през 1957/1958 г. И след това дойде Възмездието, и империята на СССР се разруши отвътре за броени месеци през 1989 г. Точно така по време и по място, както бе определил Учителят. Бяхме живи свидетели, защото живяхме по това време под законите на тази империя.

27. Ярмила Ментцлова и Паневритмията

Виж «Изгревът», том VI, стр. 351-354.

Това е разказ на Крум Въжаров за Ярмила, която е била негова съпруга и която за пръв път е чула как музиканти свирят Паневритмията. Тя е станала и е започнала да изпълнява точно упражнение след упражнение под звуците на музиката, без да е учила Паневритмия. Това е било изумително не само за самата нея, но и за останалите. Тя е трябвало, според Учителя, да оправи Паневритмията от нейните грешки, оставени от последователите Му. Но не успя. А защо? Защото замина за Париж и там се провали. Вж. «Изгревът», том VII, стр. 652, 660-661; том VIII, стр. 558-559; том XXI, стр. 977-980

28. Кога и как се играе Паневритмията

Виж «Изгревът», том VII, стр. 116, № 46.

Георги Йорданов разказва, че всеки ден са играели Паневритмия, но не цялата, защото са ходели на работа. А само в неделя се е играела цялата Паневритмия на Изгрева в София.

29. Вратите на Паневритмията

Виж «Изгревът», том VII, стр. 153-155.

Отново се поставя въпросът за разстоянието между играещите двойки, че трябва да има между тях една ръка разстояние. По-голямо разстояние между двойките довежда до отваряне «вратите» на Паневритмията, през които изтичат космически сили, които се поглъщат от Черната ложа. Учителят е казвал:

«Затворете портите!» Често е повтарял, но малцина са Го слушали. Навремето българските къщи са били оградени с големи дувари и отпред е имало голяма дървена порта, отвътре залостена с големи дървета надлъж и нашир.

30. Паневритмията и нейните порти

Виж «Изгревът», том VII, стр. 323-324.Да няма повече от една ръка разстояние между играещите двойки, защото се получават врати и през тях влизат чужди духове и крадат от силата и енергията на Паневритмията.

31. Необикновената Паневритмия

Виж «Изгревът», том VII, стр. 552.

Тодора сънува сън, че Изгревът е пълен с хора и играели Паневритмия, и то Пентаграмът. Разказала съня си на Учителя. Казал й: «Всичко това ще стане, но не знам на коя Нова Година.» На 31 .XII.1944 г. е погребението на тялото на Учителя и те с него преминават и обикалят цялата поляна там, където се е играела Паневритмията. Та, това е била необикновената Паневритмия от съня на Тодора, която се е играела на 31 .XII.1944 г.

А за сватбата на «Големия брат» и последната му Паневритмия вж. в «Изгревът», том I, стр. 312-313, стр. 315-316.

32. Небесната Паневритмия

Виж «Изгревът», том VII, стр. 622-623.

Това е един преразказ на Радка Левордашка за случая с Методи Шивачев, който е гледал небесната Паневритмия на връх Мусала.

33. Паневритмия в Париж

Виж «Изгревът», том VII, стр. 660-662.

Разказ на Анина Бертоли за отпечатването на френски на «Паневритмията» с рисунки, предадени от Елена Андреева.

34. Паневритмията и песните на Учителя

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 206-213, №15.

Това е разказ на Димитър Грива за онези времена, когато е разработвал Паневритмията за оркестър. Неговият опит в Монте Карло за изпълнение, когато в България властите не разрешаваха тази музика и горяха беседите със Словото на Учителя. Накрая тази негова оркестрация се записва в София от български музиканти в зала «България».

35. Асен Арнаудов и Ангел Янушев

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 319-320, №13.Катя Грива описва за двамата музиканти, че са взели участие в записване музиката на Паневритмията. Но за жалост тя не дава подробности в своите бележки. По онова време, 1965-1972 г., имаше към 10 студенти в Музикална Академия, т. нар. последователи на Учителя, но никой от тях не отиде при нея да й запише гласа с изпълнение на песните на Учителя и да я разпитва за Паневритмията и да заснемат как тя играеше Паневритмията. Това не го направиха. А защо? Защото не бяха изпратени за тази работа, а за нещо друго. А онова друго днес се вижда. А то е пълен техен провал. Това аз днес виждам.

36. Паневритмията

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 350, № 1.

Това са спомени на Катя Грива за Паневритмията, как Учителят е играел и давал упражненията.

37. Паневритмията

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 366-367, № 26.

Едно указание на Учителя към Димитрина Антонова, която е била детска учителка, че упражненията са хубави за децата. Повторил й го е три пъти!

38. Преводи на английски Слово и Паневритмия

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 494-497, № 38.

Веска Величкова, която бе професионален преводач от немски и английски език, беше и музикантка, разказва за опитите на нейното поколение в тези преводи. Досега са несполучливи. А причините ще научите от нея.

39. Отворено писмо на Виола Йорданова от САЩ във връзка с издаване на Паневритмията на английски език

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 527-532, № 17, 18, 19, 20.

40. Ярмила Ментцлова

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 558-559, № 12. Курсовете по Паневритмия в Париж. Виж «Изгревът», том I, стр. 555-556; том VI, стр. 351-354; том IX, стр. 158-159; том XXI, стр. 977980.

41. Анина Бертоли

Виж «Изгревът», том VIII, стр. 559-561, № 13. Опитите на Анина Бертоли в Париж да се обучават и играят Паневритмия.

42. Филмът за Паневритмията, направен от Георги Парлапанов*

Филмът е оставен в архива на Анина Бертоли, в последствие взет от семейство Гобо. Този филм се задържа, после му се правят презаписи, а след години се включва чужда музика класическа, като се изхвърля музиката на Учителя. А защо? Виж «Изгревът», том VIII, стр. 577, точка 9, стр. 578, точка 8, стр. 584, стр. 589-590.

43. Как се създаде Паневритмията

Виж «Изгревът», том IX, стр. 156-159, стр. 385..

Елена Андреева разказва: Паневритмията започва да се предава 1927 г. след Събора на Изгрева. Но се спира, понеже им е било трудна смяната на местата. А песента «Изгрява Слънцето» е дадена през 1922 г. Също за песента «Сила жива, изворна, течуща» се играе, както е цялата музикална фраза наведнъж, а не на тласъци. Така е останало, защото те са седяли на столовете си и с ръцете са отигравали това упражнение и не са могли да си разгърнат добре ръцете. Това е причината. Друга няма.

44. Паневритмия на Рила

Виж «Изгревът», том IX, стр. 383-384, стр. 385.

Паневритмия на 7-те рилски езера се е играела на I, II, III езеро, Езерото на Чистотата и Бъбрека. Аз подавах снимките от тези Паневритмии на Елена Андреева и тя разказваше. А аз записвах разказа й на магнетофон.

* Снимката на Георги Парлапанов е в «Изгревът», том VIII, снимка N° 34. На нея се вижда Учителят, изправен до Него е Тодор Маринчевски, а до него с бялата винтяга е Георги Парлапанов. Значи има го. Направил е филма. А сега го няма. Как така? Ето така. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

45. Защо не се издавава още истинската Паневритмия

Виж «Изгревът», том IX, стр. 781-783. Тук съм дал по томове и страници указание къде се намира материал за Паневритмията. Споменал съм за последното предателство към протокола за Паневритмията от 27 май 1990 г. на стр. 781, точка V. Съобщавам, че негативите на Васко Искренов са у Георги Петков от Габрово. Написал съм какво трябва да се направи, за да се възстанови истинската Паневритмия. И накрая съобщавам, че аз разреших да се играе Паневритмия след 1971 г. в София. Написан е целият план, точка по точка. Той трябва да се изпълни, но не е още дошло времето. А това е писано през 1999 г. А днес е 2005 г. Борбата за възстановяване на Истинската Паневритмия продължава. А враговете на Паневритмията работят усилено, издават една след друга променени «Паневритмии».

46. Още в «Изгревът», том IX, стр. 781-783, написах статията «Защо не се издава още истинската Паневритмия» и тя е публикувана през 1999 г. Там съм дал справка за Паневритмията по томове и страници от том I до том IX. Но без никакъв ефект. А защо? Защото отхвърлят «Изгревът» и лично моя милост. Не го купуват, и още по-малко не го четат. А откъде ще знаят? Няма откъде. Рано или късно ще се принудят да го признаят, когато отклонението ги препрати до бездната на незнанието и опорочението. Те сега вървят по този път и връщане назад няма.

47. В «Изгревът», том IX, стр. 857-859, съм написал една статия: «Как трябва да се изучава музиката на Учителя Дънов», в 12 точки. Без да се изпълняват тези 12 точки, музикантите не могат да имат никакъв успех. А в точка 11 съм отбелязал какво трябва да се направи, за да се издаде истинската «Паневритмия». Прочетете я!

48. В «Изгревът», том XIII, стр. 467-469 ще научите как са се разучавали «Лъчите» от Паневритмията и как в упражнение №10 «Летенето», накрая се прави трептение на китките на ръцете. Точно така, както каца една птица и си прибира крилете, то има трептение на перата (стр. 468).

49. В «Изгревът», том XIII, стр. 474-475 се разказва как са се давали

«Лъчите». А на стр. 474 се описва как се прекръстосват краката, но не опънати, а леко подгънати. А на стр. 475 отново се говори за упражнение № 10 с трептението на китките при завършването на упражнението. Милка Говедева лично ми показваше това трептене на китките и ръцете, както и прекръстосването с леко подгънат крак. Това го е знаела, защото е присъствувала. Но сега не го приемаха. А защо не го приемаха? Защото някои им заповядваха да го отхвърлят.

50. Принципите на Паневритмията и силите на Разрушението чрез Духа на Заблуждението

Тук са дадени принципите на Паневритмията. Принципите се отнасят за Божествения свят. Те са свалени оттам. А Духът е Онзи, Който движи Паневритмията в един Космически кръг чрез Слово, музика и движения. Духът на Паневритмията движи тези 7 принципа. А те са дадени в «Изгревът», том XIII, стр. 810-812.852

51. Какво направи Духът на Заблуждението чрез Силите на

Разрушението с филма за Паневритмията

Виж в «Изгревът», том XIII, стр. 812-815. Този, Който даде Паневритмията като хармония между музика, Слово и движение, като принцип на Единство между Битието и человека, е Христовият Дух. А защо? Защо Христовият Дух обединява Небето и Земята, обединява Битието и Небитието чрез музика, Слово и движение. Амин!

52. А как се е родила Паневритмията?

Духът ражда идеята и как тя слиза от Божествения свят и се реализира чрез Духа Божий, чрез Духа Христов, чрез Духа Господен, ще видите в «Изгревът», том XV в «Посвещението», на стр. 2-3, в точките 1-6.А как действува Духът на Паневритмията като принцип, като закон, като факт, като сила и като многообразие чрез Единство, ще видите в «Посвещението» на «Изгревът», том XV, стр. 3, в точките 7-9.

53. Опитът за въвеждане на Паневритмията в българските училища по времето на Учителя

Този опит е описан в «Изгревът», том XV, стр. 336-344, под надслов: «Паневритмията на Учителя и българският народ».

54. Бистрица и бъдната Паневритмия

Виж «Изгревът» том XV, стр. 888-890.

55. Паневритмията хармония на Духа чрез мелодия, текст и движение

Виж «Изгревът», том XV, стр. 911-918.

56. Как да се запази чистотата на Паневритмията

Виж «Изгревът», том XV, стр. 919-922.

57. Пентаграмът в Паневритмията

Виж «Изгревът», том XVI, стр. 62-63.

58. За Паневритмията

Виж «Изгревът», том XVI, стр. 756. Това е най-важната страница за приложение и запазване Чистотата на Паневритмията. По-силно изказване на Учителя не съм срещал и не може да съществува. Научете го наизуст и си го повтаряйте, преди да тръгнете да играете Паневритмия.

59. Защо се променя Паневритмията

Приложени са музикални текстове за доказателство. Вж. «Изгревът», том XXI, стр. 982-

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...