Jump to content
Ани

А) "Бог във всичките векове е един и същ"

Recommended Posts

А) "Бог във всичките векове е един и същ"

ОТВЪН И ОТВЪТРЕ.

22 авг., 1926 г„ неделя, 11 ч. -

В Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя,

дадени на учениците на

Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр.

София, на "Изгрева", през лятото 1926 година.

София, Просветния комитет, [1926], с. 22-23.

"... Кажете ми сега: какво разбрахте от Библията и от беседите, прочитането на които ви бе дадено като задача през тази година? Някои от вас прочетоха цялата Библия, както и четирите серии, а някои не ги прочетоха. Нищо от това, туй е задача, която трябва да изпълните в продължение на четири години. Значи, имате срок още три години. Тъй щото, задачата, която ви се даде тая година, ще се продължи и за по-нататък. Кое е най-важното, което намерихте в Библията? Аз ще ви кажа? Най-важното за вас е, че Бог във всичките векове е един и същ. И във времето на Адама, и във времето на Аврама, и във времето на Мойсея, и във времето на Христа, и в сегашни времена, Бог е един и същ, но само че методите, чрез които действува, са различни. Бог е един и същ и в Него блика живот, Любов. Бог е пълен с Любов."

СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА ЗНАНИЕТО.

23 авг., [понеделник],

4 ч. след обед.

В Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя,

дадени на учениците на

Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр.

София, на "Изгрева", през лятото 1926 година.

София, Просветния комитет, [1926], с. 34-35.

"Най-красивото, обаче, за вас е да добиете живота. Кой живот? - Великият живот който е пълен с вътрешен мир, с вътрешна радост. Има една радост, която разширява съзнанието на човека. Тя е тази радост, която се крие във великия, Божествения живот.
При изучаване на религиозния живот, човек трябва да бъде свободен, за да не дойде до еднообразие в нещата. Някой път хората страдат от еднообразие, а някой път от немарливост.
Запример, като четохте Библията през тази година, бивахте ли всякога точни при четенето? Имахте ли всяка сутрин определено време за четене? Пък и при изпълнение на наряда не бяхте точни. Някой път си казвахте: ще отложим четенето на наряда за утре. Вие постоянно отлагате. Защо? Имате ли важни причини? - Нямате. Действително, аз намирам, че прочитането на Библията за една година, това е грамаден материал. Да се прочетат още и четири серии беседи, това става вече много. Това е работа за 10 години.
Главният обект в Библията е животът на проявения Бог в света, или проявлението на Христа. Животът на всички пророци, апостоли, то е все изявяване на Божествения живот в тях. Централното лице в Библията, обаче, е Христос. Да се разбере животът на Христа в най-широк смисъл, за това се изисква един възвишен ум. Защото, според степента на нашето съзнание е и схващането ни за Бога.
Ние можем да схванем Бога като съдия по отношение на нашата престъпност, а можем да Го схванем и като Любов по отношение на нашата слабост - както майката постъпва с любов по отношение на детето си. Каква е майчината любов? Майчината любов се изразява в отхранване на детето...."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×