Jump to content
Ани

Бележки на съставителя на "Изгревът"

Recommended Posts

Бележки

на съставителя на "Изгревът"

1. Публикувани се трите статии на Стоян Ватралски във в. "Зорница", бр. 38, бр. 39 и бр. 41 - Кои и какви са Белите Братя.
 
2. Предоставили сме "Бележки на състави теля" във връзка с тези три статии, с. 191-204, както и коментар към тяхотс. 205 -213.
 
3. Най-важното за мен откритие бе, че трите статии на Стоян Ватралски във в. "Зорница" - "Кои и какви са Белите братя (дъновистите)?" се предхождаше от уводни статии, напълно подходящи за онова, което е публикувано като статия на с. 3. Забележете, те се публикуваха на с. 3, докато уводните статии са на с. 1.
 
4. Ето защо, аз реших да публикувам тези уводни статии не само за документация, но и за проучване. А защо? Защото Онзи, който движи Стоян Ватралски да отиде на Изгрева и да го опише, е същият Онзи, който кара трима различни автори да пишат уводни статии подходящи в трите броя - 38, 39, 41.
 
5. Статия 1 - в бр. 38, "Няма да осъмне добре" от Н. Ив. Цанов.
 
Статия 2 - в бр. 39, "Благословен" от пастор Тр. Димитров.
 
Статия 3 - в брой 41, "Защита на религията" от пастор Д. Н. Фурнаджиев.
 
6. А за да защитя своето откритие, че Един е Онзи, който ръководи всичко, реших да поместя подходяща извадка от отпечатаната съборна беседа от 1926 г. "Свещеният огън". И съм ги публикувал след всяка уводна статия на в, "Зорница". А това е Словото на Учителя Дънов.
 
7. А за стражарите, които обграждат Изгрева по време на събора съм публикувал и статия от в. "Зорница", бр. 38, както извадки от Словото на Учителя от 22 август и 23 август 1926 г. Така че всичко е завързано в една духовна верига. И то от Онзи, който е задвижил всичко.
 
8. Надявам се, че сега е ясно защо са публикувани оригиналните статии № 38, 39,41, както уводните статии на в. "Зорница" и извадки от Словото на Учителя по време на същия събор. И трябва изучаване за да се отворят очите за тази духовна верига на Изгревът.
 
9. Ще публикуваме подходящи и запазени снимки от събора 1926 г. и на всички ще стане от ясно по-ясно, че това не е измислица, а един живот, който е бил на Изгрева, защото е имало Учител и е имало българи, които са вървели след Него. А фотографите са задвижени също от Онзи, който ръководи всичко. Ето това е най-важното.

Вергилий 23.IX.2007 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×