Jump to content
Ани

6.3. Пред новата епоха

Recommended Posts

6.3. Пред новата епоха

Български бранител (София), Г. XI, бр. 111/12 (1.1940), с. 1.

От Беинса Дуно - нарочно за "Български бранител"

Иде нова епоха на земята. Вие се радвате, че Царството Божие идва. Но то ще дойде с гръмотевици, с яйца, които ще се сипят отгоре. По десетина хиляди души ще се избиват с аероплани. - Някои от големите градове в Европа ще бъдат унищожени и няма да остане нищо от тях. Към края на второто пришествие сме и съдба иде на света за лошото поведение, което людете имат. Сега всички те мислят, че са праведни, но "християнският" свят ще бъде съден! Не е далече това. Ще го видите.
Тия от вас, които не сте жители на тази земя, на нея няма да останете, защото на нея ще има голям ремонт, какъвто светът не е виждал, откакто се е създал. От Адама до днес светът не е виждал такъв ремонт както този, който иде сега.
И след това Новата епоха ще дойде.
Това ще го видите. Оттук или от Онзи свят, дето и да сте, ще го видите: ще проверите това, което ви говоря!
До 1999 г. светът ще види това, което никога не е виждал, но вие се стремете да имате жива вяра в Бога, за да може да издържите изпитанията, които идат. След това ще дойде братството и любовта.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×