Jump to content
Ани

А. Учителят за евангелистите

Recommended Posts

А. Учителят за евангелистите

1. Апостоли, проповедници, благовестители, учители, светии.

ХАРМОНИЧНА ДЕЯТЕЛНОСТ. 10 школна лекция на Общия окултен клас (IV г.) държана от Учителя на 17 декември 1924 г. Русе, [1925], с. 9-13,15-19, 24-25.

2. Евангелист от гр. Ямбол

ИЗПИТИ НА УЧЕНИКА. 12 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1932 г. , София-Изгрев. - В: Новата мисъл. Лекции от Учителя на Общия окултен клас, Г. XIIII (1932-1933), т. 2. София, 1947, с. 274-278.

3. Евангелски проповедник

ДОБРИТЕ ПОСТЪПКИ. 36 лекция от Учителя, държана на 24 май 1933 г., София-Изгрев. - В: Трите посоки. Лекция от Учителя на Общия окултен клас, Г. XIIII (1932-1933), т. 3. София, 1948, с. 80-82.

4. Евангелисти при Учителя

ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ. 1 лекция държана от Учителя на 22 септември 1937 г. - В: Божественият импулс. Общ окултен клас. Г. XVIIII (1937-1938). София, ИК Жануа 98,1999, с. 12-13.

5. Дафинка Доганова и операцията на гърлото

РАЗУМНИЯТ ПЪТ В ЖИВОТА. 8 лекция от Учителя, държана на 23 ноември 1938 г., София-Изгрев. - В: Словото Божие, Царството Божие и Волята Божия. Общ окултен клас, Г. XVIII (1938-1939), т. 1. София, Урания ; АСК93,1998, с. 140-142.

6. Методист и баптист

ИДЕ И ИДИ. 30 школна лекция от Учителя, държана на 3 май 1939 г., София-Изгрев. - В: Силата на мисълта. Общ окултен клас, Г. XVIIIIII (1938-1939), т. 1. София, Урания ; АСК 93, 1998, с. 138-139.

7. Евангелско събрание

ОЦЕНКА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ. 5 школна лекция на Общия окултен клас държана от Учителя на 1 ноември 1939 г., София-Изгрев. - В: Единственото богатство. Общ окултен клас. Г. ХИХ (1939-1940), т. 1. София, ИКЖануа 98,1999, с. 85-87.

8. Евангелист от Свищов

РАЗБИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ. 45 лекция от Учителя, държана на 7 август 1940 г. - В: Наука за живота. Общ окултен клас. Г. XIX, том II (1939-1940), София, 1999 г.,с. 354-356.

9. Методи Марков на среща с Учителя

СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ. - В: Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее. Т. 10. София, Библ. Житен клас, 1999, с. 418-419.

10. Петър Тихчев и владиката

ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА. 40 лекция от Учителя, държана на 15 юли 1942 г. София-Изгрев. - В: Великата възможност. Общ окултен клас, Г. XXI (1941-1942), т. 2. София, 1999, с. 284-285.

11. Петър Тихчев и двете му дъщери

ОБЩИ ПОГРЕШКИ И ОБЩИ ДОБРОДЕТЕЛИ. 34 лекция от Учителя, държана на 20 май 1935 г. - В: Ако говоря. Общ окултен клас. Г. XIV (1934-1935), т. 2. София, 2003, с. 266-268.

12. Женитба между Специалния окултен клас, методисти и баптисти

СТАР И НОВ ПОРЯДЪК. 3 лекция от Учителя, държана на 10 октомври 1934 г. София-Изгрев. - В: Ако говоря. Общ окултен клас. Г. XIV (1934-1935), т. 2. София, 2003, с. 56-57.

13. Ревността на евангелист - македонец

ЕСТЕСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША. 19 лекция от Учителя, държана на 6 февруари 1935 г. София-Изгрев. - В: Ако говоря. Общ окултен клас. Г. XIV (1934-1935), т. 2. София, 2003, с. 428-432.

14. Евангелски обущар ушива обувки на Петър Дънов

ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ. 7 утринно слово от Учителя, държано на 28 ноември 1943 г. - В: Новото начало. Утринни слова (1943-1944). София, 1946, с. 127-128.

15. Обръщение на Павел Василев към евангелистите-методисти в България и към читателите на "Изгревът"

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×