Jump to content

БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ в "Изгревът", т. XXIV


Recommended Posts

СНИМКИ И БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ

в "Изгревът", т. XXIV

240130.jpg

Снимка № 1. Мартин Лутер (1483-1546 г.)

 

240131.jpg

Снимка № 2. Д-р Алберт Лонг (1832-1901 г.)

 

240132.jpg

Снимка № 3. Д-р Алберт Лонг с български ордени - около 1900 г.

 

240133.jpg

Снимка № 4. Джон Уесли - основател на методизма

 

240134.jpg

Снимка № 5. Джордж Уошбърн - директор на Роберт Колеж - 1905 г.

 

240135.jpg

Снимка № 6. Христофор Роберт - създателят на Роберт Колеж

 

240136.jpg

Снимка № 7. Сайръс Хамлин - разкрива методистката мисия в Северна България

 

240137.jpg

Снимка № 8. Първата конференция на пастирите и книжарите в гр. Русе на 22. IV. 1876 г. Първи ред отляво надясно :1. Д-рД. Чалис, 2. Д-р Алберт Лонг, 3. Флокен, 4. Лаунсбърс. Втори ред: 1. Юрдан Цветков, 2. Войнов, 3.......... 4. Гаврил Илиев, 5.......... 6. Ст. Генчев, 7.......... 8. Тодор Николов. Между тях е Теню Начев от Стара Загора, после отпада, бивш народняк и народен представител, съдържател и собственик на кино "Капитол" и хотел "Барле" в София, който не е указан къде е на снимката.

 

240138.jpg

Снимка № 9. Д-р Дейвид Чалис - основател на евангелското училище в Свищов и организатор на духовното образование в България

 

240139.jpg

Снимка № 10. Преводачи на Библията (1862-1871 г.) Отляво на дясно: 1. Христодул Костович Сечанов, 2. Д-р Елиас Ригс, 3. Д-р Алберт Лонг, 4. Петко Рачо Славейков.

 

240140.jpg

Снимка № 11. Гаврил Илиев - първият евангелист в България

 

240141.jpg

Снимка № 12. Митанка Гаврил Илиева - съпругата му

 

240142.jpg

Снимка № 13. Гаврил и Митана Илиеви с децата си: Стефанка, Манола, Илия, Елисавета, Цветан, Кинчо, Дафинка и Лунка, около 1885 г.

 

240143.jpg

Снимка № 14. Мисионерите - март 1869 г. Отляво, прави: 1. флокен от гр. Тулча, 2. Д-р Лонг в Цариград, 3. Ванлес в гр. Русе. Отляво, седнали: 1. Гаврил Илиев в Свищов, 2. Петър Мусевич в гр. Серес.

 

240144.jpg

Снимка № 15.

15а. Йордан Икономов 1869 г

15в. Йордан Икономов 1873 г.

15в. Йордан Икономов 1890 г.

15г. Манола Гаврил Илиева на 16 години, бъдеща съпруга

 

 

240145.jpg

Снимка № 16. Петър Тихчев - бивш православен свещеник, евангелист-методист и ученик на Учителя Петър Дънов

 

240146.jpg

Снимка № 17. Семейството на Йордан Икономов с Манола Гаврил Илиева, дъщеря на Гаврил Илиев. 1. Момчето в средата е Богдан, 2. Момичето до Йордан Икономов е Милка, бъдещата съпруга на Драгомир Василев и майка на Павел Василев, 3. Над Йордан Икономов с бялата блуза е Дафинка, която впоследствие се омъжва за Любен Доганов и става Дафинка Доганова, за която има специална глава и снимки.

 

240147.jpg

Снимка № 18.

18 а. Милка Йордан Икономова, дъщеря на Йордан Икономов

18 б. Драгомир Василев, бъдещият съпруг на Милка

 

240148.jpg

Снимка № 19. Йордан Икономов с Манола Гаврил Илиева - 1913 г. - дядо и баба на Павел Василев

 

240149.jpg

Снимка № 20. Дафинка Доганова, дъщеря на Йордан Икономов -(1931 г.)

 

240150.jpg

Снимка № 21. Дафинка Доганова

 

240151.jpg

Снимка № 22. Дафинка Н. Пенчева е Дафинка от Изгрева. Има специална статия за нея, понеже бях подведен и бяхме я посочили, че е Дафинка Доганова. Но се оказа, че е грешка. Открихме хороскопа й, направен от Георги Радев, и Светозар Няголов го направи отново и го публикувахме.

 

На снимката пише: "За госпожица Юрданка Димова", а това е бъдещата Юрданка Жекова. На картичката отзад пише: "За спомен на милата ми Юрдана от последната ми година." Дафинка Н. Пенчева, V-в клас. 14.Х.1917 г. гр. Варна. Според хороскопа на Георги Радев тя е родена в гр. Каварна през 1900 г., а тук е на 17 години. Това е същата Дафинка от Изгрева.

 

240152.jpg

Снимка № 23. Стефан Томов в различна възраст

 

240153.jpg

Снимка № 24. Пастир Иван Сечанов

 

240154.jpg

Снимка № 25. Цветан Цветанов през 1890 г.

 

240155.jpg

Снимка № 26.

26 а. Цветан Цветанов и Стефан Томов

26 а. Цветан Цветанов и Георги Сивриев

 

240156.jpg

Снимка № 27. Цветан Цветанов и Лунка Гаврил Илиева

 

240157.jpg

Снимка № 28. Група пастири: Отпред: 1. Иван Тодоров, 2. Стефан Томов, 3. Цветан Цветанов, Отзад: 4. Иван Сечанов и 5. Георги Сивриев

 

240158.jpg

Снимка № 29.

29 а. Пастор Васил Зяпков

29 б. Пастор Димитър Фурнаджиев

 

240159.jpg

Снимка № 30. Драгомир Василев

 

240160.jpg

Снимка № 31. Йорданка Михайловска Василева с децата си: Драгомир Василев, Мария и Надя.

Йорданка Михайловска Василева е дъщеря на Тодор Стоянов Михайловски от гр. Елена. Тя се явява племенница на Иларион Макариополски и първа братовчедка на писателя Стоян Михайловски. Оженва се за Иван Василев от гр. Тулча, който я напуска заради друга жена. Синът й Драгомир Василев издържа семейството. Когато порастват сестрите му, те заминават за Америка.

 

240161.jpg

Снимка № 32.Милка Йордан Икономова, съпруга на Драгомир Василев и майка на Павел Василев

 

240162.jpg

Снимка № 33. Павел Василев в различни възрасти

 

240163.jpg

Снимка № 34.

34 а. Павел Василев

34 б. Елена Петрова, съпругата

 

240164.jpg

Снимка № 35. Павел Василев ви поздравлява

 

240165.jpg

Снимка № 36. Първи випуск на Американското научно-богословско училище към Методистката мисия в гр. Свищов. Прави: 1. Христо П. Бъчваров, 2. Петър К. Дънов. Тези двамата са завършили 1887 г. 3. Иван Димитров, 4. Петър Василев, 5. Банчо Тодоров, 6. Иван Тодоров. Последните четирима (3, 4, 5, 6) са завършили 1886 г. Снимката е от 25 юли 1886 г.

 

240166.jpg

Снимка № 37. Снимка на Петър Дънов - 1886 г. извадена от общата снимка.

 

240167.jpg

Снимка № 38.

38 а. Иван Димитров

38 б. Петър Василев

 

240168.jpg

Снимка № 39.

39 а. Иван Тодоров

39 6. Христо П. Бъчваров

 

240169.jpg

Снимка № 40. Петър Дънов в с. Хотанца

 

240170.jpg

Снимка № 41. Петър Василев

 

240171.jpg

Снимка № 42 а. Петър Дънов изпраща портрета си, публикуван като № 40, от село Хотанца. Надписва на гърба на снимката следния текст: Русе, април-май 1888 г.

 

"В знак на приятелска и братска любов в Исуса, подарявам за спомен ликът си на П. Василев. Помнете ме в Христа, понеже в него за всякоги и ще се радвами.

 

Блажени онези души, които са съединени с Христовата любов."

 

Ваш брат и приятел в Христа

 

Петър К. Дънов - подпис П. К. Дънов.

 

Снимка № 42 б. Снимка на Петър Дънов, заснет в гр. Русе, публикувана като N2 40, във фотоателието на Francois Bauer, като е изписано на гърба на снимката името на гр. Русе, по това време Русчук.

 

На обратната страна на снимката Петър Дънов собственоръчно е написал:

 

"В знак на искрена братска любов подарявам за спомен ликът си на Мария П. Стамова. Помнете ме в Исуса.

Ваш искрено любящ брат." Подпис П. К. Дънов.

Русе, ноември, 24.1927 г. с. Хотанца.

Виж "Изгревът" т. XXII, с. 802, точка 1.

240172.jpg

Снимка № 43. Петър Дънов и Марин Делчев в САЩ

 

240173.jpg

Снимка № 44. Петър Дънов студент в САЩ, 16 ноември 1891 г.

Портрет на Петър Дънов изпратен от САЩ до сестра му Мария. На гърба на снимката е записано на английски: P. К. Dunoff Dreu Seminary Madison. N.G. (New Gersy) Nov. 16.1981.

 

Текстът на български гласи: "До моята любезна сестра Мария П. Стамова" от П. К. Дънов.

 

Nov. 16.1891.

 

Снимката е изпратена от Методистката семинария Дрю, гр. Медисон, щата Ню Джърси.

Виж "Изгревът" т. XXII, с. 802, точка 2.

240174.jpg

Снимка № 45. Поп Константин Дъновски, баща на Петър Дънов

 

240175.jpg

Снимка № 46. Пенко Стамов и Мария Константин Дъновска, дъщеря на дедо поп Дъновски и рождена сестра на Петър Дънов, с децата

си 1895 г.

 

240176.jpg

Снимка № 47.

Мария Дъновска, дедо поп Константин Дъновски и Пенко Стамов с приятели.

Семейството на дедо Поп Константин Дъновски с децата на дъщеря си Мария и приятелки. Отпред е седнала втора под ред Мария, до нея е дедо поп Константин Дъновски и до него е Пенко Стамов. Приятелите са отбелязани, че са В. Узунов, В. Чакалов и кръстника Тодоров. Но не са указани точно кои са техните лица.

 

240177.jpg

Снимка № 48 а. Пенко и Мария Стамова - 1905 г.

Снимка № 48 б. Мария Пенко Стамова с дъщерите си Люба, Юрдана, Добра, Ана

Link to comment
Share on other sites

240274.jpg

Снимка № 49. Стоян Ватралски като млад

 

240275.jpg

Снимка № 50. Стоян Ватралски, 1926 г.

Снимка на г-н Стоян Ватралски с надпис под нея в сп. "Религия", гр. Бургас, Г. Ill, май 1932, бр. 23, с. 5.

Г-н Стоян Ватралски

Поет, идеалист и сказчик. Тук - като себепосланник и български агитатор в Англия след Балканската война.

 

От почит и любов към личността и делото му Въздържателното Дружество и Младежкото Християнско Дружество в Бургас се сляха в един Културен и Въздържателен Клуб, наименуван на светлата памет на г. Стоян Ватралски - К.В.К.В. - Наименуване Клубовете. Дружествата, па и Църквите ни на имената на заслужили наши ратници и пр. носи само полза, неколкократна обществена и възпитателна полза за Евангелизма, особено всред младите. Ние с достойнство сме избрали евангелския поет и се гордеем, както с избора си - пръв избор-така и с избраника си. Нека той да ни бъде за пример. Впрочем:

Да живее Ватралски!

Да живее К.В.К.В.

240276.jpg

Снимка № 51. Съборът през м. август 1926 г. е на поляната. Насядали са на земята и на столове. Вляво се виждат дървета за сковаване на платформа, на която ще седи Учителят Дънов

 

240277.jpg

Снимка № 52. Съборът през м. август 1926 на поляната на Изгрева. Учителят Дънов изнася беседа на

скованата от дървета и навес от бяло платно платформа

 

240278.jpg

Снимка № 53. Съборът през м. август 1926 на поляната на Изгрева. Приятелите стоят или седят,

а Учителят е седнал на стол и изнася беседа

 

240279.jpg

Снимка № 54. Съборът през м. август 1926 на поляната на Изгрева. Приятелите слушат беседа от Учителя. Допълнително организаторите са включили емблемата с котвата на фона на изгряващото слънце

 

240280.jpg

Снимка № 55. Концерт на събора на Изгрева 1926 г. От ляво са цигуларите, а пред тях е пианото с изпълнителката. В платформата, седнал на стол е Учителя Дънов

 

240281.jpg

Снимка № 56. Обща молитва при изгрев слънце, 1926 г. на поляната на Изгрева

 

В-к "Илюстрована седмица" Г. IV, бр. 193, 5.IX. 1926, с. 8 публикува 4 снимки от събора на Изгрева 1926 г. Отгоре на снимките бе написано следното:

Дъновистите и техният събор

От различни краища на страна те се събраха в София. Няколко интересни моменти. Молитвата им и гимнастиките в ранни зори.

 

През цялата миналата седмица окултистите последователи на Дънова, устроиха своя събор в столицата. Те разполагат тук с едно от най-хубавите места, собственост някога на покойния Баучер, над края на Борисовата градина, с хубаво източно изложение. Съборяните са се устроили там, всред боровете, горе на тяхното място, лагер на палатки.

 

Специалният фотограф на "Седмица" е успял да снеме няколко интересни моменти от тоя събор, които поднасяме на нашите читатели. Едната от тях представлява молитвата на съборяните в ранни зори, а другата тяхната гимнастика след молитвата.

 

240282.jpg

Снимка № 57. След молитвите са гимнастическите упражнения на поляната, 1926 г.

 

След молитвените гимнастически упражнения, в които взимат участие също всички дъновисти.

 

Интересното е, че гимнастиката се ръководи само от едно лице, а всички наредени в кръгове изпълняват безпогрешно упражненията.

 

240283.jpg

Снимки № 58. Бивакът с палатките на поляната вляво, на събора 1926 г. Пред тях са гостите на събора

 

240284.jpg

Снимки № 59. Бивакът с палатките на поляната вдясно, а от ляво са селяни, гости на събора 1926 г.

 

Снимки № 58 и № 59. Две снимки на общия бивак на дъновистите, между които има и едно внушително число селянки и селяни от разни краища на страната. Виждат се палатки, както и големи навеси с брезенти, останали от войната 1914­1918 г. Да се подслонят стотици хора на поляната, дори и през м. август, е много трудна работа.

 

240285.jpg

Снимки № 60. Палатките на съборяните на Изгрева

 

240286.jpg

Снимка № 61. Общ обяд на Изгрева по време на събора

 

240287.jpg

Снимка № 62. Чайниците на огнището на Изгрева

 

240288.jpg

Снимка № 63. Съборяните на общ обяд

 

240289.jpg

Снимка № 64. Учителят Петър Дънов

 

240386.jpg

Снимка № 65. Методи Марков около 1930 г., при завършване на университета в САЩ - снимка, поместена в сп. "Религия", гр. Бургас, бр. 23-5, с. 13.

 

Под снимката има текст, който го прилагаме.

Пастир Методий Марков

Роден във Варна на 13 (26) септември) 1902 г. Още като ученик в Държавната класическа гимназия той заема Евангелския амвон във Варна. А току- що завършил матурата си, той организира за пръв път Евангелска църква в гр. Попово.

 

През 1923-25 г. следва в Германия.

 

През 1925-26 асистира п-р Д. Н. Фурнаджиев в София.

 

През 1926-30 г. следва в Чикаго и Ню Йорк, Америка.

 

През 1930 г. заема амвона на l-та Българска Евангелска църква в гр. Бургас. Директор е на неделното училище в Бургас. Приятел на културният и Въздържателен клуб "Стоян Ватралски" (К.В.К.В.). Редактира сп. "Религия"-Бургас.

 

240387.jpg

Снимка № 66. Методи Марков на Рила, 12 август 1939 г. на лагера на Седемте рилски езера.

 

Учителят Дънов е пред палатките, пред него е поставена масичка с поднос и чаша с чай. Над него е Методи Марков със сакото и бялата блуза. От другата страна на Учителя е жена му Гина, с костюма от жекет, който е комбиниран с кафяво приложение и се вижда като една ивица отляво надясно. Отпред са Мария Генерал Стоянова, вдясно д-р Давидова, Елена Казанлъклиева. По средата са французойките - еврейки Сабхай и Корден, със сакото. Вдясно горе виждаме образите на Стефан Белев, Методи Шивачев, Боян Боев, София Попова, Цанка Екимова.

 

240388.jpg

Снимка № 67. До Учителя Дънов е Методи Марков, а пред тях е Димитър Звездински на лагера,

Рила ,1939 г.

 

240389.jpg

Снимка № 68. На 12 август 1939 г. с Учителя, при чешмичката. Методи Марков е на последния ред с черното палто и бяла блуза, в средата, № 11 под ред

 

240390.jpg

Снимка № 69. При чешмичката, 12 август 1939 г. с Учителя. Методи Марков е с черното палто и бяла блуза на последния ред вляво от средата, N° 8 под ред.

 

240391.jpg

Снимка № 70. Пред чешмичката с Учителя, 12 август 1939 г. Методи Марков е на последния

ред с черното палто и бяла блуза, N° 7 под ред

 

240392.jpg

Снимка № 71. На шестото езеро "Сърцето", с приятели. Методи Марков е отпред с бялото палто и бяла блуза, № 5 под ред, а до него е жена му Гина със сивата рокля

 

240393.jpg

Снимка № 72. Методи Марков между приятели от провинцията. На втория ред с костюм и бяла блуза. Тази снимка е правена от фотографа Пеню Ганев, когото виждаме най-отгоре. Тук е и Елена Хаджигригорова с шапката и с пелерината вдясно. Тук са и сестрите Каназиреви. Отзад виждаме скали и клек- вероятно са на планина.

 

240586.jpg

Снимка № 73. Методи Марков между приятели

 

240587.jpg

Снимка № 74. Научно-богословското училище в гр. Свищов, изглед от юг

 

240588.jpg

Снимка № 75. Първи етаж на училището, поглед от изток

 

 

240589.jpg

Снимка № 76.

76 а. Втори етаж на училището

76 б. Стълбите за пансиона към Научно-богословското училище

 

240590.jpg

Снимка № 77. Учителите

77 а. Стефан Томов

77 б. Йордан Икономов

77 в. Трайко Константинов

77 г. Петър Тихчев, хазяинът

 

240591.jpg

Снимка № 78. Църквата към методистката мисия в гр. Свищов

 

240592.jpg

Снимка № 79. Книгата, четена от Учителя в Свищов - "Пътешественикът"

 

240593.jpg

Снимка № 80. Атестатът при завършване на Петър Дънов през 1887 г

 

240594.jpg

Снимка № 81. Съдът в гр. Свищов, където е работил Стефан Тошев

 

240595.jpg

Снимка № 82.

82 а. Анчо Анев

82 б. Д-р Димитър Халачев

82 в. Д-р Иустина Халачева

82 г. Надя Халачева

 

240596.jpg

Снимка № 83.

83 а. Надя Халачева със сина си Андрей

83 б. Надежда Конова

83 в. Слави Гюдеров

83 г. Пенка Кодова

 

240597.jpg

Снимка № 84. Лазар Караламбов със свои ученици

 

240598.jpg

Снимка № 85.

85 а. Виржиния Станчева с народна носия

85 б. Виржиния Станчева, портрет

 

240599.jpg

Снимка № 86. На езерото Махабур, под Бъбрека, построено от приятелите с Учителя. 30 юли 1932 г.

 

1. Виржиния Станчева е отляво и пред Учителя, 2. Зад нея е Николина Балтова с бялото облекло, 3. Отдясно е Елена Хаджигригорова, 4. Отпред полегнал е Пампоров, 5. Най-отдясно седнала с пелерината е Мария Тодорова.

 

240600.jpg

Снимка № 87. "Езерото на Съзерцанието" при Седемте рилски езера.

 

1. Втората отдясно в бяло е Теодорица Станчева, 2. Третата одясно е Виржиния Станчева, 3. Шестата отдясно е Елена Хаджигригорова, 4. Горе вляво с каскета е Начо Петров.

 

240601.jpg

Снимка № 88. "Езерото на Съзерцанието" при Седемте рилски езера.

 

Седнали отляво надясно на първия ред: 1... 2. Елена Хаджигригорова, 3. Надежда Конова, 4. Начо Петров с бастуна, 5. Виржиния Станчева, 6. Теодорица Станчева, 7.......... 8. Пеню Ганев вдясно, с бастуна, който е направил тази снимка.

 

240602.jpg

Снимка № 89.

89 а. Тодорица Станчева

89 б. Славка Халачева и Християнка

89 в. Иван Саръбеев

89 г. Екатерина Иванова и Атанас Иванов

 

240603.jpg

Снимка № 90.

90 а. Християнка Иванова

90 б. Марко Иванов

 

240604.jpg

Снимка № 91. Братската библиотека

 

240605.jpg

Снимка № 92. Свищовският кръжок на Бялото Братство. Прави отляво надясно: Слави Гюдеров,. 2. Анчо Анев, 3. Генчо Александров,

 

Седнали: Елена Александрова, майка на Генчо Александров, 5............ 6. Невянка Богданова, 7. Нешка Анева, 8. Юрданка Живкова. Децата отпред: 1 2. Надка Халачева.

 

240606.jpg

Снимка № 93. Държавна търговска гимназия с директор Възкресен Атанасов

 

240607.jpg

Снимка № 94. Държавна търговска гимназия с директор Възкресен Атанасов

 

240608.jpg

Снимка № 95. Дафинка и Любен Доганови със сина си Константин в град Русе 1919г.

 

240609.jpg

Снимка № 96. Среща на братски семейства в гр. Велико Търново, около 1918 г.

 

Прави, отляво надясно, най-горен ред: 1. Анчо Анев, 2. Нешка Анева, 3. 4.......... 5. Никола Ватев, 6. Стефан Тошев, подпрял се с дясната си ръка на лявото рамо на Петко Епитропов.

 

Прави, втори ред: 1.......... 2. Величка Ватева, 3. Елена Иларионова, 4. Константин Иларионов, 5. Петко Епитропов.

 

Седнали: 1....... 2. Стефка Явашева, съпруга на Иван Явашев, седнали под Величка Ватева, 3. Марийка Ташева е пред Петко Епитропов.

 

Детето с букет от маргаритки, най-отляво, е Любчо Ташев, а полегналия най-отпред е Иван Явашев от гр. Русе. По онова време Никола Ватев и жена му Величка са живеели в гр. Велико Търново.

 

Писмо от Петър Дънов до Величка Ватева, написано в гр. Варна, където Учителят е бил заточен от цар Фердинанд.

 

Писмата на Учителя до Величка и Никола Ватеви са публикувани в "Изгревът"т. XIII, с. 703-712.

 

Това писмо не е публикувано. Получихме го в препис с ръкопис преди 1945 г.

 

Обична В. Н. Ватева,

 

От всичкия земен живот, верующите и любящите Господа трябва да извлекат една голяма поука. Да гледа човек с весело око, с чисто сърце, със светъл ум, с бодра душа и крепък Дух на настоящето и бъдещето, ето тайната на смисления духовен живот. Живейте с вяра, придобивайте знание, богатейте с вяра, укрепвайте с любов, обновявайте се в надеждата, имайте общение с Господа Христа на Мира - .... целта на земния живот, ето неговата сила. Господ да ви благослови всички.

 

В.В.

Ж.К.В.О. П.К. Дънов

Варна 24.II.1918 г.

Заб. Ваш Верен. Жив е, който ви обича

 

Последното писмо на Петър Дънов до Величка Ватева е от 9.V.1918 (Виж "Изгревът"т. XlII, с. 711.), след това тя умира. А в писмо от 3.VI.1918 г. от Петър Дънов до Никола Ватев му съобщава, че Величка го поздравява отгоре, от Невидимия свят.

Link to comment
Share on other sites

240738.jpg

Снимка № 97. Весела Несторова

 

240739.jpg

Снимка № 98. Весела Несторова

 

240740.jpg

Снимка № 99. Весела Несторова и рожденият й брат Георги

 

240741.jpg

Снимка № 100. Тодор поп Несторов и Божана Тодорова, баща и майка на Весела Несторова.

 

На гърба на снимката пише: "На бате Павел и кака Ани от Божана и Тодор". 20 октомври 1905 г. А Весела е родена на 23.12.1909 г. в гр. София.

 

240742.jpg

Снимка № 101. Весела Несторова като ученичка в гр. Ловеч. Тя държи знаме, а мис Пери, директорката държи показалка, тя е в бял костюм.

 

240743.jpg

Снимка № 102. Весела Несторова с ученички в гр. Ловеч

Снимка № 103. Весела Несторова между ученички в гр. Ловеч. Отпред с 2 ракети за тенис

 

240744.jpg

Снимка № 104.

104а. Весела Несторова с ученички в гр. Ловеч

104б. Весела Несторова с ученички в гр. Ловеч

 

240745.jpg

Снимка № 105. Мис Търнър пред палмата и с рокля в "клош", в гр. Ловеч.

 

240746.jpg

Снимка № 106. Весела Несторова с ученици и учители в гр. Ловеч, третата вляво изправена

 

240747.jpg

Снимка № 107. Пред входа на Американския колеж в Симеоново

 

240748.jpg

Снимка № 108. Весела Несторова учителка в клас в Американския колеж в Симеоново

 

240749.jpg

Снимка № 109. Весела Несторова учителка в клас в Американския колеж в Симеоново, и с дневник в ръце

 

240750.jpg

Снимка № 110. Колежка на Весела Несторова държи едно знаме пред Американския колеж

 

240751.jpg

Снимка № 111. Весела Несторова и Учителя на поляната на Изгрева

 

240752.jpg

Снимка № 112. Весела Несторова до Учителя, който е прострял дясната си ръка и обяснява на приятел

 

240753.jpg

Снимка № 113. Учителят и Весела Несторова на Изгрева с група приятели

 

240754.jpg

Снимка № 114. Весела Несторова, полугърбом, вляво, разговаря с Учителя.

 

240755.jpg

Снимка № 115. Весела Несторова, на Изгрева разговаря с Учителя, той е е вляво, Весела до него вдясно, а до нея е Кръстьо Христов

 

240757.jpg

Снимка № 117. Учителя с Весела Несторова на Изгрева (Учителя, до него е Весела, вдясно една е в профил.)

 

240758.jpg

Снимка № 118. Весела Несторова е в разговор с Учителю. Тя е гърбом към обектива. Учителят е обърнат към нея и е усмихнат.

 

На гърба на снимката е посветено на Галилей Величков и пише: "Ранна пролет, 1941 г. на полянката след неделна беседа в 10 часа. Амунда (това е нейното ново духовно име) е с гръб, слънцето се радва и се усмихва заедно с него". Амунда на Гальо. 11 юни 1941 г. Радомир.

 

240759.jpg

Снимка № 119. Весела Несторова с Учителя пред приемната, а в дъното е Кръстьо Христов

 

240760.jpg

Снимка № 120. Весела Несторова с приятели и Учителя пред приемната стая на Изгрева

 

240761.jpg

Снимка № 121. . Паневритмия на Изгрева - Весела с майка си, Божана Тодорова Несторова

 

240762.jpg

Снимка № 122. Весела Несторова на Изгрева всред розите

 

240763.jpg

Снимка № 123. Весела Несторова с приятели на екскурзия.

 

123 а: Прави отляво на дясно: 1. Боян Златарев, 2. Димитри Стоянов, 3. Славчо Печеников, 4. Галилей Величков, 5. Илия Узунов. Седящи: 6. Весела Несторова (първата отляво), 4. Милка Аламанчева, 8. Над тях клекнал на колене е Илиян Стратев.

 

123 б: 1. Илиян Стратев, 2. Весела Несторова, 3. Димитри Стоянов, 4. Милка Аламанчева, 5. Славчо Печеников, 6. Илия Узунов, 7. Боян Златарев, 8. Галилей Величков

 

240764.jpg

Снимка № 124. Весела Несторова на събор на Изгрева, вляво, обърната към обектива

 

240765.jpg

Снимка № 125. Весела Несторова и Боян Боев на Изгрева, 1938 г.

 

240766.jpg

Снимка № 126. Учителят на Молитвения връх, Рила, с лупа в ръката.

 

240767.jpg

Снимка № 127. На Молитвения връх на Седемте рилски езера, 1939 г.

 

Прави: 1. Весела Несторова, отляво, държи единият край на одеялото, с което се прави завет от вятъра на Учителя, 2. Веска Козарева с шапката, 3. Божанка Тодорова, на Весела майка й, 4. Галилей Величков, стакето, държи другият край на одеялото, 5. Борис Николов, 6. Николай Дойнов, брат му, 7. Седнал, в бял костюм и шапка, е Учителят, 8. Пред него са стенографките, които записват.

 

240768.jpg

Снимка № 128. На Молитвения връх, Седемте рилски езера, 1939 г.

 

Отляво: 1. Весела Несторова (държи одеяло) , 2. Веска Козарева, 3. Божанка, майката на Весела, 4. Галилей Величков, 5. Борис Николов записва на тефтерче, 6. До него отзад е брат му Николай.

 

240769.jpg

Снимка № 129. Весела Несторова е в средата под изправените Димитър Звездински и Георги Куртев, на Рила с Учителя.

 

240770.jpg

Снимка № 130. Весела Несторова е в средата под изправените Димитър Звездински и Георги Куртев, на Рила с Учителя.

 

240771.jpg

Снимка № 131. Весела Несторова на Рила с Учителя. Тя е под Димитър Звездински и Георги Куртев

 

240772.jpg

Снимка № 132. Учителят, Олга Славчева отдясно и до нея е Весела Несторова

 

240773.jpg

Снимка № 133. Весела Несторова вдясно над Стефан Велев с побелялата глава и бели мустаци

 

240774.jpg

Снимка № 134. Весела Несторова на Рила, слизат в група с Учителя, 1939 г.

 

240775.jpg

Снимка № 135. Весела Несторова в гр. Сливен

 

240776.jpg

Снимка № 136. Весела Несторова и Маргарита Калканджиева

 

240777.jpg

Снимка № 137. Весела Несторова всред Сините скали на Сливен

 

240778.jpg

Снимка № 138. Последната екскурзия на Учителя на Черни връх, Витоша 1943 г., до него е Ангел Вълков.

 

240779.jpg

Снимка № 139. Последната екскурзия на Учителя на Черни връх, Витоша 1943 г., до него е Теофана Савова.

 

240780.jpg

Снимка № 140. Последната екскурзия на Учителя на Черни връх, Витоша 1943 г., вдясно е Весела Несторова.

 

Последната екскурзия на Учителя с приятели на 25 септември 1943 г.

 

Отляво: 1. Ангел Вълков, 2. Учителят, 3. Борис Николов, 4. Весела Несторова. Отпред: 5. Отляво с мантото на квадрати и такето е Теофана Савова, 6. 7. Неделчо Попов с ризата, 8 Боян Боев, 9. Йордан ... шофьора.

 

240781.jpg

Снимка № 141. Учителят на Бивака, декември 1943 г., отляво е Весела Несторова. Един от 40-те дни, когато Учителят излиза пеша от Изгрева до Бивака през с. Симеоново.

 

1. Първата отляво с бялото кепе е Ирина Кисьова, 2. Зад нея е Весела Несторова, 3. Пред тях е Мария Захарната. Вдясно с бялото кърпа е елена железничарката. Зад нея с бяла барета и бяла кърпа е Галилей Величков.

 

240782.jpg

Снимка № 142.

142 а. Къщата на Темелко в с. Мърчаево

142 б. Стаята на Учителя

 

240783.jpg

Снимка № 143. Зимна разходка с Учителя в с. Мърчаево през началото на 1944 г.

 

Снимка а: Отляво надясно: 1............. 2. Боян Боев, 3. Владо руснака, 4. Темелко, 5. Учителят, 6. Весела Несторова, 7. Кирил Икономов.

 

Снимка б: Заснети са гърбом: 1. Отляво е Весела Несторова, 2. До нея с шапката е Кирил Икономов, 3. Учителят, 4. Владо Руснака, с каскета.

 

240784.jpg

Снимка № 144. Весела Несторова на стълбите на къщата на Темелко

 

240785.jpg

Снимка № 145. Весела Несторова и Владо Николов пред "Извора на Доброто" в с. Мърчаево, Владо е отляво

 

240786.jpg

Снимка № 146. Весела Несторова с група приятели пред "Изворът на Доброто".

 

Отляво: 1. Весела Несторова, 2. Косена, дъщерята на Темелко, 3. Юрданка Жекова, 4......... 5. Отзад е Гради Минчев, който поради високият си ръст стърчи над тях. Вижда се мястото, постлано с дребни камъчета от мрамор, чрез които Учителят е отворил Вторият фронт на войната през м. юни 1944 г. (5 юни 1944 п). Те стигат до краката на Юрданка.

 

240787.jpg

Снимка № 147. Изворът и коритото на "Изворът на Доброто"

 

240788.jpg

Снимка № 148. Владо Николов и Весела Несторова пред "Изворът на Доброто"

 

240789.jpg

Снимка № 149. Весела Несторова и Владо Николов седнали на стъпалата пред "Изворът на Доброто"

 

240790.jpg

Снимка № 150. Весела Несторова с канчето за вода и Владо руснака пред "Изворът на Доброто"

 

240791.jpg

Снимка № 151. Владо руснака отляво, а Весела отдясно пие с канчето вода от "Изворът на Доброто"

 

240792.jpg

Снимка № 152. Весела Несторова и Владо Николов пред "Изворът на Доброто"

 

240793.jpg

Снимка № 153. Завръщане от планината.

 

1. Отпред вдясно е Ваца, съпругата на Симеон Стоянов, 2. Савка Керемидчиева, в бяло, до нея, 3. На три метра отзад е Николина Балтова с бялата забрадка, 4. Владо руснака, 5. Учителят, 6. Весела Несторова е до него, 7. Зад Весела е Любомир Лулчев.

 

240794.jpg

Снимка № 154. Весела е до Учителя отляво, а отдясно Владо. Лицата са същите, както на снимка № 153.

 

240795.jpg

Снимкя № 155. Завръщане от екскурзия.

 

Отляво: 1. Весела Несторова, 2. Зад нея е Владо руснака, 3. Кинчето Мариус носи хляб с двете си ръце, 4. Учителят, 5. До него е Любомир Лулчев, 6. Темелко Гьорев, 7. Най-открая в бяло сако е Симеон Стоянов, 8. Пред всички ги води Ваца, жената на Симеон.

 

240796.jpg

Снимка № 156. Пред извора на село Рударци, който е минерален и лечебен.

 

1. Най-отляво е Неделчо Попов в тъмния костюм, 2. По средата седнал с дамаджанката е Галилей Величков, 3. Отляво на Учителят е Весела Несторова в тъмния костюм, 4. А отдясно на Учителя е Косена, дъщерята на Темелко.

 

240797.jpg

Снимка № 157. Пред извора на село Рударци. Вижда се главата на Весела Несторова до Учителя. Същата снимка, както № 155, но в по-близък план. Лицата се виждат по-добре.

 

Отляво: 1. С бялата забрадка е Търса Лозанова, сестра на Петър Киров, 2. Станка, съпруга на Иван каруцаря, 3. Неделчо Попов с отворената яка на ризата си, 4.......... 5......... 6. Николина Балтова, облечена в бяло, 7. Вижда се главата на Весела Несторова, 8. Учителят, 9. Д-р Давидова, 10. Косена, дъщерята на Темелко. Най-отгоре вляво се вижда в бялото сако Симеон Стоянов.

 

Снимките № 158,159,160 са правени лично от Весела Несторова и затова ги прилагаме тук към нейният материал от нейни снимки.

 

240798.jpg

Снимка № 158. Екскурзия от с. Мърчаево до хижа "Еделвайс" с Учителя на 27 август 1944 г.

 

Отляво: 1. Катя Грива, 2. Стоянка Илиева, 3. Теофана Савова, 4. Учителят, 5. Гради Минчев, 6. Мария Тодорова, 7. Савка Керемедчиева, 8. Владо Николов, руснака, 9. Люба Аламанчева е в профил до Учителят, 10. Милка Аламанчева е пред нея към обектива и с бялото таке.

 

240799.jpg

Снимка № 159. Екскурзия с Учителя до хижа "Еделвайс" на 27 август 1944 г.

 

Отляво: 1. Горе се вижда главата на Теофана Савова, 2. Учителят, 3. Мария Тодорова, с бялото таке, 4. Савка Керемедчиева, 5. Милка Аламанчева, 6. Владо Николов, руснака, 7. Люба Аламанчева, 8......................................................................... 9........ 10.......... 11

 

240800.jpg

Снимка № 160. Последна екскурзия на Учителя до хижа "Еделвайс" на 27 август 1944 г.

 

Отляво: 1. Горе е Теофана Савова, 2. Част от лицето на Мария Тодорова, с кепето на главата, 3. Учителят, 4. Савка Керемедчиева, 5. Милка Аламанчева, 6. Владо руснака, 7. Люба Аламанчева, 8. Отпред е част от лицето на Илия Узунов, 9. Наталия Чакова, 10. Над нея е Катя Грива, отдясно на Учителя.

 

240801.jpg

Снимка № 161. Последната снимка на Учителя в житото на село Мърчаево

 

По молба на Учителя Пеню Ганев го заснема с фотоапарата си. Учителят е в житото. Зад него са застанали някои от приятелите. Пеню маха с ръка да се отстранят, за да не пречат на снимката. Те уж се отстраняват, но все пак остават заснети. Това са Любомир Лулчев, Крюгер от с. Вранестена, околия Радомирска и Невена Неделчева.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...