Jump to content
Ани

7. Из беседа от Учителя на 26 .VII.1932 г., 5 ч сутринта

Recommended Posts

7. Из беседа от Учителя на 26 .VII.1932 г., 5 ч сутринта

Размишление:
Трите извора на живота, които никога не се размъщат.
„ Ще се развеселя"
Посрещай този, който слиза, изпращай този, който възлиза. Търси това, което не губи сладчината си. Търси това, което не губи светлината си. Не уповай на безсилието. Търси общението на разумното.
Приемай този, който никога не е канен. Нахрани този, който никога не е нахранван. На гнило дърво не се качвай. Търси нива, която е орана, градина, която е копана и лозе, което е брано.
На път врата не поставяй. На лед къща не съграждай.
Три неща помни и никога не ги забравяй. Туй, което не се забравя, то е вярното. Това, което се забравя, то е преходното. Гладът без хляба се помни, с хляба се забравя.
Когато бягаш, носи страха на гърба си. Когато се спираш, носи Любовта в сърцето си. Храни обезсърчения. Подигай падналия. Обичай житните зърна и всякога ще бъдеш доволен.
Три неща в живота не избягвай: вода, която тече; вятър, който вее; и светлина, която грее.
Днес ще се чете Евангелието на Йоана. Всеки ще си избере по един стих. Днес взехте това, което вчера не взехте.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×