Jump to content
Ани

31. Новата музика

Recommended Posts

31. Новата музика

29.IV.1938 год.
По някой път невидимия свят ви туря такива работи, да не кряскате. Сега други фасон да ви дадат. В човека много сурдинки има.
И още от Любовта не ви говоря. Свиря ви, да видите, че Бог ви е дал несметни богатства и не ги оценявате. Не всички едно да свирите!
„Do", „do" свири, усилвай, усилвай! Не бой се! Не се обезсърчавай! Смел бъди!
 
Който е направил цигулка, е снел модел от музикалния свят. Иска много работа да се направи човек според както Бог ни е направил. В музиката да има мисъл, после - чувствувание; движение на физичес­кия свят, широта - в духовния свят и дълбочина - любовта по-мъчно се изразя­ва.
 
Почвай от „do", да премахнеш препятствията. И в мисълта ти да има „do", напрежение. И в чувствата ти да има „do", и във волята ти да има „do" и тогава дохождаш до разрешение на мъчнотиите.
Между клетките на цигулката има място, пълно с енергия. Пълни се и празни при сухо време. При влага по мен е гласът на цигулката.
Бъди весел, без дати казва времето. Тури си крака в студена вода, изме­ня се настроението. Увеличи тогава трептенията си. Обикни студа и ще ти ста­не топло. Повиши си трептенията и няма да се изгориш, ще ти стане хладно. Обикни топлината, ще ти стане хладно.
 
Учете се да знаете, че сте добри, че Бог ви е направил добри. Различно може да се изпее „Мога да кажа".
 
На здравия пей песни за болни хора, а на болния пей песни за здравите хора.
 
Всичко разумно придаде на челото. Разумното ще стане, с нозете ще стане.
 
Грей, дигни!
Тъжни сте, че няма светлина във вашите сърца. Като грейне, ще се за­радвате. Божественото слънце е вътре във вас.
„Мога да кажа": „Мога" - ръката отзад на главата; „да кажа" - на устата. С разумни движения и с мисълта, чувствата и постъпките съсредоточени, ще повдигнеш трептенията на болния и той ще оздравя.
Вяра! Които влязохте без колебание, ще дойдат нещата навреме - ни по- рано, ни по-късно.
С туй гребенче меко се свири. Човек казва: „Без него - пак същото." Казвам: Малкото, което ангелите чуят, хората не чуят; което човеците чуят, ангелите не чуят.
 
Страданията са едно хубаво гребенче, че и ангелите тогава ви слушат. Когато човек нито се радва, нито страда, индиферентен е. Тогава е най- лошото състояние.
 
Който обича, е музикален.
 
Та до известно време вървим с любов.
 
Дълбочината в страданието става, и да се радваме тогава!
 
„Ти ми дай пари, тогава да повярвам", казва. То е вече знание.
 
Вяра е да повярваш, преди да ти са дали нещо. Дръж се до ония разбира­ния, които са практически, за самия тебе.
 
Едно пение за себе си го държа. Друго - за близките си.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×