Jump to content
Ани

56. Страданието

Recommended Posts

56. Страданието

24 май 1937 г., на обеда, на двора
 
Гръцкият мъдрец казва: „Никой преди смъртта си не може да бъде щас­тлив." Страданието повидимому е грозно, но който разбира, ще се радва. Стра­данието е истинският живот. Христос слязъл да научи какво нещо е страдани­ето. Горе не е страдал. Страданията са пътят на човешката душа.
25 май 1937 г. на обеда, на двора
Когато при някое желание си неразположен, то е неестествено.
Пътуваш ли през гората много накитен, ще излезеш обран. Един откъс­нат плод е едно желание. Когато вържат на човека тенекия на опашката, да не му я отрежат. Има общи принципи. Желанията са материални. Взимайте тези, които са за градене. Не мислй за утре! Болният иска да има всичко в запас.
26 май 1937 г.
Да имате благородно сърце към детето! Душа е, има бъдеще. И при един човек беден имайте благородство, в него има душа. И тъй ще се премахнат всички противоречия.
Дето расте бодил, всичко може да расте. Не расте ли бодил, нищо не може да расте.
Възприеме ли човек нещо, нищо не може да го отклони. Религиозните мислят, че никакви упражнения не трябват. У нас за всичко се проповядва - и за тялото, и за сърцето, да има всякой с какво да се занимава. Човек, като мисли правилно и като чувствува правилно, е свободен.
Дъждът казва: „По тоз път, по който сте тръгнали, вървете!" Майският дъжд е благословение.
Една много хубава статия има за експедицията на Северния полюс. Голя­ма смелост се иска. Хубаво е и американците да вземат участие. Общо чове­чеството ще се ползва от изследванията. Само по този начин с аероплан може да се ходи. С радиото си дават съобщения, лесно се намират. Главата и крака­та са открити. На главата вода има - на северния полюс; на южния суша има. Най-високата точка е 6000 км от екватора. Няма нечистота там, всичко е чисто. Сега там е все-ден. Слънцето все се върти, всичкото време е ден. На 22 септемврий ще стане малко здрач - по-тъмно, после - сияния, северни, отлич­ни сияния. После, към 22 ... ще започне да се виделее.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×