Jump to content
Ани

105. Съотношения

Recommended Posts

105. Съотношения

10. V. 1940 г.,. след гимнастиките, при черната дъска
Правата линия не може да се мери. С нея се мери кривата линия.
Правото си е право, то не може да се мери. Ще го приемем такова, как­вото е.
Izgrew_17_68.jpg
(Фиг. 12) Линията „а" и линията „b" са свърза­ни, но в един свят, непонятен за нас.
Вълк имал кост в гърлото. Обещал много нещо на един щъркел, да му я извади. Щъркелът му я изва­дил. После щъркелът казал: „Обещаното?" Вълкът ка­зал: „Благодари, че не ти откъснах главата, че всич­ко, което до днес е влизало в моята уста, съм го раз­късвал."
Има сега една религиозна нива, неработена, с много бодили. Трябва да се обработи. Ти трябва да обработиш своята нива. Никой не може да възнесе молитва за тебе. И ти тряб­ва с него да се молиш заедно. Ако не си туриш и ти ума, заедно с него да се молиш, не може.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×