Jump to content
Ани

107. Законите Божии З.Х. 1940 г., на обеда

Recommended Posts

107. Законите Божии

З.Х. 1940 г., на обеда
- Рибите научили хората да правят параходи. Птиците ги научили да пра­вят аероплани.
Човек, като прави погрешки и му ги поправят, стимул добива да се самоусъвършенствува.
10. VII. 1942 г., на обеда
Бог е там, дето има радост и веселие. Дето има страдание и скръб, там не е. Възлюбленият ви посещава само когато позадремете и се отдалечава. А когато [...], образува дъжд, цяла гръмотевица!
Чрез различните плодове се възпитават децата.
Шофьорите да са много внимателни.
Лешникът е много хубаво растение, магнетично. Сянката му не е опасна.
1942 г., Петров ден
 
- Той иде да оправи света. Казва: „Няма да се биете, че като дойда, тояга ще има и за малки, и за големи. Всичките хора да турят за задача да изпълнят Волята Божия, всеки както разбира, но да бъде честен!"
 
Посветете главата си, сърцето си, тялото си в служба на Бога. Пазете вашето тяло чрез Любовта, пазете вашия ум чрез Любовта и пазете вашето сърце чрез Любовта.
24.VIII. 1941 г., на събора
 
- Ученикът трябва да каже: Законът на Бога е закон на всички (на света). Законите на Любовта, Мъдростта и Истината са закони на света, на целия космос.
 
19. IX. 1941 г.
Който със своята мисъл не вреди на никого, той има права мисъл.
10.VI. Продължение на разговора на 14сгр. от тази тетрадка [№ 80, с. 399]:
Да вземат тона do, 1/2 mi:
хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо.
Музикална забава: do, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re.
do, sol, do, sol. хо, хо, xo, o!
Класическото ще оставим, то прибира. Веселото дава. Класич[ес]ката е песен на осиромашалия. Свириш на човека, да му мине.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×