Jump to content

Снимки и бележки към снимките в „Изгревът" том XXII


Recommended Posts

Снимки и бележки към снимките в „Изгревът" том 22

220258.jpg

СНИМКА № 1. Петър Дънов в с. Хотанца,24 ноември 1887 г.

Петър Дънов е основен учител в село Хотанца, Русенско. Заснет е в гр. Русе във фотоателието на Francois Bauer, като е изписано на гърба на снимката старото име на гр. Русе, а именно Русчук.На обратната страна на снимката Петър Дънов собственоръчно е написал:

„В знак на искрена братска любов подарявам за спомен ликът си на Мария П. Стамова. Помнете ме в Исуса Ваш искрено любящ брат." Подпис П.К. Дънов, Русе, ноември 24.1987 г. Хотанца. „Блажени онези души, които живеят в небесна любов."

 

gallery_1_3_5823.jpg

СНИМКА № 2. Петър Дънов в САЩ, 1891 г.

Петър Дънов изпраща снимка до рождената си сестра Мария. На гърба на снимката е отбелязано: П.К. Дънов - Dreu Seminary Madison. nov. 16.1891 год. Отдолу е написал: „До моята любезна сестра Мария П. Стамова от П. К. Дънов - ноември 15.1891 год.

 

220259.jpg

СНИМКА № 3. Петър Дънов и Величко Граблашев в САЩ

Петър Дънов вляво и Величко Граблашев заснет в библиотеката на университета. Петър Дънов държи Библия в скута си, а Величко държи портрет с дясната си ръка. Зад тях е библиотека с големи подвързани книги, което показва, че това не може да бъде частен дом, както и окаченото знаме на САЩ.

 

220260.jpg

СНИМКА № 4. Петър Дънов, около 1904 г.

 

220261.jpg

СНИМКА № 5. Петър Дънов с приятели, около 1907 г.

Снимката е направена в дома на Гина и Петко Гумнерови на ул. „Опълченска" № 66 около 1907 год.Седнали отляво: 1. Величко Граблашев, 2. Петко Гумнеров, 3. Петър Дънов, 4

Прави: 5. Мария Граблашева, 6. дъщерята на Гръблашеви, 7. Гина Гумнерова, 8.,9 Децата са на Величко Граблашев. Той е имал две дъщери и двама сина.

 

220262.jpg

СНИМКА № 6. Величко Граблашев като млад. Отзад на снимката е написано: 27.VIII.1917 г. Любезна в Господа сестрице. Подарявам ти ликът си, за спомен на благата ти душа. Помни и не ме забравяй. Твой брат в Господа. Величко. Адресирано е до Юрданка Димова в гр. Варна

 

220263.jpg

СНИМКА № 7. Д-р Георги Миркович

 

220264.jpg

СНИМКА № 8. Пеню Киров

 

220266.jpg

СНИМКА № 9. Тодор Стоименов

 

220265.jpg

СНИМКА №10. Пеню Киров и Тодор Стоименов. На гърба на снимката е написано с почерка на Пеню Киров: „Подаряваме за спомен на любезния духовен брат и приятел Петко Ив. Гумнеров." София, 9 май 1915 год. Следват подписите на Пеню Киров и Тодор Стоименов

 

220267.jpg

СНИМКА №11. Мария Казакова с осиновената си дъщеря, 2.X.1905 г.

 

220268.jpg

СНИМКА №12. Гина Гумнерова на събора в гр. Търново. Съборни дни в гр. Велико Търново. Учителят Дънов е поставил задача на групи от 10 човека като се качвали в Горницата на вилата в лозето, правили са молитви пред живата Пентаграма и след това същата група е слизала долу и се снимала за спомен.Има около 20 такива снимки,на които днес никой не може да разчете участниците в тези групи. Това трябваше да го направи поколението от времето на Школата, но те бяха отклонени в различни посоки, защото никой не слушаше Учителят, а си правеха своеволия.

Пример. Оригиналите на тези снимки изчезнаха от Никола Нанков, който ги съхраняваше.

На първия ред е Тодор Попов от гр. Ямбол. Виж спомените му в „Изгревът" томХ, стр. 698-700, както и снимки № 126.

На втория ред отляво първата е Райна Стефанова, а втората до нея е Гина Гумнерова, съпруга на Петко Гумнеров, които са хазяите на Петър Дънов от ул. „Опълченска" № 66. Гина е облечена в светла рокля и с дантелена бяла яка. Другите лица от снимката са непознати за мен. Жалко, но е факт. За задачата от 10 човека виж в „Изгревът" том II, стр. 232-235; „Изгревът" том V, стр. 376-381. А за хазайката на Петър Дънов виж в „Изгревът" том V, стр. 482- 483.

 

220269.jpg

СНИМКА № 13. Учителят с приятели в гр. Русе Седнали отляво надясно: 1. Никола Ватев, 2. Учителят, 3. Петко Епитропов Прави. 4. Георги Димитров, 5. Васил Константинов, 6. Тодор Ковачев, 7. Георги Константинов, 8. Йордан Новаков

 

220270.jpg

СНИМКА № 14. Учителят със съмишленици от гр. Русе

Седнали на земята: 1. Блага, 2. София Попова /старата Попова/, 3. Николина Балтова, 4. СофкаЯвашева Седнали на столове: 5. Никола Ватев, 6. Учителят, 7. Петко Епитропов

Прави. 8. Кунка Ковачева, 9. Петранка Чернева, 10. Стою Марков, 11. Георги Димитров, 12. Паша Теодорова /застанали пред 10 - Стою и пред 11 Георги/ 13. Стефка Новакова, съпруга на Йордан Новаков, 14. Васил Константинов, 15. Тодор Ковачев, 16. Йордан Новаков,17. Георги Константинов, 18. Анастасия Янакиева, 19. Лина Димитрова, 20. Атанас Рогев

 

220271.jpg

СНИМКА № 15. Петимата братя Маркови от гр. Русе Отляво: 1. Симеон Марков, 2. Рашко Марков, 3. Колю Марков, 4. Стою Марков, 5. Йордан Марков

 

220272.jpg

СНИМКА № 16. Никола Ватев от гр.Русе

 

220273.jpg

СНИМКА № 55. Емануил Манолов, Петко Епитропов, Люба Иванова

 

220274.jpg

СНИМКА № 17. Петко Епитропов и жена му Мариам

 

220275.jpg

СНИМКА № 56. Веселина Козарева в братска група в гр. Попово

Веселина Радоева Козарева е родена на 7 април 1886 г. в гр. Разград от баща Радой Тодоров Козарев и майка Димитрина Стоянова. Удостоверението за рождението е издадено въз основа на семеен регистър от 1920 г. от гр. Попово. Според Пеню Ганев е имало братски кръжок в гр. Попово. Виж „Изгревът" том XVI, стр. 27-28 под № 18.През 1922 г. групата си е направила обща снимка. В средата е Веселина Козарева, а най-отдясно седнал е Пеню Ганев. Отзад на снимката е написано 1922 г. Велик момент. Отпред на стената отляво с тебешир са написани буквите: Н.Л.К.Пр. Б. Л. /Няма любов като проявената Божия Любов/, а вдясно са написани С. Пр. Б. Л. Е. Л. /Само проявената Божия Любов е Любов/. На стр. 28 от том XVI на „Изгревът" Пеню съобщава имената на групата, но снимката днес няма кой да я разчете. Отдолу на снимката е написано 1922 г. Бяло Братство-Попово.

 

220276.jpg

СНИМКА № 29. Учителят, Весела Несторова, Кръстю Христов на Изгрева

 

220277.jpg

СНИМКА № 57. Веселина (Веса) Козарева в село Мърчаево 1. Търса Лозанова, 2. Геро Митев,

3. Весела Козарева, 4. Радка Герова, 5. Варда Коцева. Момчето е внуче на някого.

 

220278.jpg

СНИМКА № 30. Олга Славчева, Кръстю Христов, гърба на Учителя, Люба Аламанчева

 

220280.jpg

СНИМКА № 31. Лиляна - Цветана Табакова

 

220279.jpg

СНИМКА № 32. Боян Боев и Учителят

 

220281.jpg

СНИМКА № 33. Боян Боев, Учителят и Янка, която по баща е Янка Симеонова Шопова, а по мъж Панайот Грънчарова впоследствие. Тя е от гр. Ямбол. Виж „Изгревът" том X, стр. 689-691.

 

220282.jpg

СНИМКА № 34. Весела Несторова и Боян Боев, 1938 г., пред Салона на Изгрева

 

220283.jpg

СНИМКА № 35. Мария Тодорова и Борис Николов пред бараката на Мария

 

220284.jpg

СНИМКА № 36. Борис Николов и Мария Тодорова пред бараката на Борис

 

220285.jpg

СНИМКА № 37. Станка Янчева и Мария Тодорова пред малкия дом на ул. „Симеоновско шосе" №14. За Станка виж „Изгревът" том V, стр. 199-202. Пред къщата имаше бунар и с ръчна помпа се изкарва вода за поливане на градината. На плочите е легнало кучето Бианка, за него виж „Изгревът" том V, стр. 189-191.

 

220286.jpg

СНИМКА № 38. Мария Тодорова c дъщерята на Васко Искренов - Стела

Link to comment
Share on other sites

220287.jpg

СНИМКА № 39. Петър и Марин Камбурови - Айтос, 10 юли 1966 г.

 

220289.jpg

СНИМКА № 40. Петър и Марин Камбурови в Айтос

 

220288.jpg

СНИМКА № 41. Стефан Камбуров със семейството си в гр. Казанлък, 3 октомври 1941 год.

Седнали. 1. д-р Стефан Камбуров, 2. Баба Екатерина - жена му Прави отляво: 3. Марин Камбуров,

4. Зефирка - жена му, 5. Косю Камбуров, 6. Петър Камбуров, 7. Таня Камбурова, 8. Кирил Икономов - мъж на Таня. Отпред са внуците на дядо Стефан.

 

220290.jpg

СНИМКА № 42. Петър Камбуров с кавала, баща му Стефан с цигулката и жена му Екатерина, гр. Казанлък, 1939 г.

 

220291.jpg

СНИМКА № 43. Савка Керемедчиева, Бертоли, Учителят, Милка Аламанчева, Рила, 1939 г.

 

220292.jpg

СНИМКА № 18. Димитър Звездински и Борис Димитров пред салона на Изгрева

 

220293.jpg

СНИМКА № 19. Димитър Звездински пред Учителя на Рила

 

220294.jpg

СНИМКА № 20 а,б. Георги Йорданов на Изгрева

 

220295.jpg

СНИМКА № 21 а,б. Юрданка Жекова

 

220296.jpg

СНИМКА № 22 а,б. Юрданка Жекова и Стойна Христова

 

 

220297.jpg

СНИМКА № 24 а,б. Д-р Иван Жеков

 

220298.jpg

СНИМКА № 25. Юрданка и Иван Жеков с Борис Дряновски и жена му Мария

 

220299.jpg

СНИМКА № 26. Д-р Иван Жеков с младежта на Изгрева .Долу първи ред: 1. д-р Иван Жеков, 2. Мариола Калпакчиева. 3. Стефан Дойнов / Тената/, 4. Иван Недков - брат на Полито.

Стоящи: 5. Гради Минчев, 6. Татяна Георгиева, 7. Руженка Кисьова, 8. Мара Славова,9. Лиляна на Игнат Котаров - съпруга

 

220300.jpg

СНИМКА № 27.

а. Старата София Попова

б. Старата София Попова на Изгрева заобиколени от приятелки:

1. Милка Аламанчева, 2. София Попова, 3. Савка Керемедчиева, 4. Юрданка Жекова

 

220301.jpg

СНИМКА № 28. Асен Арнаудов, Учителят, Кръстю Христов на Изгрева

 

220302.jpg

СНИМКА № 23. Юрданка Жекова носи камъни за строежа на „Спиралата".

Носене на камъни за строеж на „Спиралата". Рила 18 август 1938 год.

Отляво: 1. Гешева, 2. Марияна от Латвия, 3. Юрданка Жекова Отзад се вижда кухнята с покрив покрит от плочи донесени от V езеро. Вдясно е склада за хранителни продукти.

 

 

220303.jpg

СНИМКА № 44. Елена Сотирова, Димитър Сотиров, Мария Златева и Минчо Сотиров на Рила, 1938 г.

 

220304.jpg

СНИМКА № 45 а,б. Неделчо Попов с Учителя.

 

220305.jpg

СНИМКА № 46. Ангел Вълков с Учителя на Витоша, 1943 г.

 

220306.jpg

СНИМКА № 47. Стоянка Драгнева

 

220307.jpg

СНИМКА № 48. Боян Боев, Учителят, Мария Граблашева

 

220308.jpg

СНИМКА № 49. Христо Христов - бояджията и Панталей Карапетров

 

 

220309.jpg

СНИМКА № 50. Стоянка Илиева с Учителя пред извора „Ръцете", Рила, 1939 г

 

 

220311.jpg

СНИМКА № 51.

51 а. Стоянка Илиева

51 б. Илия Узунов

 

220310.jpg

СНИМКА № 52. Славчо Печеников /Славянски/, 25 август 1932 г.

 

220312.jpg

СНИМКА № 53. Васил Карагеоргиев - Вуйчото, с бъчвата за вода, 26.V.1940 г.

 

220313.jpg

СНИМКА № 58. а) Драга, б) Люба, в) Цвета, г) Надя Михайлови

 

220315.jpg

СНИМКА № 59.

59 а. Дядо Ради /Ради Танчев/

59 б. Дядо Ради /Ради Танчев/, Юрданка и Иван Жекови

 

220314.jpg

СНИМКА № 60. Мария Златева, в средата, с приятели 1. Амелия Надзор, 2. Неделчо Попов, 3. Мария Златева, 4. Димитър Сотиров - бъдещ съпруг на Мария Златева, 5. Стойна Христова

 

220317.jpg

СНИМКА № 61. Мария Златева - права, седнали Таня и Кирил Икономови

 

220316.jpg

СНИМКА № 62. Мария Златева Златева, c шапката, с приятели на Рила 1. Кирил Стоянов /Кирчо лъвчето/, 2. Мария Златева, 3. Таня Икономова, 4. Кирил Икономов, 5. Мечева, 6. Списаревска

 

220318.jpg

СНИМКА № 63. Стефана, Екатерина и Димитър Грива

 

220319.jpg

СНИМКА № 64. Георги Тахчиев и Димитър Грива на Рила

 

220320.jpg

СНИМКА № 65. Галилей Величков и Николай Шиваров на Рила

 

220321.jpg

СНИМКА № 66.

66 а. Галилей Величков свири на събор на Изгрева

66 б. Галилей Величков свири на събор на Изгрева

 

220322.jpg

СНИМКА № 67. Кирчо Стоянов /Лъвчето/ целува ръка на Учителя след завършване на Паневритмия. Обикновено застават един след друг и чакат реда си. Вляво чака Гърнева, зад нея се вижда Мария, майката на Гради Минчев

 

220323.jpg

СНИМКА № 68 а,б. Катя Зяпкова като девица на Рила и като вдовица в село Мърчаево

 

220324.jpg

СНИМКА № 69. Начо Петров и Тодор Стоименов на Рила при второто езеро Прави. 1. Начо Петров, 2. Тодор Стоименов

Седнали. 3. Кръстина - съпруга на Начо, 4. Марийка с белия шал е сродница на Тодор Стоименов.

 

220325.jpg

СНИМКА № 70. Милка, Цветана, Люба Аламанчеви с майка им Сийка.

Снимка а: 1. Милка Аламандчева, 2. Сийка - майката на Милка, 3. Юрданка Жекова

Снимка б: 1. Цветана Аламанчева, 2. Люба Аламанчева, 3 ,4

 

220327.jpg

СНИМКА № 71.

71 а. Ирина Кисьова

71 б. Ирина Кисьова

 

220326.jpg

СНИМКА № 72.

72 а. Йорданка Кисьова с майка си Ирина

72 б. Руженка Кисьова с майка си Ирина

 

220328.jpg

СНИМКА № 73. Димитър Стоянов с приятели на Рила 1. Димитри Стоянов, 2. Димитрина Захариева - права, 3. Виола Йорданова - седнала със светлата рокля, 4. Васил Харизанов,

 

220329.jpg

СНИМКА № 74. Димитринка Захариева, Димитри Стоянов и Виола Йорданова

 

220330.jpg

СНИМКА № 75. Недялка, Мариола и Райна Калпакчиеви

 

220331.jpg

СНИМКА № 76. Боян Златарев с веслата в лодката, която е построил сам. Виж „Изгревът" том VII, стр. 158-160

1. Мариета Бертоли, 2. Анина Бертоли, 3. Лиляна Младенова - тя е дъщеря на Илия Младенов, който е водил разговора си с Учителя в нейно присъствие, че руснаците ще забият червеното знаме над Райхстага. Виж „Изгревът" том VII, стр. 43, снимки №1.2,3,61. 4. Мария Младенова държи в ръката си дъщеря си Анжела, 5. Домашната прислужница на Мария Младенова, която е взета за да се грижи за Анжела. Държи китарата, която е на Мария и може да свири на нея, както и дъщеря и Лиляна,

6. Боян Златарев с веслата, 7. Драган Петков - (виж „Изгревът" том VII, стр. 157-167).

 

220332.jpg

СНИМКА № 77.

77 а. Методи Шивачев

77 а. Ричка Георгиева Маринова

 

220333.jpg

СНИМКА № 78. Христо Митев Белчев - отсреща на салоните, 1972 г.

Отсреща е Христо Митев Белчев, който пося с една кофа жито цяла нива към пет декара.Бяхме на салоните - Рила 1972 г., когато там дойде и се представи на Борис Николов така: „Аз съм човекът, който пося с една кофа жито цяла нива от пет декара." Сложиха го на видно място на масата. Отдясно е Димитър Грива, до него е Борис Николов. За тази случка виж „Изгревът" том III, стр. 88-89. Учителят му е дал и друга задача с житото. Виж „Изгревът" том II, стр. 370, № 81.

Link to comment
Share on other sites

220335.jpg

СНИМКА № 79.

79. а) Мария Минчева - майката,

б, г) Гради и в) Атанас Минчеви - синове

 

 

220334.jpg

СНИМКА № 80.

80 а. Бандерски

80 б. Лалка Кръстева

80 в. Георги Сотиров

80 г. Красимира Аркадиева

 

 

220337.jpg

СНИМКА № 81.

81 а. Райка Маркова

81 б. Райка Маркова и Елена Симеонова

 

220336.jpg

СНИМКА № 82. Райка Маркова, Светозар и Елена Няголови и Захари Василев

 

220339.jpg

СНИМКА № 83.

83 а. Мария Шопова

83 б. Стефан Шопов

83 в. Мария Шопова и Стефан Шопов

 

 

220338.jpg

СНИМКА № 84. Мария Шопова и Светозар Няголов

 

220341.jpg

СНИМКА № 85.

85 а. Ангел Керемидчиев

85 в. Филка Керемидчиева

85 в. Ангел Керемидчиев

85 г. Филка Керемидчиева

 

220340.jpg

СНИМКА № 86 а,б, в, г. Пенка Дякова

 

220342.jpg

СНИМКА № 87.

87 а. Георги Христов

87 б. Стоянка Христова

87 в. Радостина

87 г. Румяна

 

220343.jpg

СНИМКА № 88. Радостина, Стоянка, Георги и Румяна Христови

 

220345.jpg

СНИМКА № 89.

89 а. Естирка Иванова

89 б. Елена Стефанова

 

220344.jpg

СНИМКА № 90 а,б,в,г. Христо Христов от Айтос

 

220347.jpg

СНИМКА № 91.

91 а. Петър Христов и майка му Варда

91 б. Петър Христов

 

220346.jpg

СНИМКА № 92. Симеон Стоянов Костов от с. Мърчаево

 

220349.jpg

СНИМКА № 93. Симеон Стоянов Костов с приятели в с. Мърчаево, септември 1931 г.

Седнали: 1. Петър Киров, 2. Весела Козарева, 3. Грозда на Сергей Визягин жена му, 4. Владо Николов Визягин - руснак, застанал прав. Сергей и Владо са братя избягали белогвардейци от Русия след революцията 1918-1922 г., 5. Симеон Костов,6. Елена Хаджи Григорова, 7. Ваца Симеонова - е съпруга на Симеон. Отпред са децата на Симеон, на Сергей, 8. Правият вдясно е Пеню Ганев, който ги е заснел с фотоапарата си.

 

220348.jpg

СНИМКА № 94. Велин Стефанов и жена му Дежа

 

220351.jpg

СНИМКА № 95. Темелко Стефанов и жена му Софиянка

 

220350.jpg

СНИМКА № 96. Косена - дъщерята на Темелко

 

220353.jpg

СНИМКА № 97. Темелко Стефанов със семейството си в с. Мърчаево

1. Темелко Стефанов, 2. Косена - дъщеря му, 3. Софиянка - жен а му, 4. Дежа / Надежда/- съпруга на Велин, 5. Велин - син на Темелко, 6. Отпред е главата на Тодорка - дъщеря на Темелко.

 

220352.jpg

СНИМКА № 98. Темелко Стефанов със семейството си в село Мърчаево

1. Косена - дъщеря на Темелко, 2. Темелко, 3. Велин - син на Темелко, 4. Дежа / Надежда/ - съпруга на Велин, 5. Софиянка - жена на Темелко, 6 Отпред Тодорка - дъщеря на Темелко.

 

220354.jpg

СНИМКА № 99. Темелко Стефанов със семейството си в с. Мърчаево пред къщата си, наредени по стъпалата 1. Булката Дежа /Надежда/ с бебето си Петър, родено на 9.IX. 1944 г., 2. Велин - съпруг на Дежа, 3. Косена - дъщеря на Темелко, 4 , 5. Тодорка - дъщеря на Темелко, 6. Софиянка - жена на Темелко, 7. Темелко.

 

220355.jpg

СНИМКА № 100.

100 а. Велин Темелков Стефанов

100 б. Надежда Темелкова Лозанова

100 в. Петър Велинов - син

100 г. Димитър Велинов - син

 

220357.jpg

СНИМКА № 101.

101 а. Петър Стоянов, кмет в с. Мърчаево до 1945 г.

101 б. Петър Стоянов, кмет в с. Мърчаево до 1945 г.

 

220356.jpg

СНИМКА № 102. Весела Несторова и Владо Николов /руснака/ пред „Изворът на Доброто" в с. Мърчаево

 

220359.jpg

СНИМКА № 103. Последните съвременници от времето на Школата на Учителя Дънов, заснети в дома на Стойчо Драгнев 1. Тодор Симеонов, 2. Елена Андреева, 3. Стоянка Драгнева, 4. Николай Калерс от Рига - Латвия, дошъл за пръв път след 1945 г. в София, 5. Стойчо Драгнев, брат на Колю Драгнев, 6. Пеню Ганев, 6. Кирчо - Лъвчето, 8. Светозар Няголов, 9. Пенка Драгнева - жена на Стойчо Драгнев

 

220358.jpg

СНИМКА № 104. Поздрав от Светозар Няголов. До нови срещи в следващите ни прераждания на Земята!

 

220361.jpg

СНИМКА № 129. Рила Седемте рилски езера - Езерото Близнакът"

 

220360.jpg

СНИМКА № 130. Пред входа на Агарта при езерото „Близнаците", с Учителя

 

220362.jpg

СНИМКА № 131. Пред входа на Агарта при езерото „Близнаците" с Учителя, 21 август 1939 г.

 

220363.jpg

СНИМКА № 132. Пред входа на Агарта при езерото „Близнаците" с Учителя, месец юли 1937 г.

 

220365.jpg

СНИМКА № 113. Паневритмия от I езеро - „Махарзи - Голямата почивка", Учителят е в средата с бяла шапка и бяло палто, август 1936 г.

 

220364.jpg

СНИМКА № 114. Паневритмия на I езеро - „Махарзи"

 

220366.jpg

СНИМКА № 115. Паневритмия на II езеро - „Елбур - Бог е силният", август 1939 г.

 

220367.jpg

СНИМКА № 116. Паневритмия на II езеро - „Елбур". Учителят играе в средата на кръга.

 

220369.jpg

СНИМКА № 117. Паневритмия на III езеро - „Балдер-Дару - Онзи, който дава благата", август 1939 г

 

220368.jpg

СНИМКА № 118. Паневритмия на III езеро - „Балдер-Дару". Учителят играе в средата на кръга, август 1939 г,

 

220370.jpg

СНИМКА № 141. Пред входа на Аргарта на Витоша, Бивакът „Ел Шадай" с Учителя до склата в дясно

 

220371.jpg

СНИМКА № 142. Пред входа на Агарта на Витоша, Бивакът „Ел Шадай" с Учителя до скалата в дясно

 

220372.jpg

СНИМКА № 139. Пред входа на Агарта при езерото „Сърцето" с Учителя, 5 август 1931 год.

Екскурзия с Учителя на 5 август 1931 г. Учителят е седнал на скалата наподобяваща отдалече главата на лъв при езерото „Сърцето".1. Димитър Цеков, 2. Стоянка Илиева, 3. Йордан Савов, 4. Елена X. Григорова, 5. Учителят, 6. Савка Керемедчиева, 7. Теофана Савова, 8. Мара Савова ,9. Наталия Чакова, 10. Иван Кисьов, 11. Крум Няголов, 12. Буча Бехар, 13. Петра Шелингозова.

 

220373.jpg

СНИМКА № 140. Пред входа на Агарта при езерото „Сърцето". Мария Златева свири на цигулка при главата на лъва, август 1932 год.

 

220374.jpg

СНИМКА № 137. Пред входа на Агарта при езерото „Бъбрекът" с Учителя, 21 август 1939 год.

 

220375.jpg

СНИМКА № 138. Езерото „Сърцето" в дясно долу се вижда скала, отблизо наподобява главата на лъв

 

220376.jpg

СНИМКА № 135. Пред входа на Агарта при езерото „Бъбрекът" с Учителя, 21 август 1939 год.

(Датата на снимката е сбъркана - същата снимка в други томове на Изгрева е 21 август. На 30 август Учителя е вече в София)

 

220377.jpg

СНИМКА № 136. Пред входа на Агарта при езерото „Бъбрекът" с Учителя, юли 1937 год

 

220378.jpg

СНИМКА № 133. Езерото „Махабур" - Бъбрекът. В лявата част до скалите на езерото е входа на Агарта

 

220379.jpg

СНИМКА № 134. Екскурзия с Учителя на 5 август 1931 г. седнали при Бъбрека до входа на Агарта отсреща в скалите.Седящи. 1. Йордан Савов, 2. Стоянка Илиева, 3. Учителят, 4. Иван Кисьов, 5. Елена Хаджи Григорова, 6. Наталия Чакова, 7. Теофана Савова с шапката, 8. Савка Керемедчиева, 9. Мария Савова Прави. 10. Димитър Цеков, 11. Буча Бехар, 12. Петра Шелингозова, 13. Крум Няголов

 

220380.jpg

СНИМКА № 120. Паневритмия над „Езерото на Чистотата", август 1939 г

 

220381.jpg

СНИМКА № 119. Паневритмия над „Езерото на Чистотата" с Учителя, август 1939 г.

 

220382.jpg

СНИМКА № 54. Владимир Балючев поднася бяла порцеланова чиния на обяд на масичката на Учителя. Отляво е д-р Михаил Стоицев, а отдясно е дядо Благо - Стоян Русев. Седнали са на скована дълга пейка. На колената са си сложили бели кърпи, за да не се изцапат при ползването с лъжиците.

 

220463.jpg

СНИМКА № 105. Изглед на лагера на Рила от запад, 23 юли 1939 г. В далечината се вижда общ обяд

 

220464.jpg

СНИМКА № 106. Изглед на лагера на Рила от юг. Кухнята със склада и палатките, юли 1939 г.

 

220465.jpg

СНИМКА № 107. Изглед на лагера на Рила от юг. Средата на лагера с палатките, юли 1939 г.

 

220466.jpg

СНИМКА № 108. Изглед на лагера на Рила от юг, от другият бряг на езерото, август 1939 г.

 

220467.jpg

СНИМКА № 109. Изглед на лагера на Рила от юг. Пътеката за молитвения връх с палатките, август 1939 г.

 

220468.jpg

СНИМКА № 110. Изглед на лагера от юг. фотографът Васко Искренов на тези снимки, август 1939 г.

 

220469.jpg

СНИМКА № 111. Изглед на лагера от изток. Най-отдясно е фотографът Пеню Ганев

 

220470.jpg

СНИМКА № 112. Изглед на лагера от изток. Учителят е седнал на мястото, където е била палатката му.

 

 

220880.jpg

Пресечната точка на Атлантида 75 градуса западна дължина по меридиана и 30 градуса северна дължина по паралела (Виж "Кратка българска енциклопедия", том I, с.143-144)

 

220887.jpg

СНИМКА № 121. Пресечната точка на Атлантида - 75 градуса западна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела.Сарагосово море. „Атлас мира". Москва, 1972

 

220888.jpg

СНИМКА № 122. Пресечната точка на Атлантида - 75 градуса западна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела. Бермудският триъгълник. „Атлас мира". Москва, 1972

 

220889.jpg

СНИМКА № 123. Пресечната точка на Агарта - 75 градуса източна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела. Хималаите. „Атлас мира" . Москва, 1972

 

220890.jpg

СНИМКА № 124. Пресечната точка на Агарта - 75 градуса източна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела. До Бхатинда в края на северната част на пустинята Tap. „Атлас мира". Москва, 1972

 

220891.jpg

СНИМКА № 125. Схема на Симпатикус и парасимпатикус на вегетативната нервна система. Виж точка N 46 (1, 2, 3)

 

220892.jpg

СНИМКА № 126. Нерви и сплетения на органите от гръдната кухина. Виж точка N 46 (1, 2)

 

220893.jpg

СНИМКА № 127. Нерви и сплетения на органите на коремната и тазова област. Виж точка N 46 (3, 4), N 47 (А, Б)

 

220894.jpg

СНИМКА № 128. Слънчевият възел.Виж точка N 47

 

220895.jpg

СНИМКА № 143. Пред входа на Агарта на Витоша, Бивакът „Ел Шадай" с Учителя

 

220896.jpg

СНИМКА № 144. Вратата на Агарта в Хималаите - 75 градуса източна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...