Jump to content

03. "Философия на трептенията", Младежки окултен клас, Лекции от 14 година, 1934 - 1935, Том 2. ALPHA-DAR, 2005


Recommended Posts

Философия на трептенията

"Философия на трептенията", Младежки окултен клас Година 14 (1934) Том 2, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2005, ISBN 954-8785-48-Х

Книгата за теглене - PDF

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Философия на трептенията

10 лекция от Учителя, държана на 14 декември 1934 г., София, Изгрев.

2. Естествено разположение

15 лекция от Учителя, държана на 21 декември 1934 г., София, Изгрев.

3. Погрешка и спънка

16 лекция от Учителя, държана на 4 януари 1935 г., София, Изгрев.

4. Естествени положения

13 лекция от Учителя, държана на 11 януари 1935 г., София, Изгрев.

5. Обективни и субективни разсъждения

14 лекция от Учителя, държана на 18 януари 1935 г., София, Изгрев.

6. Закон за освобождение

15 лекция от Учителя, държана на 8 февруари 1935 г., София, Изгрев.

7. Първото и последното място

16 лекция от Учителя, държана на 15 февруари 1935 г., София, Изгрев.

8. Практична философия

17 лекция от Учителя, държана на 22 февруари 1935 г., София, Изгрев.

9. Голямото и малкото

18 лекция от Учителя, държана на 1 март 1935 г., София, Изгрев.

НЯКОЛКО ФОРМУЛИ И МОЛИТВИ ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ

Господи, научи ме да обичам хората, както Ти ги обичаш, както Ти ги разбираш, да ги виждам, както Ти ги виждат.

Господи, грешил съм в миналото и сега греша, но Ти си милостив, помогни ми да излезна от тая мъчнотия.

Искате ли да постигнете нещо, кажете: Господи, Ти, който си направил и създал цялата Вселена, дай ми възможност да проявя Твоята сила, да създам и аз нещо, с което да Те прославя.

Като станете сутрин, кажете: Господи, постави страж на устата ми и страж на сърцето ми.

Господи, благодаря Ти, че съм станал днес. Благослови душата ми, за да свърша работата си, както трябва, гдето и да е, и да мога да израстна толкова, колкото трябва.

Духнете и кажете: Хууу, очисти ме, Боже, от лошите мисли и благослови душата ми.

Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен и всемъдър.

Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си душа и сила да изпълня Твоята блага Воля без никакво изключение. (Ще си служите с тази формула всеки момент.)

Щом си отчаян, вдигни ръцете си нагоре, изправи се и кажи: Господи, извади ме от това състояние на безумие и ме въведи в закона на свободата, за да мисля правилно.

При всички трудни условия на живота си изговаряйте: Господи, Ти всичко можеш и Твоят Дух, който излиза от Тебе, всичко може. И аз чрез Духа, който ме ръководи и упътва, всичко мога.

Беинса Дуно − Учителя Петър Дънов

ФИЛОСОФИЯ НА ТРЕПТЕНИЯТА

(първо издание)

Редактор Вихра Рускова © Художник Георги Куртев Компютърно оформление Павел Желязков Формат 60/84/16. Печатни коли 25.

Издателска къща „АЛфА-ДАР“ − София Печат − „СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ПРИНТ“ ЕООД

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...