Jump to content

1919_08_26 Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г


Ани
 Share

Recommended Posts

Аудио - чете Нели Недялкова

УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЯДА I ПРѢЗЪ 1919/20 г.(Беседата за четене в стар правопис)

От книгата "Мировата Любов", Съборно Слово, 1919 –1921

Първо издание, Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

Книгата за теглене PDF

Съдържание

От книгата "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново", Първо издание 1919 г.,

Второ издание, 1996 г. (фототипно копие на първото, стар правопис), Издателство "Бяло Братство",

Книгата за теглене PDF

Съдържание

Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г

21 септември 1919 г., неделя (първа седмица)

Първи ден от Годишната среща

1. Ставане от сън – най-малко половин час преди изгрев слънце бъдете готови за работа, тихи, спокойни.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – да се всели в нас и да разработи всичко, което ни е преподадено;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, чрез тази Мъдрост да насади в нашите души Добродетелта.

2.в. Четиво от Библията: да се прочете най-малко десетият стих от четвъртата (третата) глава на онази книга от Библията, която се е паднала по жребий. Ако имате разположение, прочетете главите изцяло и размишлявайте върху тях. Прочетеният десети стих да се препише в специална тетрадка.

Забележка: Ако главата, от която ще се чете десетият стих, няма десет стиха, ще се вземе онзи стих от следващата глава, който след номерацията от предишната глава се падне десети по ред.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане за задържане на благословението, преда¬дено при годишната среща.

4. Ако през този ден постите, ще добавите следното:

4.а. Размишляване върху определената за този ден или тези дни на пост добродетел;

4.б. Прочитане на съответната беседа от Сила и живот;

4.в. Отбелязване точно в специална тетрадка на атмосферното състояние през деня или дните на поста: облачно и към коя част на небосклона, ясно, тихо, ветровито, с посочване на посоката и силата на вятъра, мъгливо, студено, топло и пр.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет за дейността през деня и отбелязване на дневната точка в триъгълника, съответно на дадените за него обяснения.

През останалите дни от седмицата до 27 септември включително ще се изпълняват само т. 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

Link to comment
Share on other sites

28 септември 1919 г., неделя (втора седмица)

Втори ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, да насади чрез тази Мъдрост Добродетелта в нашите души.

2.в. Молитва за идването на Царството Божие на Земята.

2.г. Четиво от Библията – както през първата седмица т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 4 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

Link to comment
Share on other sites

5 октомври 1919 г., неделя (трета седмица)

Трети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословение на нашите братя по дух, по душа, по ум, по сърце и по сила.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 11 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

Link to comment
Share on other sites

12 октомври 1919 г., неделя (четвърта седмица)

Четвърти ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословение на всички наши близки и да ни даде Бог повече просвета и светлина.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 18 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

Link to comment
Share on other sites

19 октомври 1919 г., неделя (пета седмица)

Пети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословението на българския народ, за да дойде Царството Божие в него;

Молитва за обединението на всички християнски народи по лицето на Земята;

Молитва за благословението на нашите домове и на самите нас и за благословението на домовете на нашите близки и приятели;

Молитва за идването на Царството Божие в нас в своята пълнота – в сърцата ни, в душите ни, в умовете ни, в духа ни и във волята ни.

Да благоволи Господ да скъса всички връзки, които пречат за духовното ни повдигане и за служенето на Господа.

Да даде Господ здраве, сила и живот на нас, на децата ни, на близките ни, които искат да служат на Господа.

Да се въдвори Царството Божие между нас и да благослови Господ делото на Веригата през тази година.

Да благослови Господ слушателите, членовете и учениците на Бялото Братство.

Да благослови и нас със Своята Милост, за да вършим винаги Добрата Воля Божия.

Ние призоваваме Господа на Милостта, Който я е изявил.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 25 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

Link to comment
Share on other sites

26 октомври 1919 г., неделя (шеста седмица)

Шести ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху връзката между законите за самопожертванието и възкресението с молитва:

За въдворяването на Божествената Правда в нашите сърца.

За въдворяването на Божествената Мъдрост в нашите умове.

За вселяването на Божествената Любов в нашите души.

За постигането на Истината в нашите духове.

За осъществяването на Божествената Добродетел в нашия живот.

Мотото-лозинка на това е: Господи, изпълни всичко това според Духа на Твоето милосърдие!

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 1 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

Link to comment
Share on other sites

2 ноември 1919 г., неделя (седма седмица)

Седми ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху всичко изложено в наряда за първата до шестата седмица включително в т. 2.б.

в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 8 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

За наряд през следващите седмици на годината до петдесет и втората включително се повтаря нарядът от първите седем седмици в същата последователност.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...