Jump to content
Ани

1924_08_22 Наряд за 1924–1925 г.

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

Нарядъ за 1924-1925 г., (Беседата за четене в стар правопис)

От книгата "Новият живот", Съборно Слово, 1922 –1924

Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

Книгата за теглене PDF

Съдържание

От книгата ""Разумния живот", Съборно Слово, 1924

Първо издание: Печатница „Малджиев“, Русе, 1924

Книгата за теглене PDF

Съдържание

Наряд за 1924–1925 г.

• Размишления:

Само разумният и добър ученик напълно изпълнява Волята Божия

Първа седмица

• Размишления върху Любовта

• Добрата молитва

Втора седмица

• Размишления върху Мъдростта

• Отче наш

Трета седмица

• Размишления върху Истината.

• Добрата молитва

• Отче наш

Четвърта седмица

• Размишления върху Правдата и Божия Промисъл

• Молитва на Триединния Бог

Пета седмица

• Размишления върху Добродетелта и Божията Благост

• Молитва на Царството

Шеста седмица

• Размишления върху жертвата на Любовта и Божията Милост

• Молитва Пътят на живота

Седма седмица

• Размишления върху силата на Духа Божий, Божията Святост и Чистота

• Молитва за плодовете на Духа

• Вечният и необятен Бог е Пътят, Истината и Животът.

• Мир на всички, които ходят в пътя Христов!

• Бог е Любов и Той е единствената връзка на живота.

• Благословени са всички, които следват Неговия път.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×