Jump to content

1926_08_29 Обяснение на старите гимнастически упражнения


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Свещеният огън", съборни беседи - 1926 г.

Първо издание: София, 1926 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

Обяснение на старите гимнастически упражнения

Като се изпълняват старите гимнастически упражнения, при всяко едно ще се размишлява върху следното:

При 1-то: — Господи, да дойде Твоето благословение върху мен!

При II -то: — Да се изпълни душата ми с Божията Любов.

При III-то: — Да възрасне в мен Божията Правда!

При IV-то: — Ще служа Господу с всичката си душа.

При V-то: — Ще се радвам на Божиите блага.

При VI-то — Ще ходя в пътя на Истината.

Първото упражнение включва в себе си два принципа: единство и множество. Ръцете спуснати надолу, това представлява проявление на множеството. Съединението на ръцете, това представлява проявление на единството, което всички хора проучават. Двете ръце изразяват токове в природата, т. е. два противоположни полюса на битието. Значи, това упражнение изразява проявление на единството в множеството, то служи за развиване на силата. Така се огражда човек.

Второто упражнение представлява проявлението на битието в взаимните отношения, които съществуват между елементите. То изразява всички химически реакции, които се извършват във физическия и в духовния свят.

Третото упражнение представлява отделните енергии, методи, начини, чрез които природата действува.

Четвъртото упражнение представлява пътя, по който душата върви. Когато някога усетите, че пътят ви е изкривен, направете това упражнение и ще се почувствувате по-добре, ще дойдете в първото положение. Закон е, че колкото повече се усилва действието, толкова повече се усилва и противодействието. Ако вървиш наляво и надясно, но всякога нагоре, това показва, че ти вървиш във възходяща степен, душата ти се развива. Но ако вървиш надясно и наляво и слизаш надолу, това показва, че вървиш в низходяща степен, постепенно падаш. Щом вървиш нагоре, ще знаеш че пътят, който ти е определен, е един, затова не трябва да се спъваш от условията на живота. И всички противоречия, които срещате в живота, трябва да ги минете. Знайте, че те не са спънка в живота ви, но условия за вашето растене.

За петото и за шестото упражнения няма да дам никакви обяснения. Те ще останат затворени, тъй както ангелът каза на Йоана след видението му: "Запечатай това нещо!" Всички тия упражнения имат освен физическо, още и духовно въздействие върху човека.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...