Jump to content

Изгревът - Том 25


Recommended Posts

Изгревът - Том 25 - книгата на PDF за теглене

(друг вариант за теглене)

ИЗГРЕВЪТ

Н А

БЯЛОТО БРАТСТВО

ПЕЕ И СВИРИ

УЧИ И ЖИВЕЕ

Сборник

ТОМ 25

Спомени на съвременници и последователи

на Всемировия Учител БЕИНСА ДУНО

Събрал, подбрал, записал, съхранил и представил

Вергилий Кръстев

Библиотека "Житен клас"

София, 2011

6. Ние ще спечелим войната. Коя война?
Божествената война, която ще повдигне народите.
Българският народ ще бъде велик не както мислят
българите, но велик пред Бога. А защо?
Защото днес Словото на Бога се дава чрез българския
език
7. Може докато съм на земята, а може и като замина на оня
свят ще накарам всички българи да познаят Бога.
Това е моята задача!
Да науча българите да се кланят на живия Бог, който ни е
дал всички блага; да разберете смисъла на живота;
да придобиете истинската култура.
Седем пъти ще ги прекарам през огън, но ще станат истински
човеци - носители на новата култура.
8. Слушайте Словото и го пазете.
Това е живото Слово. Това е Великият Дух.
Духът, това е живото разумно Слово.
Духът е онази разумна основа, върху която живеем.
Това е живият Христос, който изисква от всички хора Любов,
носителка на вечния живот.
9. Никой не може да влезе в Духовния свят докато не
издържи успешно своя изпит. Духовният свят е съвършен.
Следователно ще издържите изпита си на земята и след
това ще влезете в духовния свят.
Амин

Из Словото на Учителя Дънов - Беинса Дуно

Съставил: Вергилий Кръстев, 8 май 2011 г., 21-22.30 ч.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...