Jump to content

I. ОПРАВДАНИЕ HA МИЛИТАРИЗМА


Recommended Posts

I. ОПРАВДАНИЕ HA МИЛИТАРИЗМА

Софроний Ников

София,

Военно книгоизд. на Гужгулов и Котев, 1912, с. 20-25.

Нека дадем пример и с една мирна победа, едно мирно политическо тържество - Това е примерат с нашето отечество, с България.
Всички знаем, какво беше нашето състояние и положение преди 20 години: размирици, кръвопролития, снемане и качване на царе, слаба търговия, почти никакви съобщения, никаква култура. Всички сили ни гледаха или с презрение за нашето немирство, или със злорадство; бидейки на един такъв кръстопът и имайки такъв трезв и пестелив народ, мнозина предвкусваха даже радост от едно наше евентуално заграбване. Търговия? — почти никаква. Търговията днес става само с крупни капитали, а ние нямахме такива, защото никой не ни даваше. Даже държавата не можеше да намери заем, колко повече търговците. Кой беше луд да си даде парите в една страна, която беше постоянно разкъсвана от вътрешни размирици и заплашвана отвън?
Но дойде моментът, когато нашият умен цар взе властта в ръцете си, извади армията настрана от партизанските борби, умири по този начин партизанските страсти - ако щем даже с тази тактика, в която го обвиняват, „разделяй и владей" (Която тактика, ако е вярно обвинението е била само докато се отслаби борбата, защото ние днес виждаме царят сам да обединява партиите) — и държавата си отдъхна. Тогава се започна едно усилено културно строене, което беше удивително. Царят ни започна своите много чести (и тъй много ругани) посещения на чужди дворове и страни, с едничка само цел да се похвали, препоръча нашата страна, докато днес сме зрители на една съвсем друга картина.
Днес кредитът ни е голям. Направиха се големи заеми, с които двойно полза се докара за България — с тези пари и железници направихме и народът (който направи железниците) разбогатя. Търговията се усили невероятно; износът и вносът, по последното експозе на финансовия министър, се вдигна до невероятната за миналите години 500 мил. лв, цифра. Но най-важното придобиване за страната е идването на капитали в страната във вид на банки и крупни предприятия. Това извънредно много улеснява търговията и от нея, разбира се, народът богатей.
В политическо отношение днес сме вече единица, която не може да се игнорира. Както с право министърът на Франгя се изрази във Великото Народно Събрание миналото лято, Цар Фердинанд създаде България като политическа единица в Европа. Ние днес сме редом с хората. Нашата армия се вече смята за сила. Нашият глас се вече слуша. Взехме си Тракия окончателно, и силите ни поздравиха вместо да ни гълчат. След нас Гърция и Сърбия поискаха да присъединят към себе си Крит и Новопазарския санджак, но какво им казаха европейците на тяхното оправдание да искат това, защото България присъединила Тракия? - „България има триста хиляди щика и чудесна търговия, а вие какво имате? — И те си седнаха на местата. И триумфът на триумфите за двадесетгодишната умна политика на царя и правителствата му е онова третиране, с което ни третират днес всички страни. Нашият престолонаследник миналата есен се ползваше с най-голямо внимание от руския император през време на големите руски маневри, а когато Италия започна своята триполитанска акция Фремденблат, официалният орган на австрийската дипломация писа: ,,Време е вече Австро-Унгария да се споразумее с България". С десет пъти по-малката България! Не с Румъния, която винаги е играла под гайдата на дипломатите във Виена?
И ние като страна няма вече какво да искаме. Ние сме уважавани и третирани като равен член в европейския концерт, нашите представители са третирани с уважение, нашата стока се търси, кредитът ни расте.
А това стана следствие уплаха на страната ни от опасностите, които ни окръжаваха преди 20 години. Това ни стресна, това ни направи да се организираме и замислим; и по един мирен начин, без война, ние достигнахме това, което Япония достигна с война. Ние похарчихме за войска и дипломация, и за представителство и реклами; много хиляди нашият цар похарчи за ходене, за канене на гости, за декориране, за паради, тържества и маневри - но ние трябваше да направим тия харчове, за да не правим много по-големи за война.
И както Япония не изгуби даже материално като похарчи милиони за приготовление и война, толкова повече ние не изгубихме материално за тази наша мирна победа.
Защото, виждате какво явление представлява нашата финансова политика през последните 18 години. От 1894 година нашият бюджет се близо утрои, войската също, държавният ни дълг учетвори, толкова пристанища, железници, телеграфи и телефони, дори кабели и безжични телеграфи направихме, толкова държавни шосета и мостове и здания вдигнахме — и гледайте, че главният контингент на страната, земеделците, все същият лев на декар плащат данък. А колко в това време поскъпна всичко, което този същият народ продава? Житото три пъти, кокошката три пъти, яйцето четири пъти! Днес един декар средно дава около 30 лева, а данъкът му е все лев и аже под. А декарът на цвекло дава 120 лева, а и неговият данък е същият! Вижте народът как е разбогатял. Чухме министърът на финансите, какво ни каза за сумите народни пари спасени в каса, в банка и др. Народът беше заборчал малко на земеделската банка преди години за да откупи нивя на изселващи се турци, но днес тия нивя са вече изплатени и народът е издължен на банката. Не само министърът, но и всички констатират едно голямо разбогатяване на народа през последните 7-8 години. (Много интересно е в това отношение експозето на Министъра Тодорова пред сесия на О.Н.С. 1911 год.)
Искат европейските народи едно примирие между раси и нации. Международни конгреси на религии и раси, като лятошния в Лондон, показват, че светът се стреми към това. Това вече както го казахме, не го искат само народните маси но дори и държавните глави. Но ако някак прибързат да реализират това преди пълното изравнение и побратимяване на всички народи, няма ли да бъде една прибързана постъпка? Па и провидението ще позволи ли? Человечеството има в историята на Рим пример на това.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...