Jump to content

2. С БДИНЦИ В БОЯ ПРЕЗ 1915 - 1918 г.


Recommended Posts

2. С БДИНЦИ В БОЯ ПРЕЗ 1915 - 1918 г.

Петър Кръстев, о.з. полковник

КНИГА 1

Видин, Дружество на бойците от фронта, 1943. 60 с.

С БДИНЦИ В ОГЪНЯ

(през 1915-1918 год.)

Посвещава се на младите бдинци

Три пълни години непосилни напрежения - стопански, финансови, духовни и физически! Три години кървава борба с много врагове - диви и културни, снабдени с най-модерното оръжие и защитни средства - последна дума на техниката! - три години в смъртно състезание, при неравни условия, с най-силните първоразрядни армии в света, българският народ, изтощен от току-що завършилата се катастрофална за него война, преживя отново тежки страдания, понесе много още жертви - кървави и материални, но покри с нова слава бойните си знамена.
По стечение на обстоятелствата и развилнелите се събития, той бе принуден през октомврий 1915 г. отново да развие победните си знамена и влезе в огнения вихър на бушуващата от 1914 г. Велика европейска война, която опустошаваше страните на цивилизовани и християнски държави най-безмилостно, за да запази своята независимост и постигне политическите си идеали. Борба - тежка, борба - почти с голи ръце, защото оръжието му беше износено и почти негодно вече, облекло и снаряжение му не достигаше, бойни припаси липсваха за артилерията му, гладът го дебнеше и често съпътстваше, поради зле организирания - по разни причини - тил. Борба - жестока, борба - безнадеждно изпитание, пред което бе изправена крайната сиромашия на един беден, селски, но честен и родолюбив народ срещу бляскавите изобилни материални богатства на плутократични държави, непресъхващият извор от злато, на които бликаше из дълбоките каси на юдомасонски световни банкери и правеха войната все по-кървава, по-ужасна и по-дълготрайна. България даде жертвите си.
При все това, историята отбележи в своите страници само бляскавите победи на българската армия. Тайната на тия победи се криеше изключително във високия й борчески дух - оръжие страшно, наследие от бащи, деди и прадеди, в силата на което се чупеха всички постижения на новата техника; дух, който развихряше енергията на масите в стихия, срещу която не можаха да противостоят никакви материални сили. Победата се носеше навсякъде на острието на българския нож.
Това не бе война обикновена, а подвиг, извършен от цялата единна българска войска, съкрушителната мощ на която остана като тъжен спомен у тия, които изпитаха тежестта на нейния удар.
Съответен дял на участие в този велик подвиг се пада и на старите славни 3-и п. Бдински и 51-и п. полкове, комплектувани от Видинска и част от Кулска, Белоградчишка и Ломска околии. Само откъси от техните героични дела са предмет на настоящата 1-а книга, а при добри възможности ще следва като продължение издаването на още няколко с единствената цел - да се предаде в ръцете на нашите млади сили част от съкровищницата с проявленията на ценните духовни качества на техните бащи, за да им служи като извор, отгдето да черпят вдъхновение за сили - духовни и морални. Изложенията, направени в разказвателна форма, са от абсолютна достоверност и в края ще се съпроводят с един албум от около 10 000 кв. см - автентични картини с кратки пояснения из бойната дейност на 51-и п. полк на Битолския фронт.

От автора

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...