Jump to content

2.2. ОБЯВЯВАНЕ НА ВОЙНА


Recommended Posts

2.2. ОБЯВЯВАНЕ НА ВОЙНА

1-и Октомврий 1915 година

Рано сутринта, когато градът още спеше, офицерите бяха събрани в щаба на полка, където през цялата нощ цареше голямо оживление. Там се прочете манифеста за обявяване войната и оперативната заповед за почване на военните действия.
И така. войната е обявена! Всички с облекчение въздъхнаха, защото мъчителната неизвестност изчезна. Неописуема радост озари лицата на всички. Настъпи решителния час, отново се развиват победоносните знамена за реализиране народния идеал! С бързината на мълния се разнесе и предаде на всички части новата съдбоносна вест, посрещната с нестихващо "ура", ехото на което се разнесе далече зад "Връшка-чука" като зловещ предвестник на вероломния враг!
Прочее, край на мирния период! Свършиха се монотонните отегчителни занятия - всеки се готвеше дълга си да изпълни.
И ето, зората на 1-й октомврий се роди при силна и ожесточена канонада, защото се задруса от грохота на оръдията; границата се очерта от белия дим на шрапнелите и черните гейзери на фугасите. За там бдинци горяха и заповедта не закъсня. Всички получиха ролите си в кървавата драма, първото действие на които започва вече. Дружините от полка се раздвижиха: III - остана западно от Големаново срещу "Рунтава-могила", вляво от ломци; IV дружина западно от с. Извор-махала по двете страни на шосето Кула - Зайчар, II дружина - в гр. Кула, a I дружина в движение от с. Бойница за г. Кула.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...