Jump to content

3.5. "БРИЯН" - НАПАДНАТ 1917 г.


Recommended Posts

3.5. "БРИЯН" - НАПАДНАТ 1917 г.

Така бе наречен фрунцузкия окоп, построен на една никому ненужна тук издутина, изпъкнала като гноен цирей върху източния склон на укрепения "Средорог", южно от Перистер. Това бе злодейско око, което, скрито в черните пукнатини на скалите, не изпущаше нищо от това, що ставаше на "Средорога". Добре свързан технически с главната си позиция, отстояща на 400-500 кр. назад, а само на около 300 кр. пред "Средорога" (к. 2127) "Бриян" вечно тънеше в безмълвие, но мръднеше ли нещо в нашата позиция, той пищеше по телефона и вражеската артилерия от к. 2090 обсипваше щедро с буйния си огън посочения обект. Наистина и от наша страна не му прощаваха - урагани страшни го обсипваха с фугасите си, обвиваха го в облаци от дим, пясък и камъни, но неуязвими оставаха защитниците му, защото бяха добре скрити в черните приюти на голите скали.
Непригоден и опасен за нападение с открита сила, защото добре бе легнал в удобните скали, в този окоп се бе настанило едно зло, което дебнеше и никому спокойствие не даваше. То бе станало нетърпимо вече и трябваше да се обезвреди, но рискът е голям, защото непристъпна е скалистата местност, а будната му и мощна артилерия го добре пазеше. При все това, всички желаеха да се отпуснат долу и унищожат нахалния гост на "Средорога" и участта му бе решена...
Но и "Бриян" е неспокоен - от два дни той бе огнище, което бълваше огнена лава срещу "Средорога", признак, че там става нещо... Това ускори изпълнението на плана за унищожението му.
Красива и тиха юнска нощ бе, а там, долу около "Бриян" тъмнината е черна, като в рог. Милиарди звездички - тия вечни свидетели на човешката неволя, покриваха небесния свод, трептяха и като светли очички надникваха в дълбочината на злокобието й...
Мъртвило тежко легна върху позицията. Всички нареждания се даваха полугласно и шепнешком. Ротите останаха в скривалищата си в бойна готовност, вместо да излязат на работа из окопите. Дежурните части са засилени, наблюдателите и секретите пред телените мрежи са увеличени. Всички чувстваха, че нещо страшно ще стане и неизвестността ги измъчваше. Тежко изживяваха страшните минути на царящото безмълвие..."Бриян" също е в затишие. Случайно ли бе това мълчание, съвпаднало с това оттук или бе предвестник на страшна буря, предугадена там?
Бавно се движи и часовниковата стрелка, но когато тя кацна върху един часа в нощта, силен трясък раздруса земята, разби безмълвието, а ехото му изпълнило пространството, заскача от скала на скала, от дере в дере и ревна планината с едно адско бучение. Тъмнината на нощта се разкъса от светкавиците на 16 наши оръдия, които бясно и с неукротима ярост връхлетяха със съсредоточения си и разрушителен огън върху "Бриян". Други наши оръдия засвяткаха заедно с тия и изпращаха ураганите си по други пунктове на позицията, за заблуда.
В същия момент, от "Средорога" се спущат бързо и тихо, като черни кълба три групи от по 50 човека, с облекчено снаряжение и в шаячни обувки, от които едната се насочва южно от "Бриян" и застава на определено място, за дясно охранение срещу вражеската позиция; лявата - вляво странично прикритие, а средната се смъква в каменистото дере, наречено "Суха река". Последната под прикритието на артилерийския огън, водена от смелия си началник поручик Юрданов, отива на изток и спира зад "Бриян" срещу хода на съобщение, където заляга и се прикрива в камънаците, за да се предпази от пораженията на нашата артилерия. Две бомбови батареи, донесени от групата предпазливо, са готови за залагане под неприятелската телена мрежа. В това време "Бриян" се друсаше и трепереше под мощния удар на нашите оръдия, телената му мрежа се разкъсваше и отнасяше в пространството, а от непрекъснатите експлозии нагъсто падащите фугаси, мястото му приличаше на горещо гнездо в черната непрозрачност на нощта. Не след много време, артилерията пренася огъня си, по други точки на позицията и тъкмо когато защитниците на "Бриян" се почувствували свободни, адския трясък на бомбовите наши батареи, заложени под остатъците на телената му мрежа, внася нов смут в редовете му, а когато нападателната група се изправя, хвърля бомбите си в окопа, а след тях налита и се разлива като вълна над защитниците му, смъртна паника ги овладява и почва безредното им бягане из тъмнината, за да търсят убежище в нейната непрогледност. Но "чистенето" е в разгара си - "Бриян" е в светлина от бомбените експлозии, стените му се събарят, а от дъното му се долавят само писъци, охкания, пъшкания и тъпи удари. "Бриян" гори, "Бриян" безпомощно агонизира. Гарнизона му е избит и пръснат, а никой още участта му не знае, защото телефонния му кабел е отрязан и свръзката с артилерията му унищожена.
Отново гробно мъртвило падна около кървавия окоп, а специфичната миризма на бойното поле изпълва пространството, разнася се по нанагорнището и пропълзява до "Средорога". Мъртвило е и тук, където стотици хора с тежка мъка изживяват часовете и минутите на очакването края на кървавата драма. Отникъде никакъв шум... всички чуват дишането си...никой не смее да проговори - ни за добро, ни за лошо. Така е на война.
Но ето, че към 3 часа след полунощ, из дълбочините някъде на "Суха река" се донася най-напред смътно, а после по-ясно като из под земята ехото от песента "Съюзници-разбойници" и всички с облекчение отдъхват, защото това е предвестник на доброто. Най-после, към призори, групите пристигат всички весели и бодри, без загуби, а храбреците от нападателната група донасят и следните трофеи: 1 руски магазини, три линейни пушки, 1 лека картечница, 1 нивелир, 3 руски шинели, 1 фуражка, 1 раница и много части от телената мрежа на противника, донесени от тия, които не са могли в тъмнината да вземат друго нещо, което би послужило като доказателство за участието им в нападението.
Този подвиг, така бляскаво извършен, застави врага да бъде много предпазлив ида не смее вече и патрули да изпраща напред. Сведенията, събрани по тоя начин бяха ценни и доказаха, че там от 2-3 дни бяха сменени французите с руси от I специална Руска бригада, пристигнала от Солун.
Всички участници бяха наградени, при тържествена обстановка, с кръста за храброст и с по 30 дневен домашен отпуск за "бойни отличия".
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...