Jump to content

1.3. ВОЙНИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ


Recommended Posts

1.3. ВОЙНИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

МЕРИЛО ЗА ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ: [Съборна беседа от Учителя, държана на]

20 август [1920 г.], втори ден - петък, 7 ч.сутринта [В. Търново].

В: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя държани на учениците и слушателите

на Бялото Братство на събора през лятото на 1920 г. в гр. В. Търново,

19-24 август. София, 1920, с. 43.

"...Колко години има откак българите са приели християнството?
- В 864 година. Значи всичко 1200 години. А в тези 1000 години на Балканския полуостров е имало 150 войни. Тъй че на всеки 8 години се пада по една война.
Някои казват за нас, че сме били против войната. Не, и ние сме за войната, но да воюваме без да убиваме. Ние воюваме за събаряне на затвори и бесилки. И тъй, ние се различаваме от другите по това, че туй, което те събарят, ние градим, а това, което те градят - ние събаряме. Те убиват хора, ние ги въздигаме, оживяваме, те градят затвори, а ние ги събаряме. По това се отличават хората от новото и старото учение. В нашата програма влиза унищожението на всички болници и затвори, всички окови и пушки; когато се приложи новото учение в света, дори и в най-затънтените места ще има училища..."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...