Jump to content

1.4 ВОЙНИТЕ И ЧОВЕКЪТ КАТО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОГА


Recommended Posts

1.4 ВОЙНИТЕ И ЧОВЕКЪТ КАТО

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОГА

КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕН : [Неделна] беседа от Учителя,

държана на 16 март, 1924 г. София. -

В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 9-10,10.

"...Всички хора, като души, имат еднакви права. - Защо? - Защото всички са излезли от Бога, и Той еднакво гледа на тях. Бог гледа еднакво на всички същества - от най-малките до най-големите. - Как е възможно това? Нали човек има образ и подобие на Бога? Той е по-високо от всички животни, и Бог към него трябва да има особено отношение. - Не говорете така. Сегашният човек е далеч от образа и подобието на Бога. Днес, когато на бойните полета се избиват милиони хора, не може да се говори за такива, които са запазили образа и подобието на Бога! Образ и подобие на Бога имат само онези, които любят. Невъзможно е да поддържаш убийството и да говориш за любов. И в свещената книга се говори за извършени убийства, но какъв е резултатът от тези деяния? Когато Каин уби брата си, Господ веднага го запита: Каине, къде е брат ти Авел? - Не зная, не съм слуга да ходя подир него - отговори Каин. - Кръвта на Авел а вика към тебе. И за да не те убие никой, ще туря белег на челото ти, всички да те познават. Така, векове ще носиш греха на твоето престъпление. След всичко това вие минавате за християни, за културни хора. Казвате: Този да се обеси, онзи да се убие. Как смеете след това да проповядвате Христовото учение? Ако светът може да се оправи с убийства, с обесвания, досега би се оправил. Всъщност, оправен ли е светът? Значи, този закон не е правилен. Светът не се оправя нито с убийства, нито с обесвания..."
"...Ще кажете, че религиозните хора са умопобъркани. - Всички хора са умопобъркани. - Целият свят е потънал в грях - казва Писанието. Щом е така, хората не знаят, какво правят. Те са като умопобърканите. - Ние сме хора на 20 век, културни хора сме. - Аз познавам само една култура, според която не се позволява абсолютно никакво престъпление! - Невъзможно ни е да приложим тази култура в абсолютния й смисъл. Ние живеем на земята, имаме деца, трябва да се грижим за тях. Не можем да бъдем абсолютно честни, все ще послъжем, ще пооткраднем нещо. - Че имате деца, че живеете на земята, това не е оправдание. Ще живеете без лъжа, без кражба..."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...