Jump to content

2.2. БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ


Recommended Posts

2.2. БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ

ЗАТОВА СЕ РОДИХ: 1 [неделна] беседа от Учителя, държана на

10 октомври, 1926 г. в гр. София

[Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 16-17

"...Следователно, когато ние искаме да наложим своята воля, т.е. нашето съзнание върху Божественото подсъзнание, винаги в нас ще се роди дисхармония, противоречие. Затова, първо човек ще вложи в душата си най-важния закон - Любов към Бога, а после ще дойде до своята воля. На първо място великото в света, а после малкото. Първо Бог, а после ти. Най-безопасното положение на ученика в духовния му живот е да взима всякога последното място. Ето защо, ученикът винаги трябва да взима последното място във физическия живот.
Христос е казал: "Син человечески не дойде да Му слугуват, но сам Той да послужи." Само Един може да ни даде първото място в света. Само Бог - най-умният и най-мъдрият в света - може да ни даде първото място. Искаме ли ние сами да вземем първите места, да станем първи, силни, богати хора в света, ние вървим в крива посока на живота си. Ако всеки човек иска да заема първото място между хората в света, ще се яви голямо състезание. В това отношение, в целия съвременен свят има едно надпреварване, кой да заеме първото място: Франция иска да бъде велика, Англия иска да бъде велика, Германия иска да бъде велика, па и малката Българя иска да бъде велика. Какви ли планове не си крои България, но не й се отдават! Ще кажете: "Съдбата й е такава." - Не, съдбата й не е такава, но друго нещо е определено за България, а не да бъде велика в този смисъл, какъвто разбират съвременните държави. Аз съм чел Божествената книга, в която е писано, че България ще бъде малка държава. На България не е позволено да се разправя с оръжия!
Ако иска да се подигне, тя трябва да служи на Бога, и тогава ще й се даде едно почетно място. Не иска ли да служи на Бога, всички ще я тъпчат.
И след всичко това ще дойдат писатели и поети, да я възпяват и оплакват: "Българийо, майко мила!" Кой от тия съвременни поети, които се заели да възпяват България, са тръгнали между народа да го учат, какво трябва да прави. Всички се обръщат към културната младеж, нея търсят, на нея възлагат всичките си надежди. Де е тази културна младеж? - Аз наричам "културна младеж" всички хора, които са родени с идеали. Всеки, който отпосле възприема някакви идеали и се заема да им служи, той мяза на натоварена камила, или на едно натоварено магаре, което само пренася товар от едно място на друго, а за него нищо не остава. Такива идеи има навсякъде. Такава младеж има и в Англия, и във Франция, и в Германия, и в Америка, но никой не се нуждае от нея. Днес се изисква младеж, родена с идеали. Казвате: "Ние ще напътваме младежта." - Няма какво да я напътвате. Тази младеж се нуждае само от малко вода. Вие ще я полеете с вода, както поливате някое малко дръвче, и тя ще тръгне по своя път. Казвате: "Ние, старите, ще възпитаваме младежта." - Няма какво да я възпитавате. Откак светът съществува, все се възпитава, и все по-лош става. Колкото повече се занимаваме с възпитанието на младежта, толкова повече забатачваме... "
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...