Jump to content

3.3. ХЛЯБЪТ ДА СЕ ДАВА ДАРОМ В БЪЛГАРИЯ


Recommended Posts

3.3. ХЛЯБЪТ ДА СЕ ДАВА ДАРОМ В БЪЛГАРИЯ[1]

ХЛЯБЪТ И ЖИВАТА ЕНЕРГИЯ: [Неделна] беседа държана от Учителя на

22 май, 1921 г. София. -

В: Новият човек : Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г.

София, ИК Жануа'98, 2002, с. 207-209.

"...Сега чета по вестниците, хлябът се повишил на 6 лева. Започват всички вестникари, забръмчат - "6 лева хляба". Ама после станал 4 лева. Добре, свалят опашките си. На другия ден дойде хляба 8 лева, пак опашките нагоре. Защо туряме цена на хляба при такива разбирания на живота? Когато Господ даде хляба на земята, Той забрани да се продава. И най-голямото проклятие в света е, че това велико благо се продава.
Абсолютно забранено е да се продава хляба и брашното. И след това се питаме, защо светът бил.
Първото условие е хлябът да се дава без пари. Няма по-голямо безчестие от това, да отидеш да си купуваш хляба, да ти се продава хляб. Бъдещите хора ще се чудят на сегашните, че са били такива говеда. Говедата на XX век са продавали и купували хляба. И след това теорията, че онези хора, които са злоупотребили с продажбата на житото, до четвъртото поколение хаир не са видели. Не мислете, че този кармически закон прощава. Не казвам, това да стане изведнъж, но да дойде в нашите умове мисълта, че хлябът трябва да бъде без пари, понеже така е определено отначало. Ни помен да няма от това, да се продава хляба. И България трябва да бъде първата държава, която да приложи това павило: хлябът без пари.
Да се повърна назад. Хлябът ще стане без пари само тогава, когато се изпълнят Христовите думи: "Онзи, който направи този закон, хлябът да бъде без пари, трябва да е праведен човек" Ако е грешеният, той ще създаде по-лош закон, затова нека хлябът бъде без пари. Онзи, който създава този закон, трябва да бъде човек праведен, мъдър и благороден в най-висш смисъл.
И сега знаете ли, колко жени, колко момичета има в света, които са продали своята чест само за хляба, изгубили са най-възвишеното и благородното от себе си, само за хляба! И сега седим и казваме: "Господи, да бъде Твоята воля!" Да бъде Твоята воля, но да стане нашата воля, все тъй се молим ние. Ходим с хубави дрехи, с цилиндри, а тези наши сестри в порока киснат! - Защо? - За един самун хляб продават своята чест. Е, как ще оправдаем това нещо, ние бащи, майки, министри, царе, учители, професори? Ще кажете: "Тъй Господ направил нещата." Лъжа е това! Вие направихте тези неща в миналите поколения. Следователно, това, което хората направиха, ние трябва да оправим. Ако някой е развалил къщата на някого, умните трябва да я поправят! Затова у нас трябва да влезе този велик импулс, а не само да се числим към някоя школа и да казваме, че такъв бил Бог, онакъв бил Бог.
Питам: Във вашия град хлябът продава ли се?-"Да, ние сме културни хора, черният хляб е по-евтин, белия - по-скъп." Казвам: аз имам особено мнение за вас. Ако това разбиране в света не се промени, животът за в бъдеще може да стане 100 пъти по-ужасен отколкото е сега. В 100 години хората ще се изродят само от тази фалшификация на хляба с примеси от вар, пясък, боб и други. - Защо го фалшифицираш? Всеки иска да спечели. Сега вие, религиозните хора ще кажете: "Това не е наша работа, има държавници". Когато в света дойде онзи облак, който плава на небето, от една капка ли е? Нали всяка капка в него има инициатива да слезе, да измие нещо като падне, иска да причини някаква полза. Тези хиляди капки измиват цветята, тревите и започва всичко да расте. Ние сме сега тези водни капки. Ако вие не турите вашия ум, желание, инициатива, как ще стане всичко това?
В един от еврейските пророци Господ, казва: "Когато потърсите с всичкото си сърце, ще намерите Господа." - Какво значи да намерите Господа? Значи да започне този велик закон на Любовта да действува у вас... "
 
------------------
[1] Бележка на съставителя: Извадката може да се прочете и в редактираното слово издадено 1947 г. - виж : ЖИВАТА МЕРКА : [Неделна] беседа държана от Учителя на 22 май, 1921 г. София. - В: Новият човек. София, 1947, с. 192-194.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...