Jump to content

4.2. ВОЙНАТА 1914-1918 г. И БОЖЕСТВЕНАТА ВОЙНА


Recommended Posts

4.2. ВОЙНАТА 1914-1918 г. И БОЖЕСТВЕНАТА ВОЙНА

В МОЕ ИМЕ: [Неделна] беседа от Учителя,

държана на 29 септемврий, 1918 г. София. -

В: Дали може. София, 1942, с. 242-243, 245, 250-251, 252, 253.

"... Сега Христос се обръща към всички народи и казва, че това, което днес става в света, е глас Божи. Няма да остане човек и народ, които да не разберат този глас. Рано, или късно, всички ще го разберат. Може да се съмнявате, да се безпокоите за последствията, но търпение се иска от всички. Резултатът на това, което днес става, ще се види в бъдеще. Като дойдете втори път на земята, ще четете историята на народите, ще видите, какви са последствията на днешните времена. Който има търпение, ще дочака края на събитията. Който няма търпение, ще се отегчи и ще пожелае да си отиде у дома. Драмата, която днес се разиграва, е в четири действия. Някои ще видят само първото действие и ще си заминат; други ще останат до края на второто действие; трети ще останат до края на третото действие; малцина ще имат търпение да останат до края на драмата, да видят и четвъртото действие, да видят последствията на драмата..."
"... Аз вярвам само в любов, която дава. Аз не вярвам в любов, която се изразява в чукане на пълни чаши и пиене наздравица за благото на този или на онзи народ. Ще седнат няколко души пред чаши, пълни с вино, ще се чукат и ще пият за доброто на България. Това не е нито любов, нито обич. България се нуждае от герои, от хора с характер, с добродетели, с вяра, които могат да издържат на всички условия. Сега иде неприятелят. Вътрешното разлагане, желанието на човека да се осигури да живее само за себе си, трябва да се премахне. Няма защо да се осигурявате. Още със слизането си на земята човек се осигурил. Всеки добър, честен и справедлив човек трябва да извади ножа си и да отиде на фронта. -
Отсега нататък ли ще воюваме? Ние очакваме всички да се върнат оттам, а сега ни се говори да излизаме на фронта. - Това, което ставаше досега, аз наричам междуособица, а не война. Досега се биха брат с брата - това не е война. Истинската война подразбира да воюваш със злото, с кражбата, с лъжата и да ги победиш. Само така могат да се създадат велики народи, добри общества и семейства. Всички духовници, учители, управници, съдии трябва да извадят ножа си и да кажат: На фронта! - Против кого? - Против общия враг, който е тъпкал и тъпче всички хора. Колко ваши братя и сестри е отправил той на онзи свят! Колко ваши деца, ваши възвишени мисли и чувства е поробил и потъпкал! Христос казва, че за да победите общия враг, трябва да прощавате на всички, които са ви обидили и напакостили; трябва да изпъдите злото вън от себе си. Казвам: Отворете прозорците си, да влезе Божествената светлина във вашия дом. Който не ги отвори, ще понесе последствията на непослушанието. Това значи, Бог ще въздаде на всекиго заслуженото. Великият Баща на човечеството гледа еднакво към всички хора, и на всички говори като на съзнателни, мислещи същества, които имат условия да се повдигнат. Нека всички бъдем свободни и работим дотогава, докато се подобри живота на хората, на всички живи същества на земята.
Казвате: Добре, че войната е към своя край. Не е така. Войната сега започва и се развива във ваша полза. Ние ще спечелим войната. - Коя война? - Божествената война, която ще повдигне народите. Българският народ ще бъде велик, не както мислят българите, но велик пред Бога. Искам всички хора, всички народи да станат велики и така да се явят пред лицето на Бога - своя Баща.
Две течения съществуват в света: на злото и на доброто. Едни хора са поданици на злото, а други - на доброто. Злото отстъпва вече своята власт и място на доброто. Да му мислят неговите поданици. Като се явите пред вашия Баща. Той ще ви пита: Коя кауза подържахте на земята? Поддържайте Божията кауза, защото на Него дължите всичко. Той работи навсякъде в света. Нищо не става случайно. Всички народи, в своето развитие, вървят по директивата на Божията мисъл. Всичко се подчинява на Божиите заповеди. - Как ще се докаже това? - Лесно се доказва. Достатъчно е да ви кажа: Бият се хората на фронта. - Докажи това. - Който иска да се увери в думите ми, ще го изпратя на фронта. Другояче не мога да го докажа. Оръжията, с които небето воюва, са толкова съвършени, войниците - толкова силни и войнствени, че никаква тъмна сила не може да им противостои. И най-голямата земна сила отстъпва на небесните сили. Онези, които не могат да устоят на Божията сила, копаят скривалища надолу, там да се крият. Когато Христос се яви пред човечеството, което днес воюва, всички демони ще излязат от хората и ще влязат в утробата на свинете. Който се освободи от беса в себе си, ще се обърне към Бога с думите: Господи, искам да бъда Твой ученик. Господ ще му каже: Иди първо да разкажеш на ближните си, какво направих за тебе. И сега Бог се обръща към европейските народи и им казва: Вие сте болни, опиянени. Трябва да се свестите. Бог вдига ръката си над тях, да ги свести, да отрезнеят. Това означава, че мирът иде.
Божията ръка се движи бавно, планомерно и като направи един полукръг, в цяла Европа ще настане мир. След това Той ще каже на всеки народ поотделно: Повърни горчивото и отровното, с което си се хранил досега! - и той ще повърне. - Извади кесията си! - и той ще я извади. - Разкажи, какво си правил досега! - и той ще разкаже. С едно махане на ръката си Бог ще се разправи с всички народи и ще им каже: Земята е моя, всички сте мои деца и отсега нататък, никой няма право да бие брата си! Това е новото учение. Така говори Господ. Който не вярва, нека погледне вън, там ще види Бога. Вън е Господ, аз Го виждам. Отворете прозорците си, и вие ще Го видите. Щом влезе у вас, вие ще почувствувате вътрешна радост и лекота, вътрешен мир и веселие... "
"... Какво трябва да направи българският народ в тези трудни времена, които преживява? Едно се иска от всички: да възлюбите вашия Божествен баща, майка, брат и сестра. Това значи да се обърнете към Бога. Така ще се спаси българският народ. Така ще се спасят всички българи: свещеници, учители, управници, съдии, майки и бащи. Готов съм да стана слуга на всички, само вие да се спасите и повдигнете.
Преди две хиляди години дойде Христос на земята, и вие Го разпнахте. И до днес още продължавате да Го разпъвате на кръста, да роптаете против Бога. Колко души са готови да направят опит, да приложат любовта? Ако можете да направите опита, следната година ще има голямо плодородие. Бог ще върне всички загуби на хората от войната. Всички ще бъдете свидетели на това, което говоря, но да възлюбите Божествената майка, баща, брат и сестра. Сега са времена за опити. Да опитаме Господа. Не говоря само думи, но неща, които могат да станат. Не говоря, за да печеля последователи. Искам всички да възлюбим Господа, Който се проявява чрез нашата майка, баща, брат и сестра. Що се отнася до последователите, Христос има 500 милиона последователи, които са разделени според своето верую. Те и до днес още спорят, Син Божи ли е Христос, или не е; не знаят, какво място да Му определят. Христос е сит от такива последователи.
Казвам: Христос е Син Божи; Негов Баща е Бог; Негова Майка е Господ, Неговата сестра и брат е Дух Свети. Той слиза на земята да утеши всички страдащи, като им казва: Не се страхувайте, аз ще ви помогне. Когато сте скръбни, ще дойде вашият голям Брат да ви утеши. Ако сте паднали, ще ви повдигне. Обичайте своите братя и сестри, за да чуете чрез тях тихия глас на Бога, Който казва: "Аз съм с вас." Това означава стихът, в който се казва: "Дето са двама или трима, събрани в мое име, там съм и Аз." Всеки може да чуе тихия гласна Бога отвътре, или отвън, до ухото или до слепоочната област, отгоре на главата, или отпред. Каже ли някой, че Бог му е проговорил, важно е да се знае, откъде, от коя посока: от изток, запад, север или юг. Давид казва: "Видях Господа отпред, на лицето си". На друго място в Писанието е казано; "Господ ще ти бъде задна стража." Това показва, че се намираш в опасност. Когато гледаме Господа пред лицето си, това е ден на спасение. Когато Го гледаме отгоре, това е час на молитва. Когато е вътре в нас, това е ден на любовта. Тогава трябва да слушаме, какво ни говори. Всяко нещо, което слушаме, има свой вътрешен смисъл. При това, всякога ни се говори нещо определено и от определено място. Казваме, че е дошъл някой посланик. Веднага искаме да знаем, отде иде той; от Англия, от Америка, от Русия, от Германия, или от Франция. Ако знаем отде иде, ще знаем и неговата мисия.
Божият посланик носи в себе си Божията Правда и се обръща към всички народи с думите: Народи, въдворете Божията Правда на земята! Ако иде от север, Той проповядва на хората истината. Ако иде от юг, Той проповядва за добродетелите и казва: Гладния ще нахраниш, жадния ще напоиш, натъжения ще утешиш. Ако иде от изток, ще проповядва на хората за любовта. Иде ли от запад, ще проповядва за прощението. Казано е в Писанието: "Преди да е залязло слънцето, трябва да си простил на брата си... "
"... В този смисъл, стихът "дето са двама или трима, събрани в мое име, се превежда с думите: "Ако съберете два или три листа от тази книга в мое име, Аз ще бъда с вас." Живи са листата на дървото на живота." Хората са листа на живото дърво, светиите са цветовете, ангелите - завързалите, но още неузрели плодове, а херувимите и серафимите - узрелите и сладки вече плодове. Всички живи същества, от най-малките до най-големите, съставят дървото на живота, в което текат Божествените сокове. Цялото дърво пък живее в Бога. Чрез дървото се изявява животът, като виделина.
Казано е в Евангелието: "Виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе." Виделината е Христос, проявен в света. Щом се проявява Христос, всички трябва да Го познават. Той е говорил на всички. Няма човек, който да е лишен от тази опитност. Някои хора не обичат да говорят за своите опитности и минават за безверници; други говорят повече, отколкото трябва и минават за лъжци, не им вярват. Добре е човек да говори малко и да знае, къде да говори. Всеки трябва да съзнава, че е душа, излязла от Бога.. Като направиш някаква погрешка, кажи: Аз съм син, или аз съм дъщеря на Бога. Сгреших, но Той няма да се откаже от мене.
Следвайте Христовото учение, да се справите с мъчнотиите си. Прилагайте любовта, за да изправите погрешките си... "
"... Иде радостната вест, с музика и песни ни съобщават, че мирът иде вече. Великото Божествено войнство слиза отгоре, пръсва се между всички народи - германци, французи, руси, англичани, италианци, българи, сърби, всички заедно пеят: Мирът иде вече!
Всички сме братя. Христос казва: "И аз съм сред тях." Той е възседнал бял кон, с бяло знаме в ръка и казва: "Дето са двама или трима, събрани в мое име, там съм и Аз."
Бог иде на земята. Който не вярва, ще го провери. След десет Божествени години, т.е. след хиляда човешки години това ще се сбъдне. Запишете си това, и ако след хиляда години не се сбъднат думите ми, готов съм да платя глоба от десет милиона лева. Тогава ще бъдете красиви, ще се прегърнем и целунем със свято целование... "
"..Днес България има нужда от герои на фронта срещу злото, които да проявят търпение. Носете тази мисъл навсякъде. Помнете: няма зло за България. Българският народ ще се повдигне. Бог ще даде на България толкова земя, колкото й е необходима, даже и повече, отколкото очаква. След хиляда години България ще бъде голяма, ще разполага с толкова земя, колкото не е предполагала, ще я управлява един от най-добрите царе. Ще има и добри поданици: добри свещеници и учители, добри съдии и управници, разумни майки и бащи, безкористни търговци, трудолюбиви земеделци. България ще се превърне на райска градина, а българите ще бъдат облечени в празнични премени. Това ще се сбъдне след хиляда години."

Бележка на съставителя: На 25 септември 1918 г. българското правителство иска примирие, което довежда до заробващия Ньойски договор от 27 ноември 1919 г.

Бележка на съставителя: На 29 септември 1918 г. в Солун е подписан акт за примирие между България и западните сили чрез генерал Франже Демре. България оставя всички освободени територии, в плен остава 90- хилядна армия, иска абдикация на Цар Фердинанд и заместването му от княз Борис, станал впоследствие цар Борис III./
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...