Jump to content

4.7. ВОЙНАТА МЕЖДУ ХРИСТИЯНСКИТЕ НАРОДИ


Recommended Posts

4.7. ВОЙНАТА МЕЖДУ ХРИСТИЯНСКИТЕ НАРОДИ

БРАТЯ И СЕСТРИ НА ХРИСТА: [Неделна] беседа

държана на 19. X. 1921 г. в София. -

В: Сила и живот : IV серия : Беседи държани от Дънов

по стенографски бележки. София, 1922, с. 12-13.

"... Аз говоря не според мярката, която вие разбирате, но говоря от гледището на брат, сестра и майка! Аз говоря на онези, които се приготовляват.
На вас ви давам упътвания, и туй, което аз ви говоря сега, в миналото трябваше 30 години да прекарате в някоя пагода или капище и да ви се дадат много изпити, за да ви се кажат тия думи, които аз ви казвам. Сега пак ще кажете: "Чудна работа, този строй не бил строй, туй учение не било учение, нашите съвременни майки не били майки. Е, какво сме ние тогава?" Ще кажете още: "Нали сме ние християнски народ, служим на Христа, познаваме учението му?" 1914 г. показа, какви са християнските народи. 25 милиона християни станаха жертва на бойното поле, а още 25 милиона останаха осакатени, инвалид, значи, всичко 50 000 000. А Христос е казал: "Не убий!" И помислете тогава, как ще оправдаят съвременните християнски народи този позор. Той е написан в небето. Тия народи не са християнски, а езически, под християнска табела. И сега е дадена заповед от природата, и тя е дигнала пръчката си, и от тия народи ще се дига само прах и пух. Ни един народ от днешните няма да остане неотупан и греховете му неочистени. И ако някои останат неочистени, те ще бъдат малки остатъци от тази стара култура. Това е, което казва Христос за онези, които не са извършили Божията воля. Сега в тия народи има зародиш на ново човечество - ще излезне друг народ на братство, на сестринство и майчинство. Следователно, следующата раса, в която ще се народят новите народи, ще бъде раса на братство, сестринство и майчинство. А сегашните народи са на робство, слугуване, на труд, на мъчения и страдания. Това са съвременните народи. Сега, за да минеш от България в Англия, за да ти дадат един паспорт, ще видиш и ще патиш. Не трябва да си правим никакви илюзии. Този морал на Христа е странен. Странен е бил Христос, особен човек е той не прави никакъв компромис с никого, а говори само истината и изисква само нея... "
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...