Jump to content

4.8. ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА


Recommended Posts

4.8. ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

АКО ПРЕБЪДЕТЕ В МЕНЕ ... : [Неделна] беседа

държана на 18. VI. 1922 г. в София. -

В: Сила и живот : V серия : Беседи държани от Дънов

по стенографски бележки. София, 1922, с. 424-426.

"... Съвременните религиозни, духовни хора трябва да почнат да мислят. Аз нямам нищо против тия форми, които съществуват. Те са изгубили онова вътрешно значение. Тия форми сега трябва да се изчистят и да се създадат нови форми в света. За пример, каква трябва да бъде нашата форма за милосърдието? Вие минавате покрай пътя, виждате един беден, сакат, слаб човек. Той ви се моли, вие вместо да му дадете едно петаче, разсъждавате, философствате: "Велик е Господ, колко е чудна природата!" А утре, като ви се счупи крака, питате, защо се счупил. Когато си счупят другите краката, то е в реда на нещата, а ако се счупят с хиляди крака за отечеството, хора измряха, питам: тия, измрелите, като мъченици, подтикнаха ли този народ? Аз не казвам, че не са го подтикнали никак, но често даваме жертви не на място. И ние, съвременните хора, не сме се оправили още. Войните това е жертва. Ние сме хора, които вярваме в една култура на жертви от хора. Вземете последната война: европейските народи принесоха в жертва повече от 25 милиона хора. Имаше ли Господ нужда от тия жертви? Нямаше. И ние казваме, че едно време евреите принасяха само говеда, овце и гълъбчета, а съвременните хора показаха, че те принасят в жертва на Бога и хора. Е, питам сега: при такава култура, дето се принасят хората в жертва, може ли да се говори за любов? Нямам нищо ако тази жертва бе дадена съзнателно, ако всички тия 25 милиона бяха умрели съзнателно за човечеството, какво щяха да направят? Те биха тикнали човечеството четири хиляди години напред, и ние щяхме да имаме една възвишена култура на земята. Ако тия 25 милиона биха се пожертвували съзнателно, биха пожертвували имота си, живота си, всичко за тая цел, можеше да има смисъл. Но всичките те умряха, без да подтикнат човечеството много напред. Те едва го тикнаха само на 100 години напред. Ето един метод, който е краен! Такава грамадна енергия на 25 милиона хора да се иждиви за нищо и никакво! И сега тия хора, вместо да съзнаят своите погрешки, търсят кой е виновен. Аз казвам, тия хора се пожертвуваха без да се постигне онази велика цел, която се изисква. И Христос, който иде на земята, казва: "Не е този пътят, по който може да се угоди на Бога", а всеки човек съзнателно, без насилие, трябва сам да принесе живота си в жертва благоугодна Богу, без да го заставят на сила. Това не е жертва. Прочее, аз не съм против жертвата, аз съм за жертвата, но нека всеки сам себе си доброволно да се принесе в жертва..."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...