Jump to content

4.10. ВСЕОБЩАТА ВОЙНА 1914-1918 г.


Recommended Posts

4.10. ВСЕОБЩАТА ВОЙНА 1914-1918 г.

БЪДЕТЕ РАЗУМНИ: [Неделна] беседа [от Учителя],

държана на 16. IX. 1923 г. -

В: Двата природни метода : Беседи:

[Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 19-20.

"... Казва Христос: "Бъдете разумни, като змиите, и незлобливи, като гълъбите!"
Е, какъв ще бъде изходният път, ако не се оправят сметките? - Бой. Защо се бият хората?
Българите в турско време имаха един особен навик. Българинът, когато работи, е много трезв, но щом с пийне
1
/
2
килце, той става много смел и отваря сметките. Седне на дюкяна, пийне малко и казва: "Слуша, онзи Иван Стоянов има да дава 15 лева на общината, защо не си е платил данъка? Я го повикайте скоро да си плати!" "Драган Наумов, там не си е направил плета на нивите. Я го повикайте да си плати!" И като го повикат, ако няма да си плати, търтят му един такъв бой, че му пукнат главата. Затварят го, да си плати глобата. Но, като изтрезнеят, казват: "Защо трябваше да го бием? Не направихме добре."
И сега, съвременните европейски народи се смеят, но постъпват точно като българите. Като имат да взимат, готови са все със сила да действуват. Питам сега: тази всеобща война какво благо донесе на Англия, какво благо донесе на Америка, какво благо донесе на Франция, на Русия? Никакво благо! Тия държави се разсипаха. Те виждат своите погрешки, но не могат да ги поправят. Те не бяха достатъчно разумни. Сега ние ще оставим всичко това.
Ние ще приложим туй Божествено учение индивидуално. За нас животът има друг един смисъл. Ние се готвим за един свят, който няма нищо общо с този съвременен свят. Ние се готвим за една култура, на която корените не са тук на земята. Един ден цялото човечество съвършено ще излезе, ще напусне тази земя. Учените казват, че тази земя ще се пренесе в друга една планета, която сега се създава в пространството, и там ще започне онази разумна, нова култура. И Христос загатва на своите ученици: "Отивам да ви приготвя друго място и, когато ви приготвя, ще дойда да ви взема, та където съм аз, там ще бъдете и вие. Ако това място беше тук на земята, Христос нямаше да каже: отивам да ви приготвя място..."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...