Jump to content

4.11. ЗАКОНИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО, ВОЙНАТА И ПРОМЕНИТЕ В ЖИВАТА ПРИРОДА


Recommended Posts

4.11. ЗАКОНИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО, ВОЙНАТА И

ПРОМЕНИТЕ В ЖИВАТА ПРИРОДА

ДОПРЕНИЯТ ВЪГЛЕ: [Неделна] беседа [от Учителя],

държана на 20.I.1924 г. -

В: Двата природни метода:

Беседи: [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 342-343, 344, 345.

"...Някои хора казват, че са морални. От това гледище, в съвременното общество, има малко хора, които са морални. И онези, които създават законите, като се поставят в положение да ги изпълнят, те сами ги престъпват. Съвременното общество създава закони, и само не ги изпълнява. Значи, английските закони не са валидни за България, и българските закони ни са валидни за Англия. Питам тогава: нали трябва да има един общ знаменател? Имаме американски закони, имаме английски закони, имаме германски, французски, руски, китайски, японски, но где е общността на тия закони, где е валидността им? Валидни ли са едновременно за всички? И ние виждаме, че в България, ако убиеш в мирно време един човек, ще те затворят, ще седиш в затвора 10-15 години и ще минеш за безчестен. Но, ако ти във време на война убиеш 10 души, ще ти турят един георгиевски кръст, ще те считат герой. Това не е само у българите. И у англичаните, и у русите, всички общо ще турят кръст за храброст. В мирно време всички подържат, че престъпления не трябва да се вършат, а във време на война казват: "Колкото повече убиеш, толкова по-добре". Туй раздвояване откъде е дошло? Сега, ще кажат някои, че това е, за да очистим света, за да го подобрим. Добре, уверени ли сте, че светът се е нуждае от такова пречистване? Когато един български лозар изпраща някой да му реже лозето, на какъв човек ще прати? - Разбира се, някой майстор, който разбира от рязане. Не всяко рязане е правилно рязане. Казват: да се създаде един закон! Да, но не е само това. За да се създаде един закон, трябва да се съберат най-умните, най-учените, най-силните хора в света. А в съвременния свят, в съвременна Европа, кои правят законите? Тия техни закони аз наричам закончета. Обаче, в света има един велик вътрешен закон, който едновременно наказва и законодателя. Всеки един закон, който не е в съгласие с живота природа, всеки един закон, който не е в съгласие с Бога, той не е истински закон! Аз не говоря за този Господ, за който говорят хората. Не, има един Господ в света, който въздава на всички народи едновременно.
Аз няма да се спирам сега да ви обяснявам, че всички тези промени, всички тези икономически пертурбации, глад, болести, всичко това е резултат на онези извратени закони на държавите в света. Колкото по- малко закони има в една държава, толкова тази държава е по-добре, а колкото повече закони има в една държава, толкова тя стои на едно по-ниско ниво в своето развитие. Някои ще ми възразят. Питам тогава: ако законите са едно естествено положение на съвременното общество, где са кодексите, когато един мъж и жена се оженят и народят деца, как да ги възпитават и отхранват? Има ли написани закони?..."
"... И тъй, чисто духовният свят е свят създаден от идеални форми.
Запример, как се проявява Любовта? В съвременния свят Любовта може да се проявява само чрез добродетелта, иначе тя е недосегаема.
Самата добродетел се изявява чрез материали, а Любовта, като принцип, е нещо нематериално. И човешкият ум, тъй както се проявява, е нещо нематериално.
Човешкият ум се проявява само чрез човешките мисли.
Разумната човешка воля е една чисто духовна сила, но само чрез своите действия тя се материализира... "
"... Питам: кое е по-хубаво в света, да имаш нещо, от което да се ползуваш, или да го придобиеш и да ти го вземат? Вземете сега съвременния културен свят, съвременна Европа, какво придоби в тази обща война [1914-1918], в която умряха 30 милиона хора? - Всъщност нищо не придоби. Развратът в най-голямата си сила влезе в съвременния свят, и сега идват още по-тежки страдания. Да не мислите, че идва мирен живот. Не, сега сме пред вратата на още по-лоши неща и ще видят, какви неща ще станат в природата. Най-много след 10 години, хората ще видят какви промени ще станат в живата природа. За всяко нарушение в живата природа, тя иска своето равновесие. Всички тези хора, които са измрели, техният живот, който еволюираше и се спря, създаде известна отрова вътре в света. И всякога след една война се ражда развратът. В съвременното общество трябва да има опомване. Опомването се състои в това, хората трябваше да съзнаят, че известни положения са грешни. Сега, и англичаните, и французите, и българите искат да ни уверят, че войната е в реда на нещата. Не, войната е едно изключение, не е в реда на нещата. Една случайност е тя, едно изключение, а изключенията, това са един закон за проявяване на разумния живот... "
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...