Jump to content

5.2. МИРЪТ ИДЕ!


Recommended Posts

5.2. МИРЪТ ИДЕ!

ПОГЛЕДНА ПЕТРА: [Неделна] беседа от Учителя,

държана на 18 август, 1918 г. София. -

В: Дали може. София, 1942, с. 146-147.

"Желая ви да бъдете смели и решителни, да изпъдите страха и малодушието навън. Имайте вяра и упование на Бога. Аз ви говоря за този Бог, в Когото живеят и се движат всички същества. Той говори днес на всички хора. - Как? - Чрез страданията. - Кога ще дойде мирът? - Когато пропеят петлите на всички народи - на Англия, на Франция, на Германия, на Русия - на цяла Европа. Те ще излязат вън и ще поплачат. Христос се обърнал към европейските народи, поглежда ги и им казва: Вие сте културни народи, от вас зависи бъдещето ви. Вашите петли пеят вече. Когато петелът на Петра пропя, той разбра, че работите не се нареждат нито с нож, нито с дипломация.
Съвременните хора са жертва на демони, на бесове, които ги карат да се бият. Да се бори човек със злото, това е в реда на нещата, но да се бие мъж с жена си, брат с брата си, сестра със сестра си, това не естествено. Дом и народ се повдигат, когато се борят против злото. В който ден нарушат този закони въстанат против Бога, те сами подписват своята смъртна присъда. Разкае ли се един народ, Христос съгражда своята църква върху него. Аз вярвам, че европейските народи ще се разкаят, ще излязат вън и ще поплачат. Те са на път да направят това. Затова казвам: Мирът иде! Когато Христос отправи погледа си към някого, той ще съзнае погрешката си и ще се разкае. Няма сила в света, която може да се противопостави на погледа на Христа. Радвайте се, че сте се родили при добри условия и добри времена. Сега е краят на века, единадесетият час на деня. Всички сте призвани на лозето, да работите само един час. Който е обидил брата си, да излезе вън и да поплаче. Като ви срещна втори път, да видя, че умовете и сърцата ви са пробудени, че всички мъже и жени, братя и сестри живеят помежду си в мир и съгласие.
Както е хубав днешният ден, такъв ще бъде и вашият живот. Днешното слънце и хубавият ден ще бъдат свидетели на моите думи.
Както вън е топло, така любовта ще царува в сърцата ви. Топлината на любовта ще ви изпотява, за да изхвърлите навън нечистотиите си. Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, на вашия ум и на вашето сърце.
Както днешният ден е светъл и чист, такъв да бъде и вашият живот."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...