Jump to content

5.5. СЪГЛАШЕНИЕТО И ВОЙНАТА ОТ 1914-1918 г.


Recommended Posts

5.5. СЪГЛАШЕНИЕТО И ВОЙНАТА ОТ 1914-1918 г.

В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ : [Неделна] беседа

държана от Учителя на 24 април 1921 г., Връбница, София. -

В: Новият човек[1]: Неделни беседи 13 март 1921 г.

- 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98, 2002, с. 143,144-145.

"... Аз взимам Данаила като противоположен характер на Седраха, Мисаха и Адвенаго. В тези трима момци имаше един външен, политически изпит. Сега изпитанията в света са общи, те са индивидуални, семейни, обществени, народни и общочовешки. Всеки народ, всяко общество, всяко семейство, всеки индивид ще си имат изпитите. Всички тези изпитания си мязат. Българите, например, сега имат изпитания. Те минават първата фаза на Седраха, Мисаха и Авдебаго, в огнената пещ са. Съглашението ги е турило в пещта и казва: "Пари, пари дайте!" - "Ама, чакайте!" - "Не, пари, пари" Знаете ли в какво положение се намират българите. Те се намират в положението на един търновски адвокат, който пътувал от Търново за Севлиево. Изхитрил се той, казал си да не взима със себе си пари, за да не го оберат по пътя, но ги дал на пощата. Обаче, по пътя между Търново и Севлиево, хващат го крадци, казват му: "Нали си адвокат, дай пари!" Обискирват го, не намерили нищо. Набиват го хубаво, че не е носил със себе си пари. Той си казал: "Втори път ще нося със себе си по 500 лв в джеба си, за да не ме бият"
Сега и българите ги налагат. Защо? Защото не носят със себе си пари. Българите казват: "Ние страдаме от съглашенците[2]..."
"... Следователно, съвременните християните сега са дошли да втория фазис на изпита. Светът минава през първата фаза, първия изпит, а християните и вие минавате през втория изпит. Ще можете ли да удържите вашите убеждения? Ще трябва да ви хвърлят при лъвовете. Лъвът, това са ноктите, това е грубата сила в света, която човек трябва да подчини. Виждаме, че когато Данаил бил хвърлен в рова на лъвовете, той сполучил да укроти тези лъвове. Сега питам: Вашата душа е хвърлена в рова на лъвовете, можете ли да ги укротите, или те ще забият своите нокти и зъби, и вие ще излезете със съдрани кожи и ще кажете, че нямате убеждение? Имайте предвид да схващате дълбокия смисъл, защо Влезте в смисъла Данаил трябваше да се моли на Бога? - Там е силата. Силата трябва да се черпи от някъде.
Днес хората образуват партии. Един човек може да черпи сила от дома си, един човек може да черпи сила от едон народ, идейно може да черпи сила от човечеството. От където и да е, трябва да се черпи от някъде сила. Не мислете, че човек, сам по себе си, е силен. Не, човек трябва да почерпи от някъде своята сила. Когато някой човек каже, че има убеждения, има сила, той се самозалъгва. Тази сила трябва да се почерпи от някъде. Тази сила, която може да поддържа човешкия характер трябва да бъде жива. Живата сила е съзнателна сила. Тази сила е неразделима в себе си, не може да се дели. Щом разделите живата сила, нейната сила само по себе си се губи. , т.е. тя не може да се прояви. Затова в Писанието на едно място се казва: "Онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчи."
---------------------
[1] Бележка на съставителя: Извадката може да се прочете и в редактираното слово издадено 1947 г. - виж : В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ : [Неделна] беседа държана от Учителя на 24 април 1921 г., Връбница, София. - В: Новият човек. София, 1947, с. 132, 133.
 
[2]Бележка на съставителя: Съглашението от Англия, Румъния, САЩ спечелват войната 1914-1918 г. А Германия и България я загубват.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...