Jump to content

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ; 6.1. БЪЛГАРИТЕ И ВОЙНИТЕ


Recommended Posts

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ

6.1. БЪЛГАРИТЕ И ВОЙНИТЕ

ДА ГО ПОСРЕЩНАТ: [Неделна] беседа от Учителя,

държана на 8 септемврий, 1918 г. София. -

В: Дали може. София, 1942, с. 191.

"... Методите, с които си служите за трансформиране на вашите състояния, не са нищо друго, освен математически формули. Приложите ли тези формули, непременно ще имате добри резултати. Тъй щото, не се страхувайте от гръмотевици и светкавици. Те дават възможност на хората да работят върху себе си. Когато Мойсей беше на Синайската планина, от небето се чуваха гръмотевици и светкавици, но чрез тях се изля голямо благословение върху еврейския народ.
- Какво ще стане с България, която е изложена днес на толкова много гръмотевици и светкавици? - Чрез тях се излива голямо благословение. Бог търпи всичко, което става, и чака времето, когато българите ще съзнаят положението си. Той ще даде нови къщи, т.е. нови тела на заминалите и убитите на бойното поле и ще вложи в тях нови мисли и желания, подобри от сегашните. Мъчнотиите, които вие не можете да разрешите. Той ще ги разреши. Така постъпва всеки учител. Когато ученикът не може да реши задачата си учителят я решава.
"Излязоха да Го посрещнат". Излезте и вие да посрещнете Христа, да придобиете положителната наука. Тази наука е само заздравите. Напуснете болниците, за да се ползувате от религията и науката за здравите, която носи правилата за живота..."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...