Jump to content

6.4. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ВОЙНИТЕ


Recommended Posts

6.4. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ВОЙНИТЕ

ТОЙ ГИ ИЗПИТА: [Неделна] беседа [от Учителя],

държана на 16. XII. 1923 г. -

В: Двата природни метода: Беседи: [Сила и живот]

VI серия. [София, 1924], с. 221-222.

"... Цялата история е пълна с факти, които показват, че когато Провидението ни доведе до изпит, в които не можем да спазим законите, идват нещастията. Казвате: Не ни върви. Сега и българският народ иска да му върви. Но кой е начинът да се помогне на българския народ?
В 1000 години българският народ е направил 150 войни и толкова много убийства! Хубаво, я ми кажете, где е велика България тогава? Преди 500 години, като дойдоха богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги. Какво стана с България? Духовенството имаше много хубаво желание, да спаси народа. Спаси ли го? - Не го спаси. Човек не се спасява в своите крайни резултати, той се спасява в самото начало.
Не само с българите е това. Покажете ми европейските народи! Спасиха ли се? Спасиха ли се египтяните, вавилоняните, асирийците? Испания, след избиването на маврите, спаси ли се? - Не. Кой народ се е спасил чрез война? Нито един! Войната е нещо случайно вътре в живота. Трябва да се воюва при известни условия, но при нормалния живот войната е анахронизъм.
Казва Мойсей: "Не убий!" И аз се чудя, като казват на известни места, че държавата имала право да издава присъда за убийство. Като убиете туй същество, разбирате ли какъв е законът? - След смъртта си то може да прави много по-големи пакости, отколкото по-рано. За предпочитане е да държим лошите хора тук на земята, отколкото да ги убиваме и да ги пратим на по-хубаво място. Ама чудни сте! Имам една запушена стъкленица с отровен газ. Докато е затворена, вие сте в безопасност. Но казваме: "Да се освободим от този газ!" Какво ще стане с вас, като се пусне този газ в стаята, в която сте вие? Някои ще се спасят, а някои ще станат жертва. Такова нещо е и когато убием един човек. Много такива газове има, от които страда съвременното човечество.
С тази война се зародиха много болести, в цяла Европа настана една анархия. И сега търсят, къде е причината за това. Нека всички си признаят греха, който направиха. Вие счупихте тези отровни грънци, и сега цялата атмосфера е пропита от отровата на тия човешки мисли. Яви се испанската болест, отнесе 6 милиона души; сега идва друга болест. И после търсят другаде причините. Никому не е позволено да убива! Такъв е законът в света.
В кодекса, който ние четем, не се позволява убийство. В живота се позволява убийство, но в Божествената книга не се позволява! На никой цар не се позволява убийство. Който убие, ще го убият. Кой каквото е вършил, непременно ще му се върне. Туй всички държавници, всички учени, професори трябва да го зная, а не да си играят с думите, с Бога. Защото вие, с вашите престъпления, носите едно разрушение за самия народ. Който народ и да е, бил той английският, французкият или какъвто и да е, върши ли убийство, той носи разрушение. И те сега ще ни изпитат, Е, ще кажат: той проповядва против държавата. Как! Аз ли проповядвам против държавата?
Аз проповядвам мир без насилие, а не учението на някакви комунисти, не учението на богатите, не учението на професорите, на учените хора. Не, аз проповядвам друго учение, учението на онази велика абсолютна Истина, която засяга всинца ни еднакво, без разлика.
Аз проповядвам онази Истина, приятели, на чийто пламък турям вашия пръст. И като го турите, няма да изгори.
Сега, ще ми кажат някои, че са културни хора, че са християни. Да, мене може да ме изпитате, до колко съм културен, но и аз мога да ви изпитам. И до колко любите, също може да се изпита! Невидимият свят всеки ден може да ни изпита, до колко сме честни, до колко можем да кажем: аз съм благороден човек.
Да, смисълът на живота е да сме благородни. Всички може да се изпитаме..."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...