Jump to content

6.10. ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ И САТУРН


Recommended Posts

6.10. ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ И САТУРН

ПО-ДРАГОЦЕНЕН: 31 [неделна] беседа, от Учителя,

държана на 15 април, 1928 г. София - Изгрев. -

В: Синове на възкресението : Беседи

[Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 230-231.

"... Същевременно те казват, че за да бъде добър, държавникът трябва да е направил ред погрешки, за да може от тях да извлече поука и опитности. Питам: какво научиха българите от многото войни в своето минало? Изхарчиха милиони и милиарди. Какво още научиха? Станаха упорити, твърди, като кремък, и развиха крайно критичен ум. Всички войни, които българите направиха, от началото на своето съществуване досега, се диктуваха от Сатурна, когото изпратиха да управлява България. Днес за днес един цар съществува в България - Сатурн, който с камшик я управлява.
Най-размирният център в цяла Европа днес е Балканският полуостров. Понеже българите са твърди и упорити, невидимият свят ги постави на огън, да се смекчат малко. Българинът е много практичен. Като правих своите научни изследвания върху тях, много учени българи ми казваха: Кажи ни до какви резултати дойде в своите заключения, за да използваме и ние тия данни? Казвам: 12 години ми са нужни, за да събера тия данни; други 12 години, за да ги обработя и още 12 години, за да ги препиша. Тъй щото, след 36 години ще ви дам някои данни. - Дотогава ние ще измрем. - Които останат живи, за тях ще бъде..."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...