Jump to content
Ани

4. БЕЛЕЖКИ ОТ РАЗГОВОРИ И СРЕЩИ С УЧИТЕЛЯ; 23 януари 1915 година

Recommended Posts

4. БЕЛЕЖКИ ОТ РАЗГОВОРИ И СРЕЩИ С УЧИТЕЛЯ

23 януари 1915 година,

Бургас - в дома за обед

Исайя 19, 19 Говори за Египетските пирамиди.
Египтянин - това е физическия човек.
Асириец - умствения човек.
Града на Слънцето сега се нарича Озарис - от корен ОЗАРИ. В Египет 19-та династия е царувала няколко хиляди години, и е дала старата култура на Египет, която римляните са развалили. В подземията на пирамидите са закрити още много неща, които ще се открият и изследват. Вследствие падането на един камък, се е отворило дупка и са намерили много старини. Там е написано всичко за Христа.
Законите не бива да се издават. Христос затова разпнаха слугите Му /духове/, защото даде учение не на време.
Природата към глупавите е взискателна, а към умните хора - снизходителна. Природата ни дава правила, за да се реформираме. Начина е само с вода, а не да се пречистваме като оная жена, която, за да пречисти къщата си, забуха пода и повдигне прахът нагоре, та изпълни стаята и са необходими после 2-3 часа да се пречисти.
Вярата е една обоснована наука, която почива на изучаване. Тя е дълбока сила, която лекува. Тя е ангелския език. Хората са сега много суеверни, а имат малко вяра. Който има вяра, има безстрашие, който няма вяра, има колебание. Сега са най-добрите дни за развиване на вярата.
Колкото повече се осланяме на Божията Мъдрост, толкова повече можем да работим. Вярата сама по себе си носи знания и те се добиват моментално. Като се съсредоточим, ще знаем например какво става на бойното поле.
Когато се молим, трябва да чувствуваме топлина на мястото, гдето е душата - това значи, че Духа работи. Няма ли топлина - ума работи, а това не е молба вече.
Във Вярата нещата трябва да тълкуваме в правата смисъл - винаги да благодарим.
Страданията са резултат на лекувание.
Разумна вяра има тоя, който вярва без да критикува.
Изправлението трябва да бъде колективно - от двама, трима, десет, сто, които да се обърнат към Бога и Той ще поправи. Христос казва: "Като попросите, ще ви бъде...". Молба трябва един за друг: мъж за жената и жената за мъжа. Да приближите ума си към Бога и да работим.
Нещата, които Господ трябва да направи, ще се обърнем към Hero с вяра без разсъждение. Как Той ще извърши работата - Господ ще ни даде по вярата. Без страдания молбата ни не се удовлетворява. Като дойдем до разумната вяра, ще затворим книгата - ще оставим на страна знанията си и ще кажем на Господа: "Ти сега каквото направиш, това ще бъде, основаваме се, че Ти ще направиш заради нас." И трябва да не се пазарим с Господа, а да изпълним законите Му.
Човешките души нямат качествата на падналите души, на падналите ангели, а са по душа по-чисти.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×