Jump to content

35. НЯКОИ МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ


Recommended Posts

35. НЯКОИ МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ

"Всички велики Учители са давали ред методи за саморазвитие и самовъзпитание и затова всеки трябва да се развива по онзи път, който му е определен."
"Пазете се да не отбивате от пътя никого."
"Не се старайте да дадете на другите хора тази окраска, която вие имате, защото ще се спънете."
"Щом идеята е една тя е ценна. Щом станат две, те се омаловажават."
"Знание, което не се използува, изтощава човека."
"Никога не казвай, че знаеш и че си силен."
"Природата ви е дала дарби и способности, за да работите с тях върху себе си. Да не очаквате нищо от други хора."
"Истинското знание в живота е това, което ползува всички за доброто на човечеството." "Учението е един вечен процес."
"Когато един клон се отдели от дървото - изсъхва."
"Лош човек е този, който говори за Бога, а всичко върши за себе си."
"Добрите хора са делегати на Бога."
"Тъмни и светли същества са винаги около вас и ви направляват, затова будни бъдете."
"Израелският народ не изпълни волята Божия. Има само един начин за опропастяване на един народ и за спиране на неговото развитие, а той е неизпълнението на волята Божия. Имаме хубав пример с израелския народ. Пръснаха се по целия свят, но Бог не допусна да изчезнат. Биха ги, гониха ги, но има нещо, което ги държи.
Измежду тях има много умни хора. Кой пази евреите? - Пази ги Великият Принцип на живота, който пази всички народи.
Има едно учение, което всеки народ държи в себе си, пази го, изпълнява го, без да знае някой. Евреите точно спазват закона на десятъка. Каквото спечелят, отделят 1/10 за Бога. От хиляди години те пазят този закон. Имат и други хубави неща."
"Българите лесно се настройват един срещу други. Имат много партии и всяка партия мисли, че милее повече за народа си от другите. Но те трябва да се сплотят и да изпълнят Божия закон. Щом стане въпрос за любов между хората, казват: духовенството да има грижата за това. Духовенството пък казва - нека всички хора да признаят нашата свята църква. Нищо! Нека хората поддържат и църквата, но кой създаде църквата? - Светиите създадоха църквата. Тези светии и днес остават свети, чисти, непорочни и имат любов към човечеството и Бога. Обаче има и такива светии днес, които не вървят в съгласие с Божиите закони."
"Аз съм ви събрал по няколко причини.
Първо, да образуваме една мощна вълна на Любов, която да обхване цялата земя и да събуди всички човеци на Земята.
Второ, да ви дам знание да станете в бъдеще проповедници на новата култура на шестата раса.
Трето, да ви подготвя да влезете в Бялото Братство. Вие сте ученици, но не сте от Бялото Братство. Аз изнасям грешките на хората, обаче учениците не трябва да правят това. Което е позволено на Учителя, не е позволено на учениците. Също така, което е позволено на богатия, не е позволено на бедния. Което е позволено на силния, не е позволено на слабия."
За себе си Учителят е казал:
"Кой ти е крив. Сам пожела и сам дойде да помагаш. Духовенството се бори с мен, няма защо да се боря. Едно време и евреите се бореха с Христа. Господ вижда всичко. Той има милиони очи, праща ангелите си.
В сравнение с това, което аз виждам, вие сте слепци.
Казвам: Ние трябва да придобием качествата на светлината - безкористие и качествата на водата - мекота. Аз наричам добрия човек вода, а човекът, който дава знание, наричам светлина. С тези връзки на щедрост и на знание вие ще бъдете братя на земята и братя на небето."
"Реалното в света е връзката с Бога. Работете, за да създадете нови навици във вас. За да си здрав, пожертвувай всичко за Бога."
"Защо Бог не ми помага? - Защото и ти не помагаш и не обичаш."
"Който е с Бога, не очаква никой да го обича. Искаш ли да се освободиш от смъртта, признай си погрешките."
"Всеки иска да се осигури, но вие сте осигурени веднъж. Защо втори път искате да се осигурявате? Това е циганска работа. Новото, което сега идва, то е краят на желязната епоха. Ще дойде златната епоха на светлината. И невъзможните работи ще станат възможни."
"Бог ви е дал безплатен билет за цялата Вселена, а вие се задоволявате само с един затвор от 4 стаи.
Бог не ви е пратил на Земята, за да носите на гърба си един мъж или една жена.
И като живеете, трябва да знаете защо живеете.
И като умирате, да знаете защо умирате. Да идеш обаче горе със сегашните си разбирания, е невъзможно. Оттам трябва да дойде една душа, която те обича, за да те изтегли горе. Сам никой не отива горе.
Днес ученици са нужни, защото голяма е жетвата.
На всички ви пожелавам да бъдете като Христа и когато влизате в салона, да не виждате, че има много хора, но да виждате само Христа."
"Аз себе си не съм проповядвал и не съм проявил нито една милионна част от това, което съм.
Съдбата от домът Господен ще почне, от вас ще почне.
Славянин е онзи, който върши волята Божия. Близко е времето. Мнозина се смятат за религиозни и чакат да отидат в рая. Но само ако ученикът учи, минава в по-горен клас."
"Три езика има на небето - Любов, Мъдрост и Истина!"
"Най-голямата беда е да живееш в себе си. Ще ви се дадат трудни задачи."
"Слънцето не грее само за един човек."
"Прережете паяжините, в които сте се оплели."
"Не търси щастието си нито в мъж, нито в жена."
"Пазете се от животинското си естество."
"Ученикът да учи, а не да критикува."
"Каже ли ти някой, че си умен, добър, красив, млад, че те обича, че не може без тебе - това са капани. Кажат ли ти, защо правиш добро и защо даваш от своите блага - това е капан. Царството Божие приема само хора с мазоли на ръцете."
"Един министър дал угощение и всички занесли подаръци. Сложили ги на масата и ги покрили. Когато обаче вдигнали плата, какво видели? - Скъсани цървули, скъсани дрехи и шапки. Също и вие отивате на угощение при Бога, но там ще намерите вашите скъсани парцали. Давайте от най- хубавото."
"Ако обичаш е Божествено, а те да те обичат, е човешко.
"Благодарете за това, което днес ви се дава, а за утре не мислете."
"Аз съм пътят, истината и животът. И каквото направите сега в този живот, то ще е. Само ученикът учи, а другите се забавляват. Не е важно, че грешите, но защо допущате и защо не поправяте."
"В астралния свят има много капани."
"Ученикът трябва да има доблест да говори право /истината/."
"Бог се проявява в душата на човека."
"Търпеливият човек от нищо не се смущава."
"За онзи свят на митницата ще ви вземат всичко."
"Не чакайте Христос да се жертвува пак за вас."
"Двата последни университета, които трябва да свършите, са университетът на душата и този на Духът. И те са последните инстанции, през които човек трябва да мине."
Хората мислят за общественото мнение, а не за мнението на Господа."
"Срамът е на място, само ако е преграда за греха. Праведният човек не се срамува, защото той се е издигнал над него."
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...