Jump to content

38. "ЧЕМ ХУЖЕ, БОЛЬШЕ ЛУЧШЕ"


Recommended Posts

38. "ЧЕМ ХУЖЕ, БОЛЬШЕ ЛУЧШЕ"

С това изказване на Учителя при една среща с Него, Той искаше символично да ми довери една голяма тайна. И затова, казаното в тези думи трябваше да се разбира в неговия обикновен прост философски смисъл. Не, в смисъла, който е вложен от неговите автори и идеолози, а някак иносказателно, защото вътре в него беше вложено от Учителя нещо много по-важно и съществено за момента, което Учителят не казваше направо.
Езикът беше символичен и трябваше да се разбере така, както Учителят искаше и аз мисля, че разбрах и изтълкувах тогава добре това.
Аз няма да обяснявам значението на тези думи и смисъла, който Учителят беше вложил в тях. Тук аз искам само да хроникирам случая, но няма да го обяснявам, защото ще си изгуби силата и значението. След доста време аз разбрах, че правилно съм схванал тези думи на Учителя, защото те бяха реализирани, но смисълът и значението им беше друго. Освен това разбрах, че това духовно изказване може да се направи само от един Велик Учител, като нашия. И затова аз приключвам този на вид дребен факт с думите: "Учителю, благодаря Ти! Поклон пред Твоето небесно изявление, което е неизразимо и все пак ТИ намираш изрази, за да го направиш достояние и разбираемо за нас. Заслужаваме ли ние това? - Мисля, че не! Но по Твоя милост и благодат, Ти много пъти ни удостояваш със Своята Любов, Светлина, Доверие и Благоволение. Благодаря Ти!"
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...