Jump to content

42. УЧИТЕЛЯТ В ЖИВОТА, СЪДБАТА И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД


Recommended Posts

42. УЧИТЕЛЯТ В ЖИВОТА, СЪДБАТА И ИСТОРИЯТА

НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Някои измежду нашия народ, без да познават добре нещата, дават някои определения и имена на Учителя, които са неверни, наивни и смешни. В такава грешка изпадат някога и някои учени, философи и напреднали,
Други в глупостта си отиват дотам, че в безсилието си стават враждебни и се опитват да представят Учителя такъв, какъвто не е и даже да му прикачват епитети, а не виждат че с това стават жалки и смешни. При все това, Той стои, гледа, мълчи и сякаш нищо не го засяга. Трябва обаче да се знае и да се запомни добре, че всеки, който иска да се бори с Великото, Божественото, на което Учителят е изразител, прилича на комар, който плюе Монблан, а освен това той ще пострада от собствените си стрели, които отправя по Негов адрес.
Някои искат да го причислят към фашистите, а други към антифашистите. Той не може да бъде причислен към тях, защото Той не може да бъде нито фашист, нито антифашист, демократ, прогресивен и други човешки измислици, защото е над всички и е вън от всякоопределение и наименование.
Учителят не може да бъде причислен към учените, защото е над всяка човешка наука и знание.
Той не е българин, защото е над всяка национална принадлежност и е баща на цялото човечество.
Той не принадлежи на никоя религия, защото е над тях и е създател и носител на Божията Любов в света през цялата вечност.
Не може да се нарече и философ, защото е творец и изразител на Божествения живот на земята.
След всичко казано до тук, нека видим бегло какви са Неговите заслуги към българския народ, според свидетелството на някои Негови последователи, очевидци, незаинтересовани, безпристрастни и истински добри хора.
Ако Той е помогнал и улеснил някога българския народ, това не е от предпочитание или пристрастие, а затова, че от Слънцето може да се ползува само този, който може и желае това.
Ето какво казва една сестра за Учителя: "Учителят винаги казва истината и то свещената истина. Това трябва добре да се помни. Аз съм от 22 години при Него в братството и никога досега не е имало случай Той да каже нещо, което да не е станало. Макар че първоначално ние мислехме, че това е невероятно. През 1912 година Той каза братята да отидат на война, защото тази война е за освобождение и така е!
Той каза, че в 1913 година, ще дойде нещастие за България и така стана. Предупреди, че иде голяма Общоевропейска война, обаче ние и на които Той казваше това, не вярвахме.
Предупреди, че България трябва да бъде неутрална в Първата общоевропейска война и ако не можем да сторим това и не вземем страната на Англия, ще загуби България войната.
В 1916 г. през месец декември предупреди цар Фердинанд да се откаже от войната и да сключи мир отделно, защото войната ще бъде загубена за Германия. Обаче това беше сметнато за безумие и го пратиха на заточение във Варна. Тогава Той каза: "Както постъпват с мене, така ще постъпят и с тях." Дойде Добро поле, Германия пропадна. На България наложиха 2.500.000 лева контрибуция, а Фердинанд и Радославов ги изпратиха в изгнание.
В 1913 г. румъните дойдоха до Враждебна край София, но в София не влязоха.
Въпреки жаждата за отмъщение на гърци и сърби да влязат в България, в края на 1913 година това не им се отдаде и в другата европейска война в края на 1918 също не им се отдаде.
Понеже Англия, Франция и Русия извършиха неправда спрямо европейските народи и спрямо България, те бяха наказани за това. Монархизмът в Русия изчезна. Русия впоследствие преживя страхотна гражданска война, а във Втората световна война 1941-1945 г. изнесе най-жестоката война, каквато историята дотогава познаваше против нашествието на Запад.
Франция беше поразена в 1940 г. и остана подтисната от хитлеристкото нашествие. Англия също загуби колониите си и беше жестоко бомбардирана и опустошена от германската авиация. Тя загуби своето световно могъщество на велика сила.
Почти всички народи в Европа повече или по-малко пострадаха от Втората световна война.
България единствена не стана театър на военни действия и се опази от пожара на войната.
Учителят каза България да не влиза във война със Съветския съюз и така стана. Последствията са известни.
Той каза: "България да не отваря война на Англия и Америка!" Не послушаха, а последствията и от това са известни.
По Негово напътствие България трябваше да поддържа добри отношения с всички велики сили и да пази техните интереси.
Той каза: "България да не окупира старите територии на гърци и сърби в периода 1941-1944 година."
Учителят каза, че 1943 година е фатална за цар Борис и така стана.
Много по-рано той каза за Втората световна война, че България ще се намеси във войната в последното действие на същата, но не каза към коя страна. И така стана.
Още много други неща Учителят е казал и направил не само за България, а за всички народи и в бъдеще ще се разкрият още много неизвестни неща и тогава ще се види и разбере кой е Учителят и какви са били Неговите възможности.
Разбира се, че всички хора и народи, без разлика на религия и национална принадлежност, и на политически убеждения, могат да се ползуват от Неговата светлина и Любов, но трябва те сами да пожелаят това. Учителят не прилага насилие, нито за добро, нито за зло. Оставя всеки сам да носи последствията на своите постъпки. Той е баща, справедлив и безпристрастен към всички.
"Във всичко може да ме упрекнат - казва Учителят, но само в едно не могат - в пристрастие и користолюбие."
Нека тия мои редове бъдат една малка признателност към Него за всичкото добро, което Той ми е направил, лично на мен, а и на другите мои братя от България и другаде!
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...