Jump to content

"ИЗГРЕВЪТ" В ИНТЕРНЕТ


Recommended Posts

"ИЗГРЕВЪТ" В ИНТЕРНЕТ

Вергилий Кръстев

Преди 10 дни ми съобщиха, че цели 13 тома на „Изгревът" са сканирани и са качени на Интернет-страница от една жена.
Целият се разтреперих. Това не бе кражба, а престъпление. Нямах време да се съдя. Предадох я на Онзи, Който ръководи „Изгревът", Той да я съди. Неговата съдба и съд са жестоки. Те нямат представа от този огън, който гори в „Изгревът"! Ще си опитат.
Казаха ми, че друг е качил 3 тома от „Изгревът" на негова страница в Интернет
Също се ядосах, но го предадох на Небесния съд. Ще си отговарят за това. Няма да им се размине.
Целта им е да разрушат цялата верига от поредицата на „Изгревът", за да може да изтече оттам Космическия ток и енергията, която протича в него. Това искат, но не могат да го направят. А защо? Защото този Космически ток преминава от автор в автор, и ги свързва във верига. И който иска да разруши тази верига, ще има да носи последствията си първо от тези автори. Ще си го проверят.
Бях решил да приключа с тези думи, но се наложи да обобщя всичко в следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Поредицата "Изгревът" от том I до том XXIV е резултат на труд от 50 човешки години.
 
2. На всеки том на страница 2 има отпечатана възбрана срещу присвоявания за издаване на пиратски издания.
 
3. Без мое разрешение цялата поредица на "Изгревът" от том I -XXIV е качен на чужда интернет страница, привидно да се разпространява. А това се прави да се опорочи, да се изопачи и промени първоначалната идея.
 
4. Това е нарушение и отнемане на авторските ми права като съставител и издател на "Житен клас" за да бъда отстранен. А закононарушителите трябва да отговарят където трябва.
 
5. Това е кражба, лъжа и измама! И предателство пред "Изгревът" и на всички участници в него с техните материали, спомени и приложените събрани от мен снимки. И престъпление пред моя труд!
 
6. Целта е да бъда отстранен, за да бъде откраднат "Изгревът", за да бъде впоследствие разрушен.
 
Духът на Съзиданието е вложен в него, а Духът на Разрушението действува, чрез грабителите. От вчера, днес и утре!
 
7. За мен тези човеци са злосторници, за което ги предавам на Съд пред ОНЗИ, който ръководи и е създал "Изгревът".
 
8. А кой е този ОНЗИ, който ръководи, създава и накрая реализира, за да излезнат отпечатани 25 тома на "Изгревът"?
 
9. За него виж "Изгревът", том XXIV, с. 476-477.
 
Прочети и се определи кому да служиш!
 
10. Главнокомандуващият на поредицата "Изгревът" е Един и той взима решенията!

От съставителят на "Изгревът"

д-р Вергилий Кръстев

1 юни 2011 г., 21.30 ч., София

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...