Jump to content

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XVI


Recommended Posts

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XVI

 

tom160612.jpg

Кръщелно свидетелство на Пею Ганев

 

tom160616.jpg

Лична карта на Пеню Ганев като запасен младши подофицер

 

tom160620.jpg

Препис-извлечение от акта за женитба на Каменка Несторова и Пеню Ганев, сключили граждански брак на 14.I.1949 г

 

tom160621.jpg

Свидетелство на Каменка Несторова за учителска правоспособност в народни първоначални училища от 1943 г.

 

tom160876.jpg

Снимка 1. Учителят на Рила - 1.VIII.1932 год.

 

tom160877.jpg

Снимка 2. Учителят на Рила - 1.VIII.1932 год.

 

tom160878.jpg

Снимка 3. Учителят пред второто езеро „Елбур", Рила - 22.VIII.1931 год.

 

tom160879.jpg

Снимка 4. Учителят на скалата при второто езеро „Елбур", Рила - 22.VIII.1931 год.

 

tom160880.jpg

Снимка 5. Учителят при второто езеро „Елбур" на Рила - 22.VIII1931 год.

 

tom160881.jpg

Снимка 6. Учителят при скалата с котвата и извора „Ръцете които дават" на Рила - 22.VIII.1931 год.

 

tom160882.jpg

Снимка 7. Учителят пред извора „Ръцете които дават" на Рила -22.VIII.1931 год.

 

tom160883.jpg

Снимка 8. Учителят пред второто езеро „Елбур" - в дъното е палатковия лагер - 30.VII.1931 год.

 

tom160885.jpg

Снимка 9. Учителят при второто езеро „ Елбур" - вдясно, част от палатковия лагер.

 

tom160886.jpg

Снимка 10. Учителят при шестото езеро „Сърцето"- 1932 год

 

tom160887.jpg

Снимка 11. Пеню Ганев седнал, вляво, с Учителя на Рила.

Седнали: 1. Пеню Ганев; 2. Катя Грива; 3. Учителят; 4. Неделчо Попов; 5. Мария Савова. Прави: 6. Асен Арнаудов; 7. Теофана Савова.

 

tom160888.jpg

Снимка 12. Пеню Ганев над Учителя, Рила - 1.VIII 1932 год.

Седнали: 1. Дора Карастоянова; 2, Йордан Савов; 3. Учителят; 4... 5. Олга Славчева. Прави: 6. Райна Христова (шивачка); 7 Пеню Ганев; 8. Димитър Цеков. Седнали втори ред до Учителя: 9. Драган Попов; 10. Здравка Попова (съпрузи). Дата: 1.VШ.1932 год.

 

tom160889.jpg

Снимка 13. Пеню Ганев над Учителя, на Рила при бялата маса - 19.VIII.1939 год.

Прави: 1. Тодор Стоименов; 2. Пеню Ганев; 3. Кръстина Петрова (съпруга на Начо Петров); 4. Начо Петров. Седнали: 5. Учителят; 6, Марийка - внучка на Тодор Стоименов.

 

tom160890.jpg

Снимка 14. Пеню Ганев пред нозете на Учителя – 23.VІІІ.1938 год.

Седнали: 1. Маргарита Мечева; 2. Пеню Ганев; 3. Сийка Динова; 4, Димитрина Атанасова. Прави: 5. Анка Каназирева; 6. Севда Николова; 7. Учителят; 8. Анна Динова; 9. М. Маргаритова - лекар; 10, Славчо Печеников-Славянски. Дата: 23.VІІІ.1938 год.

 

tom160891.jpg

Снимка 15. Пеню ГанеВ, вдясно, в разгоВор с Учителя

Учителят; 2...; 3. Д-р Жеков; 4, Стефана Грива (сестра на Димитър Грива); 5. Пеню Ганев.

 

tom160892.jpg

Снимка 16. Пеню Ганев над Учителя - 5 VIII.1931 год.

Седнали: 1. Стоянка Илиева; 2. Наталия Чакова; 3. Теофана Савова; 4. Учителят; 5. Крум Няголов; 6, Йордан Савов. Прави: 7. Мария Савова; 8. Пеню Ганев; 9. Иван Кисьов. Дата: 5.VІІІ.1931 год. На екскурзия до Калинините върхове - за гъби при Пазар-дере.

 

tom160893.jpg

Снимка 17. Учителят на екскурзия за гъби, до Пазар-дере, на фона на Калиновите върхове - 5.VIII.1931 год.

 

tom160894.jpg

Снимка 18. При извора „Махабур" с Учителя, на фона на второто и третото езеро - Пеню Ганев до Учителя - 13.VIII.1931 год.

На екскурзия до новата чешма - изворът Махабур, с фон второто и третото езера. Дата: 13.VIII.1931 год. Първи ред седнали: 1...; 2...; 3. Тодор Абаджиев. Втори ред седнали: 4...; 5. Боян Боев; 6...; 7...; Прави: 8...; 9...; 10. Пеню Ганев; 11. Учителят, 12...; 13...; Последен ред: 14...; 15...; 16...; 17. Елена Хаджи Григорова; 18. Иван Кисьов. 19...

 

tom160895.jpg

Снимка 19. При извора „Махабур" с Учителя - Пеню Ганев, горе, разкрачен, с елече - 14.VIII.1931 год.

Изпращане на Учителя заедно с братя и сестри за София след завършване на лагера, на 14.VІІІ.1931 год. при новата чешма „Изворът Махабур".

Седнали: 1...; 2. Иван Кисьов; 3...; 4. Васил Константинов; 5. Никола Нанков; 6. Учителят; 7. Митко Сотиров; 8. Катя Зяпкова; 9...; 10. Елена Хаджи Григорова; 9...; 10 ; Втори ред: Между № 2. и № 3, е Михаил Иванов. Над № 4 е Георги Радев. Над № 7 е Георги Константинов, Вдясно 3-ти ред: Георги Тахчиев, Михаил Стоицев, Ганка Парлапанова, Мария Златева, а накрая с препасания колан е Олга Славчева.

 

tom160896.jpg

Снимка 20. Георги Радев, Георги Константинов, Пеню Ганев при извора „Махабур" до петото езеро.

 

tom160897.jpg

Снимка 21. При скакавица с - Пеню Ганев е вдясно.

На път за х. Скакавица. Отпред седнали: 1. Михаил Стоицев; 2. Георги Тахчиев; 3. Боян Боев; 4. Над него е Иван Кисьов. В средата: Учителят, Никола Нанков, Георги Радев. Най-отдясно е Пеню Ганев.

 

tom160898.jpg

Снимка 22. С Учителя при „Моста на будалите”

С Учителя при „Моста на будалите". Виж съответния разказ на Пеню Ганев на стр. 74 (от оригинала и стр. 71 тук)

 

 

tom160899.jpg

Снимка 23. С Учителя при „Моста на будалите”

 

tom160900.jpg

Снимка 24. Чам Кория, на екскурзия за Мусала - третият е Пеню Ганев - 13.VII.1924 год.

Екскурзия на Мусала на 13.VII.1924 год. 1. Бахчеванова; 2. Михаил Влаевски; 3. Пеню Ганев; 4. Елена Андреева; 5. Антоний ...; 6. Пенка Влаевска; 7. Борис Николов шие с шило обувката на някого.

 

tom160901.jpg

Снимка 25. Чам Кория, на екскурзия за Мусала с приятели - третият е Пеню Ганев - 13.VII.1924 год.

Същата екскурзия със същите лица. 13.VII.1924 год.

 

tom160902.jpg

Снимка 26. Младежката група на Изгрева - вдясно е Пеню Ганев.

Младежката група на Изгрева. Седнали: 1. Руси Петров; 2. Георги Тахчиев; 3. Николай Шиваров; 4. Борис Николов; 5. Елиезер Коен; 6. Георги Радев; 7. Пеню Ганев. Прави: Стефан Дойнов - брат на Борис Николов, Васко Искренов - фотографът. Най-отпред е Верка Куртева.

 

tom160903.jpg

Снимка 27. Младежката група на Изгрева - в средата е Пеню Ганев.

 

tom160904.jpg

Снимка 28. Пеню Ганев на първото езеро „Махарзи”.

 

tom160905.jpg

Снимка 29. Пеню Ганев пред палатковия лагер при второто езеро „Елбур" - 1932 год.

Пеню Ганев вдясно пред палатковия лагер, 1932 год. На брега на езерото, голямата квадратна палатка в средата е палатката на Учителя.

 

tom160906.jpg

Снимка 30. Пеню Ганев пред палатковия лагер при второто езеро „Елбур" - 1932 год.

Пеню Ганев пред палатковия лагер. Вляво, на брега на езерото е палатката на Учителя с белия навес, пред нея - приятели при Учителя.

Link to comment
Share on other sites

tom160907.jpg

Снимка 31. Палатковия лагер при „Елбур" - 1932 год.

Палатковият лагер през 1932 год. при второто езеро. На брега на езерото е палатката на Учителя, с вдигнатия покрив. Отпред: Жечо Панайотов, Веска Панайотова и майката на Жечо - сестра Руска Жекова.

 

tom160908.jpg

Снимка 32. Пеню Ганев пред второто езеро „Елбур".

 

tom160909.jpg

Снимка 33. Пеню ГанеВ пред второто езеро „Елбур" и палатковия лагер - 1932 год.

 

tom160910.jpg

Снимка 34. Пеню Ганев пред второто езеро „Елбур" и палатковия лагер.

 

tom160911.jpg

Снимка 35. Пеню Ганев с приятели при второто езеро „Елбур" пред палатковия лагер.

 

tom160912.jpg

Снимка 36. Пеню Ганев пред третото езеро „Балдер-Дару".

 

tom160913.jpg

Снимка 37. Пеню Ганев, вдясно, с братя и сестри.

Първи ред седнали: 1...; 2. Амалия Вайланд от Латвия; 3...; 4. Михаил Иванов; Втори ред стоящи: 1...; 2...; 3. Стоянка Илиева - седнала; 4...; 5...; 6... ; 7...; 8. Тереза Керемидчиева; 9. Олимпия Янкова. 10. Пеню Ганев. 11. Анна Мазурс от Латвия. Трети ред: 12....; 13. Елена Хаджи Григорова; 14....; 15. Михаил Стоицев.

 

tom160914.jpg

Снимка 38. Пеню Ганев с Учителя пред езерото Бъбрека – „Махабур” – 1937 год.

С Учителя пред езерото Бъбрека - „Махабур" през 1937 год. Над Учителя са Николина Балтова и Дора Карастоянова (с белата шапка). По средата е Боян Боев с бялата рубашка. Първи ред седнали: 1. Бертоли; 2. Тодор Стоименов; 3. Катя Грива; 4...; 5...; 6...; 7. Учителят; 8. Петър Пампоров. 9...; 10. Стефана Грива; 11...; 12...; 13. Йордан Савов; 14. Елиезер Коен - най-отпред, Пеню Ганев е най-отдясно, прав - горе.

 

tom160915.jpg

Снимка 39. Пеню Ганев с приятели при езерото Близнаци - 1931 год.

Пеню Ганев пред езерото „Близнаците". Седнали: 1. Донка Спиридонова; 2. Петър Арабаджиев. 3. Елена Хаджи Григорова; 4...; Седнали втори ред: 5. Минко Тонев; 6. Боян Боев. Прави: 7. Пеню Ганев; 8. Георги Тахчиев. 9...; 10. Георги Радев. 11. Димитър Цеков.

 

tom160916.jpg

Снимка 40. Салонът на Изгрева - София.

 

tom160917.jpg

Снимка 41. Учителят пред приемната с разцъфналите кремове.

 

tom160918.jpg

Снимка 42. Приемната на Учителя с разцъфналите кремове.

 

tom160919.jpg

Снимка 43. Елена хаджи Григорова пред приемната на Учителя в първите години.

 

tom160920.jpg

Снимка 44. Музикантите и Учителя на поляната на Изгрева - Пеню Ганев вдясно.

Музиканти на поляната на Изгрева. 1. Отляво с кларинета е Йордан (Данко) Симеонов. 2. По средата се виждат главите на Гагшлей Величков и Симеон Симеонов. 3. Вдясно е Пеню Ганев. 4. Най-отдясно е Учителят.

 

tom160921.jpg

Снимка 45. Музиканти свирят Паневритмия на Изгрева - 1936 год. - Пеню Ганев вляво.

Музиканти свирят на Паневритмия на Изгрева. 1. Пеню Ганев между два дирека; 2. Симеон Симеонов; 3. Катя Грива; 4. Ангел Вълков; 5. Галилей Величков в гръб с шлифера; 6. Пенка Михайлова; 7...; Отпред диригентът е Матей Калудов - бивш военен капелмайстор.

 

tom160922.jpg

Снимка 46 а,б. Учителят играе Паневритмия на Изгрева - Пеню Ганев, вдясно, свири на цигулка.

а) Учителят играе Паневритмия. В дъното до стълба са музикантите и диригентът с бялата коса - Матей Калудов. С гръб е Пеню Ганев.

б) Учителят е вляво. Отдясно се вижда гърбом Пеню Ганев. По средата е стълбът с лампите.

 

tom160925.jpg

Снимка 47. Учителят играе Паневритмия на Изгрева.

Учителят играе упражнението „Красота" от Паневритмията. На единия крак се пружинира, този, който държи тялото, а другият крак, десният, е във въздуха.

 

tom160924.jpg

Снимка 48. Паневритмия на второто езеро „Елбур", Рила - 19.VII.1939 год.

Паневритмия на второто езеро - Елбур. В средата са камъните на огнището за лагерния огън вечер, Учителят е в средата, вдясно е „Спиралата с охлюва", върху която е сложена шапката на Учителя. Дата: 19.VІІ.1939 год.

 

tom160926.jpg

Снимка 49. Учителят играе Паневритмия при второто езеро - Пеню Гаиев, отдясно, свири на цигулка.

Учителят играе „Паневритмия" при второто езеро. Вляво свирят: Ангел Вълков, до него - Кирил Икономов, а отдясно е Пеню Ганев.

 

tom160927.jpg

Снимка 50. Учителят играе Паневритмия при второто езеро, Рила.

Учителят играе Паневритмия при второто езеро. Отляво е Ангел Вълков, пред него е китаристка. След това е Кирил Икономов, а най-отдясно е Пеню Ганев.

 

tom160930.jpg

Снимка 51. Паневритмия на третото езеро „Балдер-Дару", Рила - 1932 год.

 

tom160929.jpg

Снимка 52. Пеню Ганев с музикантите свирят на Паневритмия на третото езеро, Рила.

Учителят играе Паневритмия при третото езеро - Балдер-Дару. 1. С китарата е Верка Куртева; 2. Ангел Вълков в бяло; 3. Петър Манев - астролог; 4. Пеню Ганев; 5. Учителят; 6...; 7. Руженка Кисьова; 8. Цанка Екимова; 9. Петър Камбуров; 10. Кирил Икономов с бялата шапка.

 

tom160931.jpg

Снимка 53. Пеню Ганев с музикантите свирят на Паневритмия на третото езеро.

Паневритмия при третото езеро - Балдер-Дару и музикантите. 1. Верка Куртева с китарата. 2. Петър Манев; 3. Ангел Вълков; 4. Пеню Ганев; 5...; 6. Руженка Кисьова; 7. Цанка Екимова; 8. Кирил Икономов; 9. Петър Камбуров; 10...; 11. Учителят; 12. Филип Стоицев.

 

tom160932.jpg

Снимка 54. Пеню Ганев с музикантите свирят на Паневритмия на третото езеро.

Учителят играе Паневритмия на третото езеро. 1. Верка Куртева - с китарата; 2. Петър Манев; 3. Ангел Вълков; 4. Кирил Икономов с бялата шапка; 5. Пеню Ганев; 6. Цанка Екимова.

 

tom160933.jpg

Снимка 55. Пеню Ганев свири на Паневритмия

 

tom160934.jpg

Снимка 56. Пеню Ганев с музикантите разговарят с Учителя след Паневритмия.

Разговор след Паневритмия на третото езеро. 1. Пеню Ганев; 2. Кирил Икономов. 3. Катя Грива - с плитката; 4. Цанка Екимова; 5. Галилей Величков; 6. Учителят; 7. Таня Камбурова - дъщеря на Марин Камбуров и съпруга на Кирил Икономов.

 

tom160935.jpg

Снимка 57. След Паневритмия, разговор с музикантите.

Разговор след Паневритмия на третото езеро. 1...; 2. Таня Камбурова-Икономова - гърбом; 3. Учителят; 4. Галилей Величков - гърбом, със светлото яке; 5. Катя Грива - с бялата шапка; 6. Кирил Икономов; 7. Част от главата на Пеню Ганев; 8. Цанка Екимова с лице към фотообектива; 9. Петър Манев; 10...; 11. Симеон Симеонов.

 

tom160936.jpg

Снимка 58. Пеню Ганев с музикантите в разговор с Учителя след Паневритмия.

Разговор с Учителя след Паневритмия с музикантите. 1. Симеон Симеонов; 2. Галилей Величков; 3. Учителят; 4. Филип Стоицев - гърбом, с презрамките; 5. Главата с плитката е на Катя Грива; 6...; 7. Димитър Грива; 8. Кирил Икономов; 9. Пеню Ганев; 10...

 

tom160937.jpg

Снимка 59. Гимнастически упражнения под върха „Харамията" - „Харно ми е" - Пеню Ганев, вдясно - 26.VII.1932 год.

Гимнастически упражнения на поляната над Езерото на Чистотата и под връх Харамията. Учителят нарича този връх „Харно ми е". 1. Елиезер Коен; 2. Стефан Дойнов; 3. Пеню Ганев. Дата: 26.VІІ.1932 гад.

 

tom160938.jpg

Снимка 60 а,б. Учителят играе Паневритмия на поляната под връх „Харно ми е".

 

tom160939.jpg

Снимка 61. Паневритмия на поляната под връх „Харно ми е".

Паневритмия на полянката под връх „Харно ми е" (Харамията). Води с бялата шапка - Писинова; 2. Чужденка от Латвия; 3. Наталия Чакова с тъмната рокля; 4. Буча Бехар с бялата шапка без периферия; 5. Петра Шилингозова - с бяла шапка и бяла блуза; 6. Пенка Кънева - с широкополата шапка.

 

tom160940.jpg

Снимка 62. Паневритмия на поляната над „Езерото на Чистотата

Link to comment
Share on other sites

tom160941.jpg

Снимка 63. След Паневритмия на полянката - отляво е Учителят, а отдясно и напред е Пеню Ганев.

 

tom160942.jpg

Снимка 64 за,б,в, г. Пеню Ганев в различни моменти от житейски си път.

 

tom160943.jpg

Снимка 65. Пеню Ганев.

 

tom160944.jpg

Снимка 66. Исусовата проповедница Кортеза Стефанова - пред откритото от нея аязмо в Борисовград.

 

tom160945.jpg

Снимка 67. Пеню Ганев.

 

tom160946.jpg

Снимка 68. Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев пред училището в село Равна, Царибродско - 1932 год.

 

tom160948.jpg

Снимка 69. Пеню Ганев с учениците си.

 

tom160947.jpg

Снимка 70 а, б. Пеню Ганев с учениците си.

 

tom160949.jpg

Снимка 71. Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев с учениците си в село Равна, местността „Дупките", на 11 май 1931 год, деня на св. св. Кирил и Методий.

 

tom160950.jpg

Снимка 72. Пеню Ганев на учителска конференция - седнал, вдясно.

 

tom160952.jpg

Снимка 73. Учителски летен курс по пеене в София - Пеню е седнал вдясно.

 

tom160951.jpg

Снимка 74. Елена хаджи Григорова - 12.VII.1934 год.

 

tom160955.jpg

Снимка 75. Пеню Ганев и Елена хаджи Григорова - 1931 год.

 

tom160954.jpg

Снимка 76. Пеню Ганев и Елена хаджи Григорова - 1931 год.

 

tom160956.jpg

Снимка 77. Елена хаджки Григорова и Пеню Ганев на Рила.

 

tom160957.jpg

Снимка 78. Пеню Ганев, прав, Елена хаджи Григорова, Катя Грива, Ангел Янушев и Коста Гнатюк, лютиер - 7.IV.1942 год.

 

tom160958.jpg

Снимка 79. Елена хаджи Григорова, Катя Грива, Коста Гнатюк, Ангел Янушев и Пеню Ганев, прав.

 

tom160959.jpg

Снимка 80 а. Пеню Ганев запасен войник, в средата с каската.

Снимка 80 б. Пеню Ганев запасен войник, вдясно с обикновена военна униформа.

 

tom160960.jpg

Снимка 81. Бащата на Пеню Ганев, отбелязан с кръгче - Ганю Бобев Пенев.

Заграденото с колелце лице, седнало на масата, е бащата на Пеню Ганев, назоваем Ганю Бобев Пенев. Снимката е направена пред кафенето на Христо Сташев Керанаджията в село Водица, Поповско.

 

tom160961.jpg

Снимка 82. Помен за заминаването на родоначалника Ганю Бобев Пенев портрета е на бащата на Пеню.

Помен за заминаването от този свят на Ганю Бобев Пенев, баща на Пеню Ганев, с целия род, държащи портрета на родоначалника Ганю.

 

tom160962.jpg

Снимка 83. Къщата на Пеню Ганев на Изгрева.

 

tom160963.jpg

Снимка 84. Сватбена снимка на Каменка и Пеню Ганев - 14.1.1949 год.

 

tom160965.jpg

Снимка 85. Сватбена снимка на Каменка и Пеню Ганев с кумовете Браткови - 14.І.1949 год.

 

tom160964.jpg

Снимка 86. Каменка Коцева Несторова - съпругата на Пеню Ганев.

 

tom160966.jpg

Снимка 87. Каменка, като учителка, със своите ученици, с червени пионерски връзки и ученически престилки.

 

tom160967.jpg

Снимка 88 а). Пеню Ганев с трите си деца, майката на Каменка и съпругата си Каменка.

Снимка 88 б). Пеню Ганев с трите си деца.

 

tom160969.jpg

Снимка 89 а. Каменка Несторова

Снимка 89 б. Елена Ганева

Снимка 89 в. Петър Ганев

Снимка 89 г. Иванка Ганева, по мъж Ненкова

 

tom160968.jpg

Снимка 90. Синът на Пеню, Петър Ганев, свири на Салоните на Рила 16.VIII.1962 год.

 

tom160971.jpg

Снимка 91. Петър Ганев и съпругата Божанка свирят в Айтос - градината.

 

tom160970.jpg

Снимка 92. Пеню Ганев пее.

 

tom160973.jpg

Снимка 93. Пеню Ганев свири.

 

tom160974.jpg

Снимка 94. Пеню Ганев свири.

 

tom160975.jpg

Снимка 95 а, б. Пеню Ганев пее и свири.

 

tom160976.jpg

Снимка 96. Пеню Ганев пее.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...