Jump to content

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XIX


Recommended Posts

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XIX

 

190948.jpg

Снимка № 1. Учителят Петър Дънов

 

190949.jpg

Снимка № 2. Учителят Петър Дънов

 

190950.jpg

Снимка № 3. Учителят Петър Дънов

 

190951.jpg

Снимка № 4. Учителят Петър Дънов

 

190952.jpg

Снимка № 5. Учителят Петър Дънов

 

190953.jpg

Снимка № 6. Учителят Петър Дънов

 

190954.jpg

Снимка № 7.

Сн. 7 б). Методи Константинов - в зряла възраст.

Сн. 7 а). Методи Константинов - като младеж.

 

190955.jpg

Снимка № 8. Методи Константинов.

 

190956.jpg

Снимка № 9. Методи Константинов и Учителят Петър Дънов.

 

190957.jpg

Снимка № 10.

а). Методи Константинов (с меката шапка) и Учителят Петър Дънов в с. Мърчаево.

б). Методи Константинов (с меката шапка) и Учителят Петър Дънов в с. Мърчаево.

1. Методи Константинов. 2. ……. 3. Учителят. 4. ……. 5. Димитрина Антонова. 6. Николина Балтова.

 

190958.jpg

Снимка № 11

а). Методи Методи Константинов на Рила - 1972 г.

б). Методи Константинов на Рила - 1972 г.

 

190959.jpg

Снимка № 12.

а). Методи Константинов, с българка от Франция, Янка Попова

б). Методи Константинов, с българка от Франция, Янка Попова

 

190960.jpg

Снимка № 13.

а). Методи Константинов, с българка от Франция на Рила - Салоните

б). Методи Константинов, с българка от Франция на Рила - Салоните

 

190961.jpg

Снимка № 14.

а). Методи Константинов, с българка от Франция на Рила

б). Методи Константинов, с българка от Франция на Рила

 

190962.jpg

Снимка № 15.

а). Борис Николов, Димитър Грива, Методи Константинов.

б). Димитър Грива и Методи Константинов.

 

190963.jpg

Снимка № 16.

а). Методи Константинов

б). Методи Константинов

 

190964.jpg

Снимка № 17.

а). Методи Константинов

б). Методи Константинов

 

190965.jpg

Снимка № 18.

а). Методи Константинов

б). Методи Константинов

 

190966.jpg

Снимка № 19.

а). Балтонът на Учителят и Методи Константинов

б). Балтонът на Учителят и Методи Константинов

 

190967.jpg

Снимка № 20. Николай Дойнов разказва

Снимка № 21. Николай Дойнов разказва

Снимка № 22. Николай Дойнов разказва

Снимка № 23. Николай Дойнов разказва

 

190968.jpg

Снимка № 24. Николай Дойнов

Снимка № 25. Николай Дойнов

Снимка № 26. Николай Дойнов

Снимка № 27. Николай Дойнов

 

190969.jpg

Снимка № 28. Николай Дойнов

Снимка № 29. Николай Дойнов

Снимка № 30. Николай Дойнов

Снимка № 31. Николай Дойнов

 

190970.jpg

Снимка № 32. Вергилий Кръстев, Ина Дойнова, Николай Дойнов, крайният вдясно е Георги Петков (Жоро, Жиката) от гр. Габрово. За него виж в «Изгревът», том IX, стр. 775-779.

 

190971.jpg

Снимка № 33. Вергилий Кръстев, Ина Дойнова, Николай Дойнов, крайният вдясно е Георги Петков (Жоро, Жиката) от гр. Габрово. За него виж в «Изгревът», том IX, стр. 775-779.

 

 

190972.jpg

Снимка № 34. Вергилий Кръстев и Николай Дойнов, крайният вдясно е фотографът Данаил Жеков

 

 

190973.jpg

Снимка № 35. Вергилий Кръстев и Николай Дойнов

Link to comment
Share on other sites

190974.jpg

Снимка № 36. Петър Филипов - младеж

Снимка № 37. Петър Филипов - младеж

Снимка № 38. Петър Филипов - възрастен

Снимка № 39. Петър Филипов - възрастен

 

190975.jpg

Снимка № 40. Петър Филипов и Вергилий Кръстев - 1971 г. Подписана от Петър „Люби, учи, свободен бъди!”

 

190976.jpg

Снимка № 41. Вергилий Кръстев пред масата на Петър - 1971 г.

 

190977.jpg

Снимка № 42. На гости, на Петър Филипов -1971 г.

1. Пенка Краева. 2. Янка Иванова. 3. Петър Филипов. 4. Вергилий Крьстев. 5. момчето е Пламен Нойков. 6. Марийка Марашлиева. 7, Светозар Няголов.

 

190978.jpg

Снимка № 43. Пред извора на Петър Филипов.

1. Светозар Няголов. 2. Пенка Краева. 3. Вергилий Кръстев. 4. Петър Филипов. 5. Марийка Марашлиева, 6. Еленка Симова, 7. Янка Иванова. Седнали: 1. Пламен Нойков. 2. Антония Иванова

 

190979.jpg

Снимка № 44. Светозар Няголов - Рила, 1971 г.

 

190980.jpg

Снимка № 45. Светозар Няголов, Петър Филипов на обяд - Рила, 1969 г.

1. Светозар Няголов. 2. Петър Филипов. 3. Пламен Нойков. 4. Еленка Симова. 5. Донка Проданова (слугинята на генерал-адютант Алекси Стоянов). 6. Филип Нойков

 

190981.jpg

Снимка № 46.

a). Светозар Няголов на Рила

б). Светозар Няголов на Рила

 

190982.jpg

Снимка № 47.

a). Светозар Няголов на Рила

б). Светозар Няголов на Рила

 

190983.jpg

Снимка № 48. Елена Хаджи Григорова

 

190984.jpg

Снимка № 49. Елена Хаджи Григорова

 

190985.jpg

Снимка № 50. Крум Въжаров

Снимка № 51. Крум Въжаров

Снимка № 52. Крум Въжаров

Снимка № 53. Крум Въжаров

 

190986.jpg

Снимка № 54. Крум Въжаров

Снимка № 55. Крум Въжаров

Снимка № 56. Крум Въжаров

Снимка № 57. Крум Въжаров

 

190987.jpg

Снимка № 58. Крум Въжаров, Вергилий Кръстев

 

190988.jpg

Снимка № 59. Крум Въжаров, Вергилий Кръстев

 

190989.jpg

Снимка № 60. Крум Въжаров, с Учителя на Вада - 1937 г.

На хижа „Вада” - 1937 г. 1. Йордан Савов. 2. Боян Боев. 3. Петър Пампоров. 4. ……. 5. ……. 6. Кирчо-Львчето (Кирил Стоянов). 7. ……. 8. ……. 9. част от главата на Дядо Благо (Стоян Русев). 10. Славчо Печеников. 11. Иван Антонов. 12. Крум Въжаров. 13. Учителят, 14.-15.-16. Латвийки. 17. Савка Керемидчиева, с шапката.

 

190990.jpg

Снимка № 61. Учителят, Крум Въжаров и Бертоли -1937 г.

 

190991.jpg

Снимка № 62. Крум Въжаров, Учителя, Илия Узунов -1937 г.

 

190992.jpg

Снимка № 63. Крум Въжаров, Учителя, Илия Узунов - 1937 г.

Пред скалата при извора „Ръцете” - Рила 1. Учителят. 2. Пеню Ганев. 3. Крум Вьжаров. 4. ……. 5 . ……. 6. Теофана Савова

 

190993.jpg

Снимка № 64. Иван Антонов с приятели - Рила, 1937 г.

Снимка № 65. Иван Антонов и Влад Пашов, зад него, на Паневритмия - 1941 г.

 

190994.jpg

Снимка № 66. Иван Антонов с приятели на Витоша - 1957 г.

Снимка № 67. Иван Антонов със Стойна Кондарева белят картофи

 

190995.jpg

Снимка № 68. Иван Антонов

Снимка № 69. Тодор Ковачев

Снимка № 70. Благовест Жеков

Снимка № 71. Христо Христов

 

190996.jpg

Снимка № 72. Христо Христов и Благовест Жеков

Снимка № 73. Тодор Ковачев и Христо Христов

 

190997.jpg

Снимка № 74. Иван Антонов и Петранка

Снимка № 75. Иван Антонов и Петранка

 

190998.jpg

Снимка № 76. Иван Антонов и Благовест Жеков

Снимка № 77. Иван Антонов и Благовест Жеков

 

190999.jpg

Снимка № 78. Иван Антонов и Благовест Жеков

Снимка № 79. Иван Антонов броди по света

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...