Jump to content

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XXI


Recommended Posts

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XXI

 

210379.jpg

Писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г, плик

 

210380.jpg

Писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г, стр. 1.

 

210381.jpg

Писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г, стр. 2.

 

210382.jpg

Писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г, стр. 3.

 

210383.jpg

Писмо от Ангелина Радойкова до Стевка Стойчева, по-късно по мъж Няголова, от 29 септември 1915 г., плик

 

210384.jpg

Ангелина Радойкова до Стевка Стойчева, по-късно по мъж Няголова, от 29 септември 1915 г Последните 3 реда са от Любомир Лулчев

 

210527.jpg

Наряд от 16.8.1910 г., написан на два листа с еднакъв почерк, а отзад с почерка на Учителя е написан различен текст, отбелязан в точки 13 и 14.

13. Учи се на всяко търпение..., 1910 г.

Учи се на всяко търпение. Пренасяй мъчнотиите с радост, работи за Истината и ще направя да възрасте душата ти в мир и веселие. [Знаци.]

(Свещеният подпис)

14. Пази закона ми..., 1910 г.

Пази закона ми, осветявай името ми всякой ден в твоята душа, и аз ще ти дам живот и здраве на духът, да се радваш. [Знаци.]

(Свещеният подпис)

 

210547.jpg

Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 21.12.1913 г., стр. 1

 

210548.jpg

Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 21.12.1913 г., стр. 2

 

210553.jpg

Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 г до Величка и Кънчо Стойчеви, външна страна

 

210554.jpg

Покани от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 г. до Величка и Кънчо Стойчеви, вътрешна страна

 

210802.jpg

Сн. 1. Учителят Дънов, 1921 г.

Снимката е направена в гр. Русе през 1921 г. от фотографа Енчо Димитров. Тя е използвана за нападки, като е публикувана във вестник „Седмичен факел”, бр. 6, 3 март 1924 г., при статията „Новият Христос”.

Виж „Изгревът”, том XXI, стр. 70 (от оригинала, а тук стр. 69 – ГСК) (защитата на Лулчев, № 23), стр. 71 ÷ 73 (от оригинала, а тук стр. 70 ÷ 72 – ГСК).

210803.jpg

Сн. 2. Учителят Дънов, 1921 г.

 

210804.jpg

Сн. 3. Учителят Дънов пред бялото знаме. След побоя, 1936 г, Рила

 

210805.jpg

Сн. 4. Учителят Дънов пред бялото знаме. След побоя, 1936 г, Рила

 

210806.jpg

Сн. 5. Учителят Дънов пред масата, 1936 г., Рила

 

210807.jpg

Сн. 6. Учителят Дънов и Савка Кередмичиева, м. юли 1936 г., Рила

На гърба на снимката Савка Керемидчиева собственоръчно е написала: „м. юли 1936 г., Рила. На Галето (Галилей Величков). Тук имаш два върха големи и високи, много високи - Учителят и планината. Да ти бъдат за подкрепа. „Когато ме призовете, Аз ще ви се явя и ще ви помогна.” Амриха.”

210808.jpg

Сн. 7. Учителят Дънов с приятели, пред палатката си, 1936 г., Рила

 

210809.jpg

Сн. 8. Учителят Дънов пред палатката си, 1936 г., Рила

 

210810.jpg

Сн. 9. Учителят Дънов пред палатката си, 1936 г., Рила, с бялото знаме

Учителят пред бялото знаме, 1936 г. 1. Атанас Николов. 2. Васко Искренов - фотографът над Атанас. 3. Катя Зяпкова. 4. Паша Теодорова. 5. Елена Андреева. 6. Учителят. 7. Савка Керемидчиева. 8. Цанка Екимова. 9. Дора Карастоянова, 10. Мария Тодорова.

210811.jpg

Сн. 10. Учителят Дънов пред палатката си, 18 август 1939 г., Рила

 

210812.jpg

Сн. 11. Учителят Дънов пред палатката си, 1939 г., Рила

 

210813.jpg

Сн. 12. Учителят Дънов пред палатката си, 1939 г., Рила

 

210814.jpg

Сн. 13. Учителят Дънов - първата разходка след оздравяването до извора „Ръцете", 12 август 1936 г., Рила

Учителят Дънов, с бялата плетена шапка, пред скалата с котвата, вляво при извора „Ръцете”. До Учителя, с баретата, е Мария Тодорова. На преден план, майката с двете деца, е Стефка Няголова - Костадин е в скута й, а другият й син Светозар е с бели чорапи, седнал. Най- отгоре, прав, с бялата шапка, е Мирчо от Петрич.

Виж „Изгревът”, том XX, снимки № 32 ÷ 41.

210815.jpg

Сн. 14. Учителят Дънов пред извора „Ръцете" след оздравяването, 12 август 1936 г., Рила

Облегнат до скалата с котвата, вляво, е Петър Пампоров. 2 Учителят с бялата плетена шапка и белия шал през врата, 3. Мария Тодорова, с бялата барета, до Учителя. 4. Николина Балтова с белия шал и с плитката. 5. Боян Боев. 6. Кирил Икономов, 7. Над него, с фотоапарата през врата, е Васко Искренов. Трети ред: 8. Мариана от Латвия, с увита около главата бяла кърпа. 9. Стоянка Илиева с шапката. 10. Сийка Динова в плетена шапка. 11.Между Мариана и Сийка е Наталия Чакова. 12. Над Наталия е Веска Козарева, с бяла шапка и блуза на бели ивици.13. Над Васко Искренов с фотоапарата е Симеон Симеонов, а до него е усмихната Олга Славчева. Най-отдолу, на преден план, майката с двете деца е Стефка Няголова - с Костадин в скута си, а Светозар гледа към обектива на фотоапарата.

210816.jpg

Сн. 15. Учителят Дънов пред извора „Ръцете" , 12 август 1936 г., Рила

1. Най-отпред, долу, е Стефка Няголова, с двете деца -Костадин, в скута й, и Светозар, обърнал глава към нея. Отляво: 2. Ангел Вълков. 3. Мария Захарната. 4. Учителят.5. Мария Тодорова. 6. Николина Балтова. 7. Ана Динова. 8. Боян Боев. 9. Над Мария е Мариана от Латвия и до нея - Стоянка Илиева. 10. Между тях е Наталия Чакова. 11. Горе, вдясно, с бяло елече и рокля на цветчета, е Олга Славчева, 12. Вляво, над Ангел и Мария Захарната, е шивачката Ганка Парлапанова, с бял шал и бяла шапка.

210817.jpg

Сн. 16. Учителят Дънов пред извора „Ръцете" след оздравяването, 12 август 1936 г., Рила

Всички около Учителя пеят. Най-отляво е Стевка Няголова с двете см деца -Костадин и Светозар.

210818.jpg

Сн. 17. Учителят Дънов пред извора „Ръцете" след оздравяването, 12 август 1936 г., Рила

1. Отляво е главата на Мария Захарната. 2.... 3. Учителят. 4. Мариана от Латвия. 5. Наталия Чакова. 6. Най-отдясно е Олга Славчева.

210819.jpg

Сн. 18. Учителят Дънов оздравял, 12 август 1936 г., Рила

 

210820.jpg

Сн. 19. Любомир Лулчев с жена си Ангелина Радойкова

 

210821.jpg

Сн. 20. Любомир Лулчев

 

210822.jpg

Сн. 21. Любомир Лулчев, с брада, след убийството на жена му

 

210823.jpg

Сн. 22. а, б, в, г. Любомир Лулчев, сам, и с приятели

На първия ред е Любомир Лулчев с приятели. Жената е Елена Андреева.

210824.jpg

Сн. 23. Любомир Лулчев седнал, вдясно, пред извора, който е открил

Л. Лулчев е откривал много извори. С приятели пред течащия чучур, който са каптирали и на камъка са отбелязали: 28.VIII.1934 г,

Виж „Изгревът”, том X, стр. 85; том XX, стр. 534 ÷ 535

210825.jpg

Сн. 24. Любомир Лулчев седнал, вдясно, пред извора, който е открил

 

210826.jpg

Сн. 25. Учителят и Л. Лулчев на бивака „Ел Шадай", Витоша

 

210827.jpg

Сн. 26. Л. Лучев пред Народния съд, 25 ÷ 26.12.1944 г.

 

210828.jpg

Сн. 27. Последни снимки на Учителя в с. Мърчаево и краят на една Епоха. В дъното е Л. Лулчев, Крюгер и Невена Неделчева

 

210829.jpg

Сн. 28. Величка Стойчева

 

210830.jpg

Сн. 29. Величка Стойчева на легло, заобиколена от съмишленици, 01.02.1918 г

 

210831.jpg

Сн. 30. Цанка Заимова, сестра на Величка Стойчева и съпругът й през 1914 г

 

210832.jpg

Сн. 31. а, б. Стевка Стойчева, в детска възраст

 

210833.jpg

Сн. 32. Стевка Стойчева, 1922 г.

 

210834.jpg

Сн. 33. Стевка Стойчева и Цанка Заимова, сестра на Величка Стойчева

 

210835.jpg

Сн. 34. Кънчо Стойчев, съпруг на Величка Стойчева, с осиновената си дъщеря Стевка Стойчева

 

210836.jpg

Сн. 35. а, 6, в, г. Кънчо Стойчев в различни възрасти

 

210837.jpg

Сн. 36. а, 6, в, г. Стевка Стойчева в различни възрасти

 

210838.jpg

Сн. 37. Стевка Стойчева, с шапка, учителка в с. Армени, околия Габровска, 01.06.1926 г

 

210839.jpg

Сн. 38. Стевка Стойчева на Рила, при второто езеро, 1931 г.

 

210840.jpg

Сн. 39. Младоженците Стевка Стойчева и Крум Няголов, 22.05.1932 г, София

Link to comment
Share on other sites

210841.jpg

Сн. 40. Стевка Стойчева и Крум Няголов, булка и младоженец, 22.05.1932 г, София

 

210842.jpg

Сн. 41. Венчавката на Стевка Стойчева с Крум Няголов. Отляво е Цанка Заимова, а отдясно - Кънчо Стойчев

 

210843.jpg

Сн. 42. Крум Няголов в различни възрасти

 

210844.jpg

Сн. 43. Кънчо Стойчев с внука си Светозар, дъщеря си Стевка Няголова и Крум Няголов на бивака "Ел Шадай", Витоша, 1932 г.

 

210845.jpg

Сн. 44. Крум Няголов, Кънчо Стойчев с внука си Светозар (на 3 г.), Стевка Няголова със сина си Костадин, 1934 г.

 

210846.jpg

Сн. 45. Крум Няголов, Кънчо Стойчев с внука си Светозар и дъщеря му Стевка Няголова с Костадин, 1934 г.

 

210847.jpg

Сн. 46. Костадин Няголов, вляво и Светозар Няголов, вдясно - деца на Крум Няголов и Стевка Няголова, 1934 г.

 

210848.jpg

Сн. 47. Станка Симеонова и Стевка Няголова с децата си, 26.06.1942 г.

Снимката е направена на 26 юни 1942 г. 1. Станка Симеонова, съпруга на Величко Симеонов, който е брат на Симеон и Юрдан Симеонови. 2. Светла - дъщеря на Станка. 3. Светозар Няголов. 4. Стефка Няголова. 5. Евангелина (Лини), дъщеря на Станка. 6. Васил Симеонов, син на Станка. 7. Костадин Няголов. 8. Величка, на 1 г., в количката, дъщеря на Стефка Няголова.

210849.jpg

Сн. 48. Крум и Стевка Няголови с децата си - Костадин, вляво и Светозар вдясно, по-големия, на второто езеро, Рила, 12.08.1936 г.

 

210850.jpg

Сн. 49. Стевка и Крум Няголови

 

210851.jpg

Сн. 50. 1. Стевка Няголова. 2. Радка Бойчева. 3. Крум Няголов и 4. Иван Бойчев, седнал, Бургас, 1966 г.

 

210852.jpg

Сн. 51. Стевка и Крум Няголови с децата си Любомир, Величка и Светозар, 1963 г.

 

210853.jpg

Сн. 52. а, б, в, г. Стевка Няголова в различни възрасти

 

210854.jpg

Сн. 53. а, б, в, г. Светозар Няголов в различни възрасти

 

210855.jpg

Сн. 54. а, б, в, г. Светозар Няголов в различни възрасти

 

210856.jpg

Сн. 55. Светозар Няголов чете беседа на Молитвения връх на Рила, м. август 1957 г.

Снимката е направена на Молитвения връх, Рила през м. август 1957 г. Светозар Няголов чете беседа. 1. В средата, с винтягата е Паню Балдъров. 2. До него, с такето, е Нестор Чуклев от гр. Пловдив. 3. Над главата на Паню Балдъров е Димитър Звездински, 4. Над Светозар Няголов е Петър Филипов. 5. До Паню Балдъров е Борис Николов, с черното таке.

210857.jpg

Сн. 56. Младоженците Елена Симеонова и Светозар Няголов.

 

210858.jpg

Сн. 57. а, б, в, г. Елена Симеонова в различни възрасти.

 

210859.jpg

Сн. 58. а, Елена Симеонова и Павел Светлозаров Няголов - майка и син б. Майката Елена Симеонова

 

210860.jpg

Сн. 59. Стевка Няголова и синът й Костадин. Портрет на художничката Цветана Щилянова.

 

210861.jpg

Сн. 60. Синът Костадин Няголов, пред портрета на Цветана Щилянова

 

210862.jpg

Сн. 61. Венчавката на Станка Йорданова и Костадин Няголов

 

210863.jpg

Сн. 62. Костадин Няголов, снахата Людмила от Беларус, новороденото е Константин, а баща му е Владимир. До тях е Станка, съпруга на Костадин Няголов

 

210864.jpg

Сн. 63. Костадин Няголов.

 

210865.jpg

Сн. 64. Костадин Няголов на моста в гр. Бостън, USА, 2003 г.

 

210866.jpg

Сн. 65. а, б, в, г. Величка Няголова в различни възрасти

 

210867.jpg

Сн. 66. Величка Няголова

 

210868.jpg

Сн. 67. Величка Няголова и съпругът й Христиан Пен, от Франция

 

210869.jpg

Сн. 68. Величка Няголова и съпругът й Христиан Пен, от Франция

 

210870.jpg

Сн. 69. а, б. Христиан Пен и Величка Няголова на Алпите

 

210871.jpg

Сн. 70. Любомир Няголов

 

210872.jpg

Сн. 71. Младоженците Любомир Няголов и Славка

 

210873.jpg

Сн. 72. Любомир и Славка Няголови

 

210874.jpg

Сн. 73. Любомир и Величка Няголови

 

210875.jpg

Сн. 74. Костадин, Величка, Светозар и Любомир Няголови

 

210876.jpg

Сн. 75. Величка Няголова, Христиан Пен, Еленка и Светозар Няголови, 1999 г.

 

210877.jpg

Сн. 76. Учителят с децата, на „Изгрева" (Виж „Изгревът", т. XXI, с. 612 (от оригинала, а тук е стр. 591 – ГСК))

На 12.07.1941 г, събота, отпразнувахме празника на Учителя - Неговия рожден и имен ден. След хубавия обед под лешниците брат Бертоли събра децата от Изгрева и ни снима с Него до Неговата приемна отляво. Беше направен там навес, под който имаше няколко лимона в големи буренца.

На снимката прави отляво надясно: 1. Стефан Лазаров Опев. 2. Васил Станимиров Василев. 3. Ирина Тилкова Тилева. 4. Веса Стефанова. 5. Учителят. 6. Евгения Георгиева Парлапанова. 7. Лиляна Георгиева Колева. 8. Донка Лазарова Опева. 9. Лиляна - съботянка. 10. Сестра й - съботянка. Седнали: 11. Иван 12. Костадин Крумов Няголов. 13. Светозар Крумов Няголов. 14. Марин Маринов. 15. Григор Симеонов Арнаудов. 16. Иван Иванов Андреев.

210878.jpg

Сн. 77. а. Елена Казанлъклиева и б. Надежда Казанлъклиева - дъщерята

Снимка № 77 а. На Елена Казанлъклиева. На гърба, на снимката има текст: „За любезната ми бивша учителка и начинающа сестра в Господа Кера В. Шивачева. Тук. 15.ІV.1920 год. Сливен. Мила сестрице в Господа, любовтаникога не умира, нито престава да живее, тя се затайва някога в някое скритомясто и работи за нов живот, И прясно напъпилият живот там е същата първа любов в нова форма. Твоя верна в Господа Ел. Н. К.”

210879.jpg

Снимка № 78 а. Елена Казанлъклиева. На гърба на снимката е написано: „Скъп спомен на обичната ми приятелка Радка. Целувам те: Твоя в Г. с. Елена, 27.ІІІ.1937 год.” Отстрани, по ширина: „Спомен за 25-годишната ни дейност на нивата Господня на В. Б. Б.”

Снимка №78 б. Д-р Радка Давидова и Елена Казанлъклиева, Към снимката има приложена рисунка на лодка в море, с човек, който гребе с греблата. На гърба на снимката има текст: „Любезни брат и сестра, Изпращам на двама ви сърдечни благопожелания по случай именния ви ден от хубавий морски Варненски курорт, дето съм на гости на моята с. Казанлъклиева. За много години! Ваша с. В Г. Радка (д-р Давидова). Любезни ми брат и с. Г. Ч. В. И. Д., желая ви всичко хубаво. Сърдечни привети вам и всички, които любят Господа. Сърдечен привет на любезния ни Учител. В Г. с. Елена.”

210880.jpg

Сн. 79. Рила, 1939 г. В средата е Учителя. На първия ред седнали: отляво, Мария генерал Стоянова, д-р Давидова и Елена Казанлъклиева.

 

210881.jpg

Сн. 80. Рила, 1939 г. В средата е Учителя. На първи ред седнали: отляво Мария генерал Стоянова и Елена Казанлъклиева

Link to comment
Share on other sites

211007.jpg

Пощенска картичка от Любомир Лулчев (до Стевка Стойчева) от 8 септември 1931 г., Копривщица

 

Тук се е родил дедо - и може би аз съм в същата негова къща тая вечер. И колко ми е симпатична тази къща с нейната каменна стена, а стената - със специални дървени подпори и малки прозорчета, нисък таван - как всичко е хубаво, домашно, напомнящо нещо близко, като през сън. Видях двама силуета/старци(?) тая вечер.

 

211041.jpg

Свидетелство за венчание на Крум Няголов и Стевка Стойчева

 

211042.jpg

Кръщелно свидетелство на Стевка Стойчева, с първото име - Стоянка

 

211043.jpg

Второто име е Стеванка, което тя преправя на Стефка

 

211044.jpg

Назначаване на Стевка Стойчева за първоначална учителка

 

211045.jpg

Удостоверение, че Стевка Стойчева е редовна учителка в с. Армене, Габровско

 

211046.jpg

Обвинителен доклад, че Стевка Стойчева е дъновистка

 

211047.jpg

Съобщение до Стефка Стойчева, че е уволнена заради сектантски заблуди

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...