Jump to content

Снимки и бележки към снимките в "Изгревът", том IX


Recommended Posts

Снимки и бележки към снимките в "Изгревът", том IX

 

tom90831.jpg

Снимка 1. Учителят Петър Дьнов.

 

tom90832.jpg

Снимка 2. Учителят Петър Дьнов.

 

tom90833.jpg

Снимка 3. Съборът 1927 год. на Изгрева.

 

tom90834.jpg

Снимка 4. Съборът 1927 год. Учителят в салона

 

tom90835.jpg

Снимка 5. Съборът 1927 год., пейки пред навеса.

 

tom90836.jpg

Снимка 6. Навесът е преустроен в трапезария.

 

tom90837.jpg

Снимка 7. Пейките пред салона и трапезарията.

 

tom90838.jpg

Снимка 8. Бараките на стенографките

 

tom90839.jpg

Снимка 9. „Параходът“ на стенографките.

 

tom90840.jpg

Снимка 10. Отпред „Параходът“ на Паша, отзад бараката на Савка.

 

tom90841.jpg

Снимка 11. Приемната, салонът и трапезарията на Изгрева.

 

tom90842.jpg

Снимка 12. Учителят изнася беседа в салона.

 

tom90843.jpg

Снимка 13. Учителят пред слушателите си.

 

tom90844.jpg

Снимка 14. Със стомни пред извора на Диана - Бад.

 

tom90845.jpg

Снимка 15. Стенографките - Савка, Паша и Елена

 

tom90846.jpg

Снимка 16. Трите стенографки пред бараката си.

 

tom90847.jpg

Снимка 17. Паша Теодорова и Елена Андреева.

 

tom90848.jpg

Снимка 18. Ема Риба, Буча Бехар, Марияна, Елена Андреева и Петра Шелингозова.

 

tom90849.jpg

Снимка 19. Ема Риба - Латвия и Елена Андреева.

 

tom90850.jpg

Снимка 20. Буча Бехар, Николай Шиваров и Елена Андреева.

 

tom90851.jpg

Снимка 21. Хилда - съпруга на Васко Искренов, Димитринка Атанасова, Паша Теодорова и Елена Андреева.

 

tom90852.jpg

Снимка 22. При Говедарци. Отпред отляво: Елена Андреева и Ема Риба, изправената в средата е Савка Керемидчиева.

 

tom90853.jpg

Снимка 23. На Рила. Отдясно седнали: Елена Андреева, прави отдясно Савка и Паша.

 

tom90854.jpg

Снимка 24. Елена Андреева, втората й майка, Щерю - баща й, Савка Керемидчиева.

 

tom90855.jpg

Снимка 25. Николай Шиваров, Петра Шелингозова, Буча Бехар и Елена Андреева на Изгрева.

 

tom90856.jpg

Снимка 26. Елена Андреева стенографира пред Учителя.

 

tom90857.jpg

Снимка 27. Елена Андреева с Люба Славянска.

 

tom90858.jpg

Снимка 28. Елена Андреева в прогимназията с братовчедка си.

 

tom90859.jpg

Снимка 29. Щерю Атанасов

Снимка 30. Елена Андреева - 1919 г.

Снимка 31. Елена Андреева на 32 год.

Снимка 32. Любомир Лулчев.

 

tom90860.jpg

Снимка 33. Учителят, Теофана Савова, Граблашева, Маркова.

 

tom90861.jpg

Снимка 34. Учителят разговаря с Елена Андреева.

 

tom90862.jpg

Снимка 35. Елена Андреева разговаря с Учителя.

 

tom90863.jpg

Снимка 36. Учителят играе Паневритмия на Изгрева.

 

tom90864.jpg

Снимка 37. Елена Андреева на Паневритмия - трета отляво.

 

tom90865.jpg

Снимка 38. Атанас Николов, Паша Теодорова, Елена Андреева, Учителят, Савка Керемидчиева, Катя Зяпкова, седнали: Цанка Екимова, Дора Карастоянова.

 

tom90866.jpg

Снимка 39. Учителят на Рила.

 

tom90867.jpg

Снимка 40. Учителят на Молитвеният връх

 

tom90868.jpg

Снимка 41. Елена Андреева, Савка Керемидчиева и Учителят.

 

tom90869.jpg

Снимка 42. Седнали: Цеко, Елена, Стоянка Илиева, Учителят, Паша, прави: Савка и Марияна от Латвия.

 

tom90870.jpg

Снимка 43. Седнали: Цеко, Елена, Учителят, Симеон Симеонов, непозната, Паша Теодорова, прави: Савка и Марияна.

 

tom90871.jpg

Снимка 44. На Рила. Учителят играе Паневритмия.

 

tom90872.jpg

Снимка 45. На Рила. Паневритмия с Учителя на третото езеро.

 

tom90873.jpg

Снимка 46. Бивака Витоша: Дядо Благо, Бертоли, Учителят, Любомир Лулчев и Тодор Стоименов.

 

tom90874.jpg

Снимка 47. Любомир Лулчев с жена си - Гела (Ангелина).

 

tom90875.jpg

Снимка 48. Лулчев разговаря с Учителя.

 

tom90876.jpg

Снимка 49. Учителят на Рила 1932 год.

 

tom90877.jpg

Снимка 50. Учителят на поляната на Изгрева 1941 год.

 

tom90878.jpg

Снимка 51. Усмивка и привет на Учителя.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...