Jump to content
Ани

Възпитание на човешката воля - Учителят

Recommended Posts

УПРАЖНЕНИЯТА

_______________________________________________________________

      Животът на физическия свят се изразява в движенията. Колкото по-съзнателни са те, толкова по-висша форма на живот се провежда чрез тях. Защото движенията всякога са резултат от действието на известни природни сили. И ако човек знае какви сили стоят зад дадени движения, той би могъл да се ползува от тях. За да придобият учениците това именно знание, Учителят е дал много и разнообразни физически упражнения. Обяснявайки им техният вътрешен смисъл, той ги е стимулирал съзнателно да влезнат в контакт със силите в природата и да опитат положителното им въздействие. Упражненията като метод за развиване на духовни качества, Учителят е ползувал през всичките години на работа с учениците.

_______________________________________________________________

ВЪЗПИТАНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ

      Сега ще ви дам някои основни правила за възпитанието на човешката воля. Това, което досегашните педагози са говорили по този въпрос, както и техните методи, не са обосновани. Човек трябва да има воля. В какво трябва да седи човешката воля? Човешката воля може да се изрази само в контролиране на нашите удове. Човек, който не може да контролира своите удове, няма разумна воля. Следователно, затова Бог е създал тялото на човека, за да развие у него воля. Ако човек няма тяло не може да прояви никаква воля. Следователно, не мислете, че вашата воля ще се прояви вън от вашето тяло. Някой ще каже: Но как се проявява човешката мисъл? Виждали ли сте какво нещо е човешката мисъл? Когато аз си мръдна ръката, това е една реализирана мисъл. Мисълта, това е една форма -движение на тялото ни в известно направление. Ако това движение е правилно проявено, то и мисълта е правилна. Например, когато искаме да погалим някого, да изкажем едно хармонично чувство, ние го погалваме леко около главата и казваме: Моето пиленце! Това е едно хармонично движение. А когато искаме да изразим някое негодувание, казваме: Пфу! - пуфкаме и широко разтваряме ръцете си. Значи, това е безволие. И всякога, онези сили, у които волята не е разумна, избухват моментално, а онези, у които съзнанието се проявява, техните движения са пластични. Следователно, всички трябва да се стремите да имате пластични движения на всичките си удове и мускули, да не изглеждат като дресирани. Трябва да се върнем към първоначалните Божествени движения. Например, някой, който иска да покаже, че много страда, вика, охка, но той няма болка, а иска да излъже другите, че много страда Това е преструвка Човек може да се хване за корема, за да покаже, че има голяма болка Когато много страдате, няма защо да показвате това с движения. Сложете ръцете си на корема, съсредоточете ума си 5-10 минути и болката ще изчезне. Защото всяко болезнено състояние се заражда у човека, когато се срещнат две противоположни мисли, две противоположни чувства, или две противоположни волеви действия. Болка може да се яви навсякъде в нашия организъм, когато умът, сърцето и волята не си хармонират. В такъв случай ще се почувствува главоболие и то ще се изрази като болка или между веждите, или в слепите очи, или в корема. Та сега, първото нещо важно за нас е да знаем защо ни е дал Господ ръцете. Ръката, това е израз на човешката воля. Движението на очите, движението на устата, движението на езика можем да контролираме чрез волята си. Особено езикът трябва да знаем как да контролираме. При сегашното състояние езикът не е под нашия пълен контрол, не че ние нямаме най-доброто желание да не говорим, но като дойде време до езика, той изказва понякога това, което ние не искаме. Следователно, ще се стараете да имате пластични движения, да владеете тялото си. Първото нещо е да си зададете въпроса, можете ли да владеете вашето тяло, вашите удове, защото това е ваше право, което Бог ви е дал. Например, да владеете очите си и всички други удове. И не казвайте, че тъй Господ ви е създал. Такива, каквито сте сега, Господ не ви е създал.

      Сега ще направим нашите нови упражнения - за проявяване на волята на Когато правим тези упражнения, да имате в ума си мисълта, че проявявате волята си. Редът си няма да изменяте, само ще се обърнете с лице към юг.

      При всяко ново движение се брои до шест. Брои се бавно, ритмично. При всяко коленичене коляното едва допира до Земята

Първо упражнение

      Ръцете се издигат в страни до хоризонтално положение. Така се държат ръцете до края на упражнението. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Изнася се левият крак напред. Коленичи се на дясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се десният крак напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят.

Второ упражнение

      Ръцете се изтеглят назад успоредно с дланите навън. Десният крак се поставя напред. Коленичи се на лявото коляно като едновременно с това ръцете се спущат надолу с дланите обърнати напред и пръстите малко превити както за гребане. Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положение с дланите обърнати напред, навън, а пръстите прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред. Коленичи се на дясното коляно като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин като още веднъж се изнася десния крак. Връщане: Ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно, заедно с това ръцете се извиват назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото успоредно нагоре с дланите обърнати навън. Същото става с левия крак назад и още веднъж десният крак назад. Прибира се десният крак при левия /ръцете са горе отдясно/. Прибират се и ръцете на мястото от страни.

Трето упражнение

      Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно. Изнася се същия крак по права линия напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред. Връщане: Десният крак по крива линия назад, зад лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десният крак при левия. Свалят се и ръцете.

Четвърто упражнение

      Ръцете се издигат на горе от страни и горе във вид на конус се съединяват, пръстите и палците са допрени. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно като същевременно се свалят ръце-те от страни и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и едновременен ръцете се издигат в първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред. Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и едно временно ръцете се издигат до първото положение. После същото с левия и още веднъж с десния крак назад. Десният крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани.

      Така се развива човешката воля.

      Упражнения и обяснения, дадени от Учителя на 19 август 1921 година на събора в Търново.

Sila_i_Jivot_1992_2_05.jpg?fbclid=IwAR0f

Утринна гимнастика на Изгрева

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×