Jump to content
Ани

Наряди и упътвания от събора в Търново през 1925 година - Учителят

Recommended Posts

НАРЯДИТЕ

_____________________________________________________________________

Нарядите са последвани от молитви, свещени песни и стихове от Евангелието, давани от Учителя по време на съборите и общите братски празници. Те са един особен метод за привличане на духовна светлина и ограждане с нея. Учителят ги е въвел още в началото на своята работа с учениците. Когато ученикът изпълнява сам или общо с други свои братя определен наряд, той внася в съзнанието си онези вибрации, които изричаните слова съдържат в себе си. Така той усилва своята духовна мощ и се подготвя вътрешно за посвещение - святата цел на живота му.

_____________________________________________________________________

НАРЯДИ И УПЪТВАНИЯ,

ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ НА СЪБОРА

В ТЪРНОВО ПРЕЗ 1925 ГОДИНА

Неделя, 23 август, 1925 г. 5 ч.с.

Утринна молитва

1. Добрата молитва

* 2. Бог е Любов

3. Пътят на живота

* 4. Духът Божий

* 5. Благословен Господ Бог наш

6. Отче наш

Лозинка за през деня: Бог е Любов, Бог е Живот, Бог е Светлина

Господи, дарувай ни Твоя Дух.

Днес за четиво ще имате: 5 глава Ефесяном, 6 глава от Евангелието на Иоана, 5 глава от Евангелието на Матея и цялата 20 беседа "Сега скръб ще имате".

Ще се учите да размишлявате. Едно от качествата на ученика е да има дисциплиниран ум. Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум. Техният ум прилича на един неопитомен кон. В ума има много разнообразни сили които трябва да се възпитат, да се турят на работа Това е една от великите задачи на всеки ученик Цялата съвременна култура е култура за упражнение, за възпитание на човешкия ум. При туй възпитание, ако човек няма знания, никакъв успех не може да се постигне, тъй както, ако дърводелецът не знае как да владее своето сечиво, невъзможно му е да направи някакво изделие - всичко ще осакати. Така е и с човешкия ум. В това отношение, всяка дума е само един удар върху човешкия ум. Когато един майстор знае как да удря, всеки удар отива на мястото си, а когато не знае как да удря, той само руши. Това не произтича от зла воля, но от незнание.

7. Гимнастически упражнения

Понеделник, 24 август, 5 ч.с.

Утринна молитва

1. Отче наш

2. Благославяй, душе моя, Господа!

3. Плодовете на Духа

4. Молитвата на Духа - на Царството

5. Добрата молитва

Лозинка за през деня: Само Истината води към живота.

Днес за четиво ще имате: 12 гл. от Матея, 14 гл. от Лука, 10 гл. от Иоана, 5 гл. от Посланието към Галатяните и 21 беседа "Моето царство".

Ще ви дам едно малко разяснение за Истината

Само с настроена цигулка и с настроена китара може да се свири. Всеки инструмент трябва да е настроен, за да свири. Само настроената цигулка и настроената китара води към музиката. Това значи Истина Тъй както е поставена Истината, животът, това е най-приятната песен, която можем да слушаме. Следователно, при всяко настройване човек придобива Истината. Всяко настройване е истина. Не че самото настройване е Истина, но само по закона на Истината се настройват нещата, т.е. Истината ги настройва Настройването дава условия да се прояви музиката

И тъй, ще знаете: Без сърце няма живот Без ум няма мисъл. Животът извиква сърцето, мисълта извиква ума, Любовта събужда душата от дълбокия сън, а Духът възкресява силата на живота

Едно обяснение върху Духа Духът, това е най-възвишеното, най-разумното у човека То съединява нишките на живота, а тия нишки сами по себе си носят сила. По този закон само еднородните нишки дават сила Силата, това е пътят в живата природа, чрез който път идват всичките Божии блага

6. Гимнастически упражнения

Вторник, 25 август, 5 ч.с.

Утринна молитва

Ще Ви направя една бележка Когато четете "Добрата молитва", най-първо ще поемете дълбоко въздух, така, че да можете да я прочетете на едно вдишване, а които не могат - поне на две-три вдишвания. При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха, силата на молитвата се губи. Когато се молим, трябва да имаме присъствие на духа, да бъдем много тихи, да владеем ума си. Ние трябва да бъдем тихи и разположени, за да бъде и умът ни съсредоточен: във всяка дума да се влага смисъл. Така се образува онази мощна сила, ония вълни, които се изпращат навън, за да се привлече Божията сила, та Духът да работи повече. Тогава всички ще приемат тази мекота, тази радост, която търсят. Да прочетем една молитва, не е достатъчно да се изкаже тя само с думи.

Сега, всички ще поемете дълбоко въздух и ще се концентрирате, като че нямате никакви връзки със земния живот. Земният живот е една раница, която не е толкова важна. В дадения случай ще турите тази раница на земята и ще бъдете като новородени. След молитвата може да турите по една, две, три, десет раници на гърба си, това вече зависи от вас, но във време на молитвата - никакви раници. Ще бъдете тъй будни, тъй свободни, като че живеете на небето. Какво ще стане утре, това не е важно, то не ни интересува. Днешния ден е Божи ден. Tози ден именно ни интересува, за да можем да добием едно Божие благо. Днешният ден трябва да се отличава с едно благо, което Бог ще ни даде.

Ще прочетете молитвата тихо, всеки за себе си. Като прочетете първото изречение: "Господи, Боже наш, ще се спрете, ще поемете дълбоко въздух и ще продължите молитвата. Дето се спрете, отново ще поемете дълбоко въздух и пак ще продължите нататък

И тъй, по новия начин, чрез дълбоки вдишвания, ще четете молитвата Няма да бързате.

1. Добрата молитва

* 2. Благославяй, душе моя, Господа!

* 3. Благословен Господ Бог наш

4. Отче наш

Лозинка за през деня: "Най-после, братя мои, укрепявайте се в Господа и в силата на Неговото могъщество".

/Ефесяном 6 гл., 10 cm./

Днес за четиво ще имате:

14 гл. от Матея, 9 гл. от Марка,

15 гл от Лука, 14 гл от Йоана. Да се прочете и 22 беседа: "И заповяда на слънцето да грее".

Любовта е най-високият връх в света.

Мъдростта е най-великата сила в живота.

Връзката с цялото

Истината съдържа най-красивия живот в себе са

Който не се е качил на най-високия връх, може ли да знае нещо за Любовта? Кой където се е качил, това знае.

Който не е опитал силата на Мъдростта, може ли да знае, какво нещо е тя?

Кой не е възприел Истината в себе си, може ли да опита красивия живот? Задавайте си въпроса, без да си отговаряте? Речете ли да си отговорите, трябва да кажете: ще се кача на върха! Туй, обаче, не е отговор, защото "качването" подразбира един вътрешен процес.

Как ще си отговорите на втория въпрос? Ще кажете: започвам да изпитвам вече тази сила Ще отговаряте в положителен смисъл. Отговорът на първия въпрос: - "ще се кача на върха" - нека ви бъде като модел По този образец ще отговорите на третия и на други въпроси. Тогава аз ви Задавам въпроса: мога ли да бъда добър? Как ще отговорите? Вие ще кажете: мога. Този отговор не е правилен. Ще отговорите: корените на моя живот са добри, и аз съм добър. Под "корените" подразбирам Божественото. Само от Божественото излиза добрината. На въпроса "мога ли да бъда богат", отговорът е: като събера всичките пари от земята, мога да бъда богат. Или, като събера всичкото злато, ще бъда богат. Питам тогава: може ли да съберете всичкото злато? Може ли да го съберете само по един начин. Всичкото Злато е разпръснато в човешката кръв. Всичкото злато пък, което се намира заровено в Земята, е съединено с човешката кръв. Там то е в разтвор. Като обикнеш всичките хора, ти ще имаш всичкото злато, ти ще бъдеш богат.

На въпроса: "Мога ли аз да бъда силен", отговарям: всичката сила е в Бога. Аз и Бог едно сме. На въпроса "мога ли да имам най-красивия живот", отговарям: живият всякога има Истината в себе си. Всички хора, които нямат Истината, са мъртви - мъртви в греховете си. Живи хора са само тия, които имат Истината. Животът, значи, носи Истината в себе си. Без Истината няма живот.

5. Гимнастически упражнения.

Sila_i_Jivot_1992_2_06.jpg?fbclid=IwAR0f

Връзката с цялото

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×