Jump to content
Ани

За ученикът Аверуни - Теофана Савова. Из "Свещени думи на Учителя"

Recommended Posts

СМАЛЯВАНЕТО

_____________________________________________________________________

Великото има безброй начини и методи за работа с душите. Един от тях е методът на смаляването. Когато в общуването е учениците Учителят се е самоограничавал до толкова, че е слизал до тяхното съзнание, това е показвало от една страна величието на Учителя, и от друга- предаността и стремежа към съвършенство у ученика. Чрез метода на смаляването Учителят е работил индивидуално с всеки един от учениците, но най-вече с тези, които са разбирали и спазвали основният закон в Школата:приложение на Знанието.

_____________________________________________________________________

ЗА УЧЕНИКЪТ АВЕРУНИ

Савка Керемидчиева, една от трите стенографки на Учителя, се е срещнала с него за първи път, когато била на 4 години Учителят е обхождал България за да изследва главите на българите и в Цариброд се е срещнал със семейството й. По-късно семейството се премества в София и майката на Савка става редовна посетителка на неговите беседи.

На 12 години, Савка тайно от родителите си посещава Учителя и му казва: "Учителю, Вие сте дошли Учител на земята и аз искам да посещавам лекциите и да се уча при Вас". Учителят й отговорил: "На никого няма да казваш това. Ще си купиш едно Евангелие и ще го четеш. Като го разтвориш за първи път,ще си сложиш пръста на някой стих и ще следиш какво ще ти се падне". И когато тя разтворила Евангелието, пада се стиха: "Велико и славно е да служи човек на Бога и да пребъде в Любовта му".

Минават. две години и Савка пак отива при Учителя. Той и подава двете си ръце и я посреща с думите: "Добре дошла при мене мой добри и верен Аверуни!"

Редица години Савка посещава училището и през същото време посещава частно и Учителя, който й преподава духовното знание.

На 23 годишна възраст тя поднася на Учителя един подарък - своя книжка "Свещените думи на Учителя към ученика". Това са разговори на Учителя с Аверуни и на Аверуни с Учителя, където Учителят отговаря на зададени от нея въпроси.

Теофана Савова

_____________________________________________________________________

ИЗ "СВЕЩЕНИТЕ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ"

Чистота

Ученикът трябва да бъде чист в мислите, желанията и действията си, за да може Учителят да му повери методите за работа.

Пътят на ученика

Пътят на ученика е път на зазоряване. Той е път на вечната Светлина - носителка на Любовта.

Душа

Схващай себе си само като душа! Съзнавай се като жива душа, която се стреми към Бога.

Мълчание

Не разправяй опитностите си, комуто и да е, докато не изработиш нещо в себе си, на което да се осланяш.

Пътят

Приложението на Божествените закони в живота показва, че ученикът е в Пътя на Истината.

Свещени неща

Разумната природа е поставила свещените неща по високите, непристъпни скали, за да се радват на тяхната красота само готовите души, които ще ги оценят. Ученикът не трябва да изнася свещените неща пред света.

Истинският дом

Истинският дом на ученика е вътре в душата му. Той няма дом отвън.

Естественост

Светлината в душата на ученика иде като зазоряване. Ученикът не трябва да иска нищо пресилено. В него всичко трябва да става напълно естествено и на своето време.

Светът

Ученикът ще бъде в света, но светът не бива да бъде в него.

Мъчнотии

Щом ученикът се определи да тръгне в Пътя, ще се явят големи мъчнотии, които биха могли да го спънат. Той не трябва да се смущава от тях. Това са посторонни неща за него, той трябва да върви все напред.

Посвещение

Посвещението почва от страданията. Ученикът не трябва да ги отбягва, но да ги издържа.

Светлината

Ученикът трябва да обича Светлината! Учителят ще му предаде най-великото чрез Светлината.

Новото учение

Новото учение е само за човека с пробудено съзнание. То не е за човек, който живее със старите идеи.

Доброто

Същината на човека е Доброто! Ученикът, трябва да разработва Доброто в себе си. Затова е пратен на земята.

Любовта и Мирът

Ученикът ще познае, дали има Любов, ако има мир. Ако Любовта не може да даде Мир, тя не е Любов.

Устойчивост

Най-първо ученикът трябва да бъде изпитан в устойчивост, и тогава да му се поверят известни уроци.

Мистичен разговор

- Аз съм Пътят!

- И светлината, която ме води по този Път!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×