Jump to content
Ани

Неделни беседи

Recommended Posts

БЕСЕДИ

_____________________________________________________________________

Издадените досега беседи на Учителя според вида си са обединени в различни по големина томове. Всеки том обикновено съдържа беседите, които са. държани от месец септември - началото на духовната учебна година - до лятото на следващата година. Прието е беседите, които представляват една годишнина да се наричат “серия”. За да стигне до нас Словото на Учителя най-голяма заслуга имат стенографите, които са го записвали, и всички онези, които са поемали святото задължение да го подготвят и издадат. Учителят е стимулирал работата по издаването на беседите, но сам той не е участвал активно в нея. Неговият дял в този процес е включвал само преглеждане на дешифрираните стенограми и нанасяне на необходимите корекции в текста. Останалото е било плод на доброволния труд и усърдието от страна на учениците, които са съзнавали своята мисия, и подобно на древните богомили са носили в сърцата си като завет думите: “Словото на живота пазим!”

_____________________________________________________________________

МОЯТА БЕСЕДА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОКАЖЕ НА ХОРАТА НАЧИН КАК ДА

ПРЕСЪЗДАДАТ СВОЯ ЖИВОТ. ТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕСЪЗДАДАТ СВОЯ ЖИВОТ

СЪОБРАЗНО С ПЪРВИЧНИЯ ЖИВОТ, КОЙТО Е ВЛОЖЕН В ТЯХ.

КОЙТО НЕ РАЗБИРА СЛОВОТО, НЕ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ И ИСТИНАТА,

НЕ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ И ДУХА. ЗАЩОТО ДУХЪТ СЛИЗА В СЛОВОТО,

А СЛОВОТО ЗА СЕГА Е ГЛАВАТА, Т.Е. ХРИСТОС Е СЛОВОТО,

А ГЛАВА НА ХРИСТА Е БОГ.

УЧИТЕЛЯТ

НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

1. СИЛА И ЖИВОТ*

ЕТО ЧОВЕКЪТ Първа серия (София, 1914)

"Тогава излезе Исус вън и носеше трънения венец и багрената дреха. И казва им Пилат: Ето човека!" /Евангелие от Йоана 19:5/ - Ето Човекът, който ви носи светлина. Търсете сами тази светлина, която носи Човекът - тя ще ви помогне да намерите пътя, по който трябва да вървите.***

Sila_i_Jivot_1992_3_4_05.jpg?fbclid=IwAR

Факсимиле от сборник беседи "Сила и живот"

2. СИЛА И ЖИВОТ

ДУХЪТ И ПЛЪТТА Втора серия (София, 1914-1917)

Закопа па плътта - то е законът на отлива, закона на Духа - то е законът на прилива. Законът на противоположностите включва в себе си закона на отлива, а законът на подобието-закона на прилива. Тия два закона, на противоположностите и на подобието, ако можем да ги разберем са две велики неща в света. Единият закон, на подобието, е закон на небето; другият Закон - на противоположностите - това е Законът на земята, на органическият свят, на плътта. Когато съвременните общества разберат дълбокият смисъл на тия два закона, тогава светът коренно ще се оправи***

3. СИЛА И ЖИВОТ

СОЛТА Трета серия (София, 1917-1919)

"Вие сте солта на земята, а ако солта избезсолее, с какво ще се осоли? За нищо вече не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от человеците" /Ев. от Матея 5:13/

"Вие" подразбира всички онези, у които има пробудено Божествено съзнание, дето и да са на земята. Всички хора, у които е пробудено това съзнание са солта на земята. ***

4. СИЛА И ЖИВОТ

БРАТЯ И СЕСТРИ НА ХРИСТА Четвърта серия (София, 1921-1922)

"Сега Христос казва: "Който прави волята на Отца моего, който е на небеса, той ми е брат, и сестра, и майка."

/Евангелие от Матея 12 : 50/ - Волята, това е великият закон, който сега оперира на земята. Сега Господ е турил в действие своя велик Дух и е вложил волята си, и горко ономува, които не слуша Неговата воля. Да изпълним волята Божия, то е най-възвишеното, най-святото, до което можем да достигнем в тоя живот. Необходима е тази воля, т.е. Любовта, като един велик принцип, който трябва да проникне в човешката душа; и само тогава може да се съединим с Христа и да станем брат, и сестра, и майка на Христа.***

5. СИЛА И ЖИВОТ

Защо твоите ученици ядат и пият Пета серия (София, 1922)

Запитаха Го: "Защо учениците Иоанови често постят и молба правят, така и фарисейските, а твоите ядат и пият?"/Ев. от Лука 5:33 / - Всеки ученик си е на мястото. Иоановите ученици са за Иоана, фарисейските са за фарисеите, а моите са за мен, казва Христос - Другите се приготвят за моето учение, а понеже моите са минали през пост и молба, затова ще ядат и пият. Aз взимам процесите "ядене" и "пиене" в смисъл на процес, през който е минала душата, за да дойде до любовта и мъдростта. Когато тези две добродетели завладеят човека напълно, той започва да разрешава всички обществени проблеми и навсякъде може да помага на хората.***

6. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА

Шеста серия (София, 1923-1924)

Радост и страдание, светлина и тъмнина, добро и зло, здраве и болест, любов и умраза, знание и глупост, човешка любов и Божествена любов - това са граници на една абсолютна величина. Това са методи вътре в природата. Те определят тази абсолютна реалност, която се проявява в себе си. Това са философски положения, с които вие трябва да сте абсолютно запознати.***

7. НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ

Седма серия (София, 1924-1925)

Sila_i_Jivot_1992_3_4_06.jpg?fbclid=IwAR

"Но ако аз чрез Духа Божия изгонвам бесовете, то е настигнало на вас Царството Божие" /Ев. от Матея 12:28/ От духовните хора се изисква една правилна философия. Да се служи на Бога, това е един велик акт, едно велико разбиране. Ако светските хора отиват да жертвуват живота си за своето отечество, защо аз да не жертвувам живота си за онова великото в света, за Бога и да кажа при всички случаи в живота си: Такава е волята Божия! Ако ние разрешим този велик закон на жертвата, Царството Божие ще бъде в нас***

8. СЛАВА БОЖИЯ

Осма серия (София, 1925-1926)

Бог живее в хората по два начина. У едни хора живее отвън, а у други отвътре. Сегашните хора търсят Бога отвън. Да, Бог е и отвън и отвътре Бог трябва да бъде за нас един символ, един образ.***

9. ЗАТОВА СЕ РОДИХ

Девета серия / I том (София, 1926)

Христос казва: "...Aз за това се родих, и затова дойдох на този свят, да свидетелствувам истината. Всеки, който е от истината слуша гласа ми." /Ев. от Иоана 18: 37/ - Това, което съживява човека, то е Истината. Истината може да се определи като права насока в живота. Всеки трябва да каже "Aз за това се родих." - Защо? -За да живея в ред и порядък "Aз за това се родих." - Защо? - За да живея, цъфтя и зрея.***

10. ВЛИЗАНЕ

Девета серия / II том (София, 1927)

"Отговори Исус Истина, истина ти казвам: Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие." /Ев. от Иоана 3:5/- Това значи, ако не живееш в козмичното съзнание, няма да влезеш в Царството Божие. T0зU е изходният път в живота. Всички трябва да работим за своето усъвършенстване. Готовите души за нов живот трябва да влезат в козмичното съзнание, за да отворят място на другите. Tози е пътят, по който ще дойде спасението на човечеството.***

11. ПРАВЕДНИЯТ

Девета серия / III том (София, 1927)

"Праведният чрез вярата ще бъде жив " /Послание към галатяните 3:11/ Това значи, че праведният е минал вече през фазата на материалният живот, вследствие на което той е господар на тялото си, може да прави с него каквото иска и когато иска. Праведните хора трябва сега да се създават.***

12. ВЕХТОТО ПРЕМИНА

Девета серия / IV том (София, 1927)

"За то, ако е някой в Христа, той е създание ново; ветхото премина, ето, всичко стана ново."/Второ послание към коринтяните 5:17/ Старото, вехтото преминава, новото иде. То носи възвишени идеи и казва на хората, че Бог не е в старото, не е в миналото, но Той е в настоящето.***

13. МНОЗИНА КАЗВАХА

Десета серия / I том (София, 1927)

"И мнозина от тях казваха: Бяс има и луд е : що го слушате?" /Ев. от Иоана 10:20/ Защо казваха така? Защото съзнанието им беше изопачено, вследствие на което каквото и да им се говори те едно могат да кажат: "Не го слушайте, той е луд!" Такива хора са в постоянна борба със себе си. Казвам: Разбиранията на хората трябва коренно да се променят. Съвременните хора не могат да възприемат истината, понеже съзнанието им е обременено.***

14. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА

Десета серия / II том София, 1927-1928

Ако разглеждат нещата само в техния буквален смисъл, хората могат да дойдат до ред заблуждения. Запример, казано е в Писанието "Ни мъж, обаче без жена, нито жена без мъж бива в Господа." /Първо послание към коринтяните 11:11/ Tози стих представя само външната страна на въпроса. Който го разглежда буквално, той ще дойде само до неговата външна страна. Но разгледан и в неговата вътрешна страна, мъжът и жената представят два принципа, две части на едно цяло. Кое е цялото? - Самият човек Двата полюса, двете части, това са неговият дух и неговата душа. Душата и духът са два велики принципа в живота.***

15. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Десета серия / III том (София, 1928)

"Защото не могат вече ни да умрат, понеже са равноангелни; и като са синове на възкресението, синове Божии са." /Ев. от Лука 20 : 36/ Целта на всеки човек, който следва Божествения път е да разбере смисъла на целокупния живот, смисъла на възкресението и към него да се стреми. В това се заключава новата наука, която ще хвърли светлина в умовете на хората.***

16. ЗА СЪДБА ДОЙДОХ

Единадесета серия (София, 1928)

Sila_i_Jivot_1992_3_4_08.jpg?fbclid=IwAR

Христос казва: " ..Аз за съд дойдох на този свят, да видят невидещите, а видещите да станат слепи." /Ев. от Иоана 9:39/ Тия Христови думи имат отношение към ония хора, у които се е пробудило възвишеното и благородното. Да съдиш човека това се счита за голямо негово нещастие. Съдбата, обаче, има и друго предназначение: тя решава и благото на човека. Дето има съдба има и разумност Дето има разумност там е Бог. Дето е Бог, там е вечното благо на живота.***

17. УЧИТЕЛЮ БЛАГИ

Дванадесета серия / I том София, 1929

Думите "Учителю благи" са много силни. Тези силни думи, именно, произнася един големец за Христа, обаче в неговия ум те са обезсмислени. Той пита Христа: "..Учителю благи, що да сторя за да наследвам живот вечен?" /Ев. от Лука 18:18/ Който произнася думите "Учителю благи", той не може и не трябва да пита какво да направи, за да наследи живот вечен. Той нарече Христа "Учителю благи", но не беше в състояние да изпълни това, което Христос му каза. Следователно, когато някои казва, че вярва в Бога, това не е достатъчно само за да наследи живот вечен.***

18. КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА

Дванадесета серия / II том София, 1929

" Които има невестата, жених е /Ев. от Иоана 3:29/ Кой е женихът в природата? - Слънцето. Денят пък е невестата. Ние сме приятелите на слънцето, и се радваме, че слънцето се жени за деня. Следователно, ние всеки ден присъствуваме на сватба, ядем и пием, веселим се, защото слънцето се жени. То всеки ден изгрява и се жени за деня. Наистина, пие може само да се радваме на тази сватба, на този вътрешен процес, чрез който се внася в света нещо велико и радостно.***

Sila_i_Jivot_1992_3_4_09.jpg?fbclid=IwAR

Словото е дадено

19. ГОЛЯМОТО БЛАГО

Дванадесета серия III том (София, 1929)

Единственото нещо, в което човек има свобода, това е правото му да живее. Въпреки това съвременните хора отричат това велико благо на човека -животът. Те казват, че човек се ражда, умира , и всичко с него се свършва. Господ не търпи лъжите и Заблуждението. Когато е създавал човека, когато е създавал народите, Бог е имал пред вид съвсем друго нещо. Той ги е създал с единствената цел да живеят и да учат.***

20. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ

Тринадесета серия / I том София, 1929

"Крадецът не иде освен да открадне, да заколи, и да погуби: аз дойдох за да имат живот и да го имат преизобилно." /Ев. от Иоана 10:10/ Всяко Знание, което има приложение в живота е положително. Знание, което няма никакво приложение е знание на крадеца, който има за цел да открадне и да погуби. Истинското знание запазва живота. На това именно се дължи цената му. Защото няма по-ценно нещо за човека от живота.***

21. ДА ВИ ДАДЕ

Тринадесета серия / II том София, 1929-1930

"...каквото поискате от Отца в мое име, да ви даде." /Ев. от Иоана 15:16/ Мнозина искат да им се даде нещо, но докато го получат трябва да минат през ред предшествуващи процеси. Даването е последен процес Само на разумните се дава онова, което душата им желае.***

22. ДЕЛАТА БОЖИИ

Тринадесета серия III том (София, 1930)

"А те му рекоха: Що да сторим за да работим делата Божии?"/Ев. от Иоана 6:28/ Смисълът на живота седи в работата. Под понятието "работа" разбираме всичко възвишено и велико, което човек може да извърши на земята. Човек е призван на земята в тази епоха, именно, за великите Божии дела - да вземе участие в тях и да бъде техен свидетел. Само онзи може да върши делата Божии, който се е освободил от своите заблуждения и се е домогнал до вътрешните основни положения на живота.***'

Sila_i_Jivot_1992_3_4_07.jpg?fbclid=IwAR

2з. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО

София. 1917

"Защото тези са дни на отмъщение, за да се изпълни все що е писано." /Ев. от Лука 21:22/ С други думи казано: "Съд Божий иде в света." - Кога ще дойде Божият съд? - Когато Божествената светлина влезе в умовете на хората, и те започнат да виждат ясно всичко, каквото са направили в сегашния и в миналия си живот. Те се намират вече пред нова задача, да изправят живота си, да изправят всичките си погрешки.***

24. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА

София, 1916-1920

"Да възлюбиш Господа! /Ев. от Матея 22:37-39/ Тая е голямата заповед, върху която почива нашият живот. Тая Заповед ни учи да мислим, да чувствуваме и да действуваме правилно. Това е една опитна философия, за разбирането на която са нужни години. Много работа се иска от човека за да се научи да мисли, да чувствува и да действува правилно. Много време е нужно на човека, докато познае Господа***

25. ДАЛИ МОЖЕ

София, 1917-1918

"Рече им и една притча: Дали може сляп сляпаго да води? Не щат ли падна и двамата в ямата?" /Ев. от Лука 6:з9/ T0зU въпрос се отнася повече до умствената слепота, отколкото до физическата. Щом е дошъл на земята, човек трябва да работи, да развива Зрението си в широк смисъл - и във физическо, и в духовно, и в умствено отношение. Това е една от задачите, които трябва да реши. Да виждаш ясно във всички светове, това е истинската култура, към която хората се стремят.***

26. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ

София, 1919

Доброто излиза от светлината, а човек така съчетава условията, че дава възможност на светлината да се прояви. Всичко в света се движи около светлината. Тя е крайната цел на Битието. Да се слее човек със светлината, която излиза от Бога, това е смисълът на живота.***

27. ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ

София, 1920-1922

"И роди дете мъжко, което ще управлява всичките народи с жезъл железен-"/Откровение 12:5/- Кое е това дете? - Шестата раса, т.е. идеята на Бялото Братство, че всички хора са братя. Бялата раса се мъчи да роди идеята за братство, да заживее братски. Новороденото дете представя новото човечество, което се приготвя в невидимия свят и ще дойде на земята. На друго място Евангелието характеризира детето с думите "нов човек".***

28. НОВИЯТ ЧОВЕК

София, 1921

"И да се облечете с новия человек създадения по образа на Бога в правда и в святост на истината." /Послание към ефесяните 4:24/ Истината е обект на любовта. Не можеш да говориш за истинската любов, докато не възлюбиш истината. Сега аз говоря на всички. Казват за някого: Той е православен, евангелист, или човек от новото учение. Според мене, безразлично е какъв си: важно е, дали веруюто, което изповядваш, оправя или изкривява ума и сърцето ти. Какво те ползува твоята философия, или твоето верую, ако след като си обиколил с него всички светове се върнеш нещастен?***

29. ЖИВИЯТ ГОСПОД

София, 1922

Сега ви се проповядва да изучавате Христовото учение, да го прилагате Христовото учение е написано във вашите умове и сърца. Христос дойде на Земята да извади човека от земните условия, да го преобрази, да му даде нова форма, та като се отворят очите му да каже: Сляп бях, но сега виждам. Оставям в ума ви мисълта "Aз съм лозата, вие пръчките ... и Отец ми е земледелецът." /Ев. от Иоана 15:1-5/ Христос да бъде лозата, на която вие сте присадени. Живият Господ да бъде земеделецът, Който ви обработва. Само така вашият живот ще бъде поставен на сигурна основа, на канара, която никога няма да се поколебае.***

30. ПОУЧАВАШЕ ГИ

София, 1923

Ако съвременните хора разбираха скрития смисъл в думите на Христа, щяха да живеят по друг начин, а не както сега. "И отвори устата си та ги поучаваше..." /Ев. от Матея 5:2/ В какво ги поучаваше? - В истината. Той говореше на хората да не се заблуждават, да не вярват в онези учения, които ограничават, които връзват човека, които турят хомот на главата му. Не вярвайте в лъжливите учения. Бог ви създаде свободни, да живеете като братя.***

31. ПЕТИМАТА БРАТЯ

София,1917-1938

"Защото имам петима братя, да им засвидетелствува, щото да не би да дойдат и те на това мъчително място". /Ев. от Лука 16:28/ Вие сте тези петима братя, и аз ви проповядвам: Слушайте, братя, приеметелюбовта,зада не бъдете и вие на онова мъчително място. Много от вас сте на мъчение, като богатия. Божият закон гласи: Докато се противиш на Божията воля, докато не приемеш любовта в себе си, ти ще страдаш В който момент приемеш любовта в себе си, Бог ще те прости, и страданието ще те напусне. Идеята за братство и равенство ще се приложи, когато хората дойдат до вътрешно съзнание, че са братя. Това не се постига с външни закони, но чрез законите на една висша култура.***

32. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ

София, 1924-1925

"... и който дойде при мене, няма да го изпъдя." /Ев. от Иоана 6:37/ Тези думи имат дълбок вътрешен смисъл Христос не говори като евреин, нито като националист, но като човек, който изнася една велика истина. Той иска да каже: Онзи, който отива при Бога, т.е при любовта, няма да бъде разочарован. Само в любовта има живот Само тя може да ни свърже с Бога и да осмисли сегашния ни живот. "Който дойде при мене, няма да го изпъдя." - Защо няма да го изпъди? - Защото любовта е в Него. Тя разрешава всички кардинални въпроси.***

33. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ

София, 1930

"И когато се свечери, слязоха учениците му на морето." /Ев. от Иоана 6:16/ Какво отношение има между слизането на учениците на морето, и расте-нето? В растенето се крият условия за превръщане на енергиите. Така природата иска да внесе в живота на човека този стремеж, който някога е имал. Всички същества от слънчевата система се стремят да възстановят първичния си стремеж, първичното равновесие, които животът някога имал и впоследствие изгубил Те работят за създаването на новия живот Растенето е разумен процес, който става с всички живи същества - работници в човешкото битие, или работници в човешкия дух, в човешката душа в човешкия ум, сърце и воля.***

34. НОВАТА ЕВА. ИЗДИГНЕТЕ ЖЕНАТА

София, 1931

Съществува един важен закон, който всеки трябва да има пред вид. Tози закон е следният когато една жена обича един мъж, тя е в сила да го повдигне. Обаче, ако тя намрази един мъж, той ще свърши фатално. Следователно, жената е в сила да повдигне и да събори мъжа. Днес жената е унижена. От кого? - От силните. Спасението на света е в повдигането на жената. Не се ли повдигне жената всички средства за изправяне на човечеството са палеативни. На земята има една жена, която не е нито като тази на небето, нито като тази в рая; тя е само отглас, отражение на възвишената, на благородната жена. И в това отношение любовта е само външно отражение на тази жена. Ако хората знаят какво нещо е жената и я поставят на мястото й, светът моментално би се повдигнал. Спасението на света ще дойде чрез жената, а не чрез мъжа.***

35. НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО

София, 1920 - 1935

Сега на земята настава нова епоха, за която съвременният окултизъм казва, че от слънцето иде една нова вълна. Тази вълна, която сега иде, засяга човешките мозъци. Новите, Божествените идеи които сега идат, носят новия живот в света Сегашният живот трябва да се измени в своите форми и съвременният строй трябва да се промени. Идат носителите на новите идеи, на алтруистичните чувства, идеите на Божественото учение, и те са хората, които ще се застъпят за всички онеправдани и паднали. Тия хора от новото човечество живеят, те ще се наплодят, за да разнасят навсякъде новите идеи. Всички вие можете да станете членове на това ново човечество.***

36. ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ

София, 1943

Новото учение изисква умни, добри и силни хора. То носи идеи, които подмладяват и обновяват човека. Всеки трябва да има желание да се подмлади. Ако поне три пъти на ден - сутрин, на обяд и вечер не се прераждаш, ти преждевременно си остарял. Сутрин ще се подмладиш за ума, на обяд - за сърцето, и вечер - за душата. Това е вечното подмладяване.***

Sila_i_Jivot_1992_3_4_10.jpg?fbclid=IwAR

* Заглавието "Сила и Живот" на първите пет серии е дадено от Учителя

*** С този знак в настоящето издание са отбелязани всички текстове, които са на Учителя

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×