Jump to content
Ани

Съборни беседи

Recommended Posts

БЕСЕДИ

__________________________________________________________________________

Издадените досега беседи на Учителя според вида си са обединени в различни по големина томове. Всеки том обикновено съдържа беседите, които са. държани от месец септември - началото на духовната учебна година - до лятото на следващата година. Прието е беседите, които представляват една годишнина да се наричат “серия”. За да стигне до нас Словото на Учителя най-голяма заслуга имат стенографите, които са го записвали, и всички онези, които са поемали святото задължение да го подготвят и издадат. Учителят е стимулирал работата по издаването на беседите, но сам той не е участвал активно в нея. Неговият дял в този процес е включвал само преглеждане на дешифрираните стенограми и нанасяне на необходимите корекции в текста. Останалото е било плод на доброволния труд и усърдието от страна на учениците, които са съзнавали своята мисия, и подобно на древните богомили са носили в сърцата си като завет думите: “Словото на живота пазим!”

__________________________________________________________________________

ВСИЧКО, КОЕТО ДАВАМ В БЕСЕДИТЕ НЕ СА САМО ДУМИТЕ. В БЕСЕДИТЕ И ЛЕКЦИИТЕ ИМА СКРИТИ ЗАКОНИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДАДАТ С ДУМИ. МНОГО ИСТИНИ ОСТАВАТ НЕПРЕВОДИМИ, ЗАТОВА КАТО ЧЕТЕТЕ БЕСЕДИТЕ, ТРЯБВА ДА ГИ ЧЕТЕТЕ ЗАДЪЛБОЧЕНО, С РАЗБИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ. БЕСЕДИТЕ МИ ЧИСТЯТ РАНИТЕ НА СЛУШАТЕЛИТЕ.

АЗ БИХ ЖЕЛАЛ ДА ПРОУЧВАТЕ ПРИМЕРИТЕ, КОИТО СЪМ ДАЛ В БЕСЕДИТЕ, ЗАЩОТО ВЪВ ВСЕКИ ПРИМЕР Е ВЛОЖЕН ЕДИН ЗАКОН, ЕДИН МЕТОД, С КОЙТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА РАБОТИ ЗА СВОЕТО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ. ВСИЧКО ДРУГО МОЖЕ ДА ИЗЧЕЗНЕ, НО ПРИМЕРИТЕ -НИКОГА, ЗАЩОТО ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ В ЖИВАТА ПРИРОДА.

УЧИТЕЛЯТ

СЪБОРНИ БЕСЕДИ

1. БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ

Търново, 6-26 август 1919

Вашата задача през годината ще бъде да схващате Бога като любов и мъдрост, и чрез тях да всаждате във вашата душа всички други добродетели. Само по този начин можете да се развиете и повдигнете.***

2. БЕСЕДИ И УПЪТВАНИЯ

Търново, 19 - 24 август 1920

Сега Господ се е пробудил във вас. Търсете Го, Той е вътре във вас Възвишените мисли, благородните побуждения, които сега се Зараждат у вас това е Живият Господ. Взаимни добри мисли, благородни чувства, това са носители на една велика сила. Всички ние, колективно, може да направим много нещо. Бъдещата култура ще бъде култура на сърцето. Тази година ще започнем с любовта, да възприемем и изпратим нейната сила като една велика вълна из света.***

3. БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ

Търново, 19 - 25 август 1921.

Тази обстановка, която имаме сега, не можете да я имате друг път, тя не е образувана по човешки. Всеки от вас да гледа да се възползва от природата, използвайте нейната свежест, красота, чист въздух Искам всеки от вас да приеме тази Божествена обстановка, Божествена любов, и всеки да си отиде у дома богат. Каквито мъчнотии и да срещнете през цялата година, да може да ги преодолявате.***

4 БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ

Търново, 19 - 25 август 1922

Сега, аз желая вие като ученици, да имате поне едно преживяване през тази година. Между з65-те дни да имате един ден на Любовта. И като го преживеете, да стане у вас една коренна промяна, която само вие да знаете. Да стане у вас една коренна промяна, едно видоизменение, което да даде разширение на вашия ум, разширение на вашето сърце и разширение на вашата воля.***

5. РАЗУМНИЯТ ЖИВОТ

София, 24 август -7 септември 1924

Сега, ние се намираме в съборните дни. Всяка година имаме събор. Какво нещо е съборът? Съборът може да го правят добрите и разумните души. Когато се съберат лоши хора, събор има ли? - Няма събор. Онези, които живеят в Любовта, може да направят събор. Онези, които живеят в Мъдростта, може да направят събор. Онези, които живеят в Истината, може да направят събор. Онези, които живеят в Правдата може да направят събор. Онези, които живеят в Добродетелта, може да направят събор.***

6. НАРЯД И УПЪТВАНИЯ

Търново, 23 август - 6 септември 1925

Щом се убедите в този път ще го проверите на опит. Щом постъпите в съгласие с Духа, Който ви учи отвътре, ще дойде мир, ще дойде светлина, ще бъдете свежи, бодри и весели, и каквато работа започнете, все на добре ще излезе.***

7. СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН

София, 22 - 29 август 1926

Всички вие дойдохте не само да ме видите, не само да се срещнете, но и за да ви се открие Господ. И ако Той ви се открие, това е красивото. Да ни се открие Бог, в това седи смисълът на живота.***

8. ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА

София, 19 - 24 август 1927

Онези от вас, които искат да влезат в пътя на ученичеството, трябва да имат възвишен идеал. Знанието, силата, красотата, това са само условия, които вашата душа може да използува, за да разреши задачата на своя живот. Aз ви давам упътвания, какъв трябва да бъде пътят на ученика. Пътят на ученика трябва да бъде път на Любовта, път на Светлината, път на Мира и път на Радостта. Можете ли да влезете в този път, не за в бъдеще, а още сега, още този момент?***

9. КЛЮЧЪТ НА ЖИВОТА

София, 22 август 1928

Днешният ден е ден за работа -първият ден на вашето съзнание, първият ден за Божествена работа Досега вие не сте работили. Днешната работа ще определи вашето бъдеще за цялата вечност Ще знаете: днешният ден определя вашето бъдеще. Той е един от най-красивите дни на живота ви във вечността. Той е вечен ден, без вечер, в който слънцето не залязва. Той е ден на вечното зазоряване и изгряване на слънцето - ден, в който нещата имат начало, а нямат край. Само когато човек работи за Бога, той може да види Божието Лице, и душата му да се зарадва.***

10. ПО БОГА НАПРАВЕНИ

София, 25 - 27 август 1929

Всички хора трябва да имат вече нов идеал. Това, което те наричат любов към Бога, ние наричаме служене на Бога. Обичате ли някого, вие трябва да му служите вече по нов начин. Отсега нататък всеки трябва да прилага в живота си служенето по новия начин като вътрешна работа върху себе си. След служенето иде почит към себе си, и най-после - обич към ближния. Това означава стиха: "Който прави истината иде към виделината, за да се явят делата му, че са по Бога направени." /Евангелие от Иоана 3:21/ Той подразбира: ако служиш на Бога, ако почиташ себе си и ако обичаш ближния си, твоите богатства ще останат у тебе, никой не може да ти ги вземе.***

11. ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ

София, 19 - 21 август 1931

Sila_i_Jivot_1992_3_4_11.jpg?fbclid=IwAR

У всички трябва да се яви желание да придобият истината. Придобият ли истината, те ще забогатеят ще имат условия да учат Сама по себе си Истината е свещено нещо и тя придава на човека всичко най-възвишено и благородно. Има един начин, по който всеки ще отиде при Истината и ще се върне назад. Славно е връщането на човека от Истината!Това връщане ще бъде пълно с радост и веселие. Защо? Защото човек отива болен стар, а се връща здрав, млад, силен богат, красив. Сега и аз искам да ви заведа при Истината, от която като се върнете на земята, да вървите съзнателно напред.***

12. БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

София, 1 - 3 септември 1933

Sila_i_Jivot_1992_3_4_12.jpg?fbclid=IwAR

Сега ще ви дам първия член от "Бъдещото верую на човечеството": Вярвам в Единния Свещен Хляб, който ядат всички хора, и без който никой човек не може да живее. Свещеният хляб носи Словото в себе си. Който не яде от този хляб, и Словото в него не може да се прояви. Яденето, като външен процес на Словото, и разбирането, като вътрешен процес вървят паралелно. Aз вярвам в Единния Свещен хляб. Това е най-простото определение за понятието Бог. Само онзи може да говори за Бога, който е ял от Единния Свещен хляб на живота.***

13. ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА

София, 19 - 21 август 1934

Sila_i_Jivot_1992_3_4_13.jpg?fbclid=IwAR

Всички живи същества, от най-малкото, до най-голямото имат някакво понятие за любовта, но тия понятия коренно се различават едни от други. С думи любовта не се описва, тя се чувствува Първият признак, по който човек познава, че е влязъл в областта на любовта е, че в него настава дълбок вътрешен мир, какъвто никога не е изпитвал Същевременно той изпитва в себе си подем към Великото, към Безкрайното в света.***

14. ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ

София, 19 - 30 август 1936

Христос казва: "Aз дойдох да им дам живот и да ме познаят" /Евангелие от Иоана 10:10/. Значи, единственото и най-важно нещо, към което човек се стреми е животът За кой живот говори Христос? - За Божествения. Който е придобил Божествения живот той е влязъл вече в правия път, в който се проявява живата, абсолютна вяра в Бога. Не губете вярата си в Бога Знайте, че всичко в света става според разбиранията на Първата Причина на нещата, а не според вашите разбирания.***

15. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ София, 19 - 31 август 1941

Как се постига щастието? Какви са възможностите за човека да бъде щастлив? Не се иска много от него, за да придобие щастието. Хубавият, светъл ден, който имаме днес, показва какво трябва да прави човек Отвори сърцето си за да потече през него Божията Любов Обърни нова страница на книгата си и Започни да пишеш със светлината на ума си и с топлината на сърцето са Обичаи, както Бог обича. Придобиването на щастието не е външен процес който може да се постигне по механически начин. Щастието се определя от правилното схващане на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Щастието се определя от правилното схващане на живота, на Знанието и на свободата.***

16. ВЕЧНОТО БЛАГО София, 15 - 29 август 1944

Човешкият живот е временен. Следователно, и благата, към които хората се стремят са временни. Има вечни блага но те са в самия човек. Въпреки това всеки се стреми към онова което днес може да придобие. Малцина мислят за бъдещето, което им носи вечните блага.***

_________________________________________

*** С този знак в настоящето издание са отбелязани всички текстове, които са на Учителя

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×