Jump to content
Ани

Младежки събори

Recommended Posts

ЛЕКЦИИ

_________________________________________________________________________

Лекциите, изнесени в окултните класове са издавани поотделно, във вид на малки брошури. След четвъртата година те са били обединени, подобно на беседите на Учителя, в отделни томове. Редът на лекциите в томовете е хронологичен. Всеки том най-често дублира заглавието на първата лекция.

_________________________________________________________________________

КОЕ Е ОНОВА В МЕНЕ, КОЕТО СЧИТАТЕ ЗА УЧИТЕЛ? МОИТЕ РЪЦЕ, МОИТЕ ОЧИ, МОИТЕ УШИ, НОС,

МОЕТО СЪРЦЕ? КОЕ Е ОНОВА В ПРИЗМАТА, КОЕТО ПРЕЧУПВА СВЕТЛИНАТА? НЕ ЧЕ ПРИЗМАТА РАЖДА СВЕТЛИНАТА, НО ТЯ СЛУЖИ КАТО ЕДНО УСЛОВИЕ ДА СЕ ПРЕЧУПИ ТАЗИ СВЕТЛИНА.

УЧИТЕЛЯ

МЛАДЕЖКИ СЪБОРИ

1. РАЗЦЪФТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

I събор

(София, 1-5 юли 1923)

При сегашното развитие на човека няма по-високо състояние от състоянието на душата. То е едно състояние, което носи в себе си всичките условия, всичките възможности на Божествената Любов. Само в душата, именно, Бог може да се изрази, и да се изяви в своята пълнота. И аз бих желал всички вие младите, да схванете онази идея, че вие сте живи души, разумни души, които имате да завършите една велика задача в света. Всички вие се намирате пред една от най-великите епохи в света -разцъфтяването на човешката душа.***

2. ДА ВЪЗЛЮБИШ

II събор

(София, 6-7 юли 1924)

В света съществува един Закон, неизвестен на съвременното човечество по своята същина. Tози велик разумен Закон е неизвестен, понеже човешката душа и човешкият дух не са дошли на такава степен на развитие да схващат неговата висота. Той е предаден с двете велики заповеди от Евангелието, за които Христос казва, че върху тях е построен целият свят. Те са: "Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Да възлюбиш ближния си като себе си!" Това значи, да възлюбиш великото в малкото, и малкото във великото. Който разбере и приложи този закон, той се разширява вътрешно и става доволен от всичко.***

3. И ОБХОЖДАШЕ ИСУС ВСИЧКА ГАЛИЛЕЯ

III събор

(София, 5-8 юли 1925)

"И обхождаше Исус всичка Галилея..." /Евангелие от Матея 4:23/ Галилея е символ на разумното в човека. Следователно, когато ние искаме да кажем, че някой човек е разумен, казваме, че той живее в Галилея. Затова Христос се нарича Галилеянин - разумен човек. Всеки разумен човек живее в тази област. Следователно, в природата има една разумна област. За да може човек да влезе в тази област неговото съзнание трябва да се повдигне.***

Sila_i_Jivot_1992_3_4_25.jpg?fbclid=IwAR

Факсимилие от "Право си отсъдил''

4. ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

IV събор

(София, 7-9 юли 1926)

Какво наричаме връзка? Без връзка животът съществува, но не може да се прояви. Без връзка знанието съществува, но не може да се прояви. Без връзка Истината съществува, но не може да се прояви. Животът подразбира връзка към някого. Щом се свържеш с Бога, в тебе ще се прояви нов живот, ти ще почувствуваш разширение и свобода в съзнанието. Онзи човек, който се е съединил с Бога, е в сила да извърши всичко Започнато, препятствия за него няма. Сега трябва да направите външни и вътрешни връзки с Бога.***

Sila_i_Jivot_1992_3_4_26.jpg?fbclid=IwAR

Борис Николов - графика

5. МИСЛЕЩИЯТ ЧОВЕК

V събор

(София, 14-17 август 1927)

Да бъдеш мислещ човек, това е най-великото, което може да се добие. Да мислиш, това е наука. Под думата "мисъл" ние разбираме онзи вътрешен стремеж, онази вътрешна разумна връзка, която съществува между Първата причина и човека. Първото нещо, човек трябва да се научи да мисли! ***

6. ЗАКОНИ ЗА ЕДИНСТВО И ОБЩНОСТ

VI събор

(София, 9-10 юли 1928)

Съвременните хора питат: защо сме дошли на земята? Каква е задачата на живота? - Ние сме дошли на земята да четем живата, свещената книга на природата, която стои разтворена през нас Първо трябва да се прочете до край, а след това ще се започне нейното основно проучване. Така разбираме ние смисъла на живота.***

7. ПЪРВИТЕ СТЪПКИ

VII събор

(София, 7 юли 1929)

В Божествения свят съществува следният закон: това, което човек не може изведнъж да разбере, остава неразбрано за всякога; и това, което човек може изведнъж да разбере, остава разбрано за всякога. Разбирането, като последователен, продължителен процес, не подразбира още приложение. Приложение има само там, където нещата са изведнъж разбрани. Разбирането означава първата стъпка. Направиш ли първата стъпка, след нея иде втората, третата,четвъртата, петата и ред други стъпки. Разбирането е първоначален потик, импулс, събуждане на съзнанието.***

8. ПРАВО СИ ОТСЪДИЛ

VIII събор

(София, 12-14 юли 1930)

"Отговори Симон и рече: Мисля, че онзи комуто е оставил повечето. А той му рече: Право си отсъдил."/ Евангелие от Лука 7:43/ Христос иска да обърне внимание на Симона върху безлюбието, което носи смърт в живота. Превеждайте правилно нещата. От всинца ви се изисква да не ограничавате с нищо вашата свобода, нито тази на другите хора. Това е новото схващане за вътрешната свобода.***

___________________________________________________________________

*** С този знак в настоящето издание са отбелязани всички текстове, които са на Учителя

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×